Originala Literaturo Esperanta

En la jena ttt-ejo troviĝas listoj de aŭtoroj, originalaj romanoj, noveloj/rakontoj, dramoj kaj poemaroj verkitaj originale en Esperanto kaj aperintaj de 1898 ĝis nun, ligitaj al dokumentoj kun pliaj informoj pri aŭtoroj kaj verkoj, inkluzive mil sescent recenzojn. La tuto formas ampleksan kaj kreskantan datenaron.

Serĉu libere en la ttt-paĝaro esperanto.net:   

Se vi ie vidas aŭ konas recenzon pri originala beletraĵo, mi volonte akceptus tekston aŭ skanaĵon por OLE.
Sendu rete al   stenjo@hotmail.com       Koran antaŭdankon!Enhavo:

Novaĵoj

Listo de aŭtoroj kun biografiaj notoj

Listo de originalaj romanoj

Listo de originalaj noveloj, novelaroj kaj rakontoj

Listo de originalaj dramoj

Listo de originalaj poemaroj

Listo de recenzoj

  Aldone:

Fakaj verkoj pri Esperanta literaturo

Belartaj Konkursoj de 1950 ĝis nun

Baza legolisto de William Auld

Kiel estiĝis kaj kreskis la retejo OLE

Kio estas originala – kaj kio tradukita?

Artikoloj de Baldur Ragnarsson pri 42 verkistoj

Tradukita literaturo

 

Eksteraj ligoj:

Akademio Literatura de Esperanto

e-Librejo

Esperantlingva literaturo en Vikipedio

Katalogo de la Libroservo de UEA

Retbutiko de FEL

Esperanto-bibliotekoj

Rete serĉeblaj katalogoj de Esperanto-bibliotekoj


Komentojn, kompletigojn, kritikon kaj korektojn pri ĉi tiu ttt-ejo bonvolu reti al:   Sten Johansson