Brendon Clark

CLARK, Brendon. 1904-1956. Novzelandano; instruisto. Verkis anglalingvajn poemojn, kiuj aperis en novzelandaj revuoj. Ĉefdelegito de UEA de 1946 ĝis morto; vicprezidanto de Novzelanda E-Asocio. Ellaboris originalan teorion pri la esperanta metriko.
Verkoj:
Kien la poezio? (poemoj originalaj kaj tradukitaj, kun ekspono de metrika teorio, 1957)

/William Auld en Esperanta Antologio, 1984.

Liaj poemoj aperas ankaŭ en Esperanta Antologio (1984).

Reen al: Aŭtoroj - RomanojNoveloj/rakontoj - Poemaroj