Reen al la Ĉefpaĝo

1950-1959

Belartaj Konkursoj 1960 – 1969

Jaro

Branĉo

Premio

Verko

Aŭtoro

Lando

Partopreno

1960: 45a UK en Bruselo

1960

Poezio originala

1:a

Romanco F-maĵora de Beethoven

Jiří Kořínek

Ĉeĥoslovakio

 

1960

Poezio originala

2:a

Al Altaj Tatroj

Ludoviko Izák

Ĉeĥoslovakio

 

1960

Poezio originala

3:a

Mi staras antaŭ via kruco, sinjoro

A. Sándor Császár

Hungario

 

1960

Poezio tradukita

1:a

P. C. Hooft: Adiaŭa kanto

Albert Samyn

Belgio

 

1960

Poezio tradukita

2:a

Hubert Poot: Luna ĉe Endimion

Albert Samyn

Belgio

 

1960

Poezio tradukita

3:a

Satô Haruo: Amo sur plaĝo

Miyamoto Masao

Japanio

 

1960

Prozo

1:a

La komisio

Albert Samyn

Belgio

 

1960

Prozo

2:a

Feliĉan Novan Jaron!

Salvador Guma

Hispanio

 

1960

Prozo

3:a

Pudrita peruko

Willy Smit

Nederlando

 

1960

Prozo

3:a

Eseo memore al A. P. Ĉeĥov: Tosto al la morto

Emilija Lapenna

Jugoslavio

 

1960

Dramo

3:a

La nubaj nomadoj

Albert Samyn

Belgio

 

1960

Nova Talento

Taglibro de terloĝanto (novelo)

Giuseppe Grattapaglia

Italio

 

1961: 46a UK en Harrogate

1961

Poezio originala

1:a

La akcidento

Alvaro de Orriols

Francio

 

1961

Poezio originala

2:a

Junia pluvo

Albert Samyn

Belgio

 

1961

Poezio originala

3:a

Majnokta Serenado

A. Sándor Császár

Hungario

 

1961

Poezio originala

Honora Mencio

Ombroj de la estinteco VII

Eli Urbanová

Ĉeĥoslovakio

 

1961

Poezio originala

Honora Mencio

Por unu paĝo

Jiří Kořínek

Ĉeĥoslovakio

 

1961

Poezio tradukita

1:a

Irisa

Albert Samyn

Belgio

 

1961

Poezio tradukita

2:a

Al la poetoj

Albert Samyn

Belgio

 

1961

Poezio tradukita

3:a

La klifoj ĉe Dovro

Henry Fridén

Norvegio

 

1961

Poezio tradukita

Honora Mencio

Plendo de Monaĥino

Victor Sadler

Britio

 

1961

Poezio tradukita

Honora Mencio

Utaoj de Yosano Akiko

Miyamoto Masao

Japanio

 

1961

Prozo

1:a

Kiel ni mortigadis leporon por la antaŭkristnaska vespermanĝo

Vladimir Váňa

Ĉeĥoslovakio

 

1961

Prozo

2:a

Kolektanto de Ĉielarkoj

Tibor Sekelj

Jugoslavio

 

1961

Prozo

3:a

Kiel mi eniris Parnason

Vladimir Váňa

Ĉeĥoslovakio

 

1961

Prozo

Honora Mencio

La subjektiva kritiko

Albert Samyn

Belgio

 

1961

Prozo

Honora Mencio

La kaptito

Miyamoto Masao

Japanio

 

1961

Dramo

1:a

La eta estonteco

Marjorie Boulton

Britio

 

1961

Dramo

3:a

La afero Wieck

Albert Samyn

Belgio

 

1961

Kongres-landa Branĉo

Emily Brontë: Memoremo

Victor Sadler

Britio

 

1962: 47a UK en Kopenhago

1962

Poezio originala

1:a

Homara Epopeo

Sylla M. Chaves

Brazilo

 

1962

Poezio originala

2:a

Hajkoj

Miyamoto Masao

Japanio

 

1962

Poezio originala

3:a

ĉe l' laborej' de l' horloĝisto

Alvaro de Orriols

Francio

 

1962

Poezio originala

Honora Mencio

Aspazio

Clelia Conterno-Guglielminetti

Italio

 

1962

Poezio originala

Honora Mencio

Manifesto el la Nokto

Marjorie Boulton

Britio

 

1962

Poezio tradukita

1:a

William Barnes: La edzino perdita

Marjorie Boulton

Britio

 

1962

Poezio tradukita

2:a

John Clare: Mi estas

Marjorie Boulton

Britio

 

1962

Poezio tradukita

2:a

William Shakespeare: El Antonio kaj Kleopatra

Henry Fridén

Norvegio

 

1962

Poezio tradukita

2:a

Herman Wildenvey: Domo apud vojo

Trygve Raimar

Norvegio

 

1962

Poezio tradukita

Honora Mencio

Martin Opitz: Carpe diem

Helmut Rössler

Germanio

 

1962

Prozo

1:a

Abato Galiani: Lia signifo por Internacilingva Kulturo

Albert Samyn

Belgio

 

1962

Prozo

2:a

La sekreto de la lernejestrino

Marjorie Boulton

Britio

 

1962

Prozo

3:a

Dometoj

Clelia Conterno-Guglielminetti

Italio

 

1962

Prozo

Honora Mencio

Odo al Ĝi

Emilija Lapenna

Jugoslavio

 

1962

Prozo

Honora Mencio

Printempa Tago

Mario Sola

Italio

 

1962

Dramo

1:a

Nia Sango

Marjorie Boulton

Britio

 

1962

Dramo

2:a

Homoj kaj Fantomoj

Marjorie Boulton

Britio

 

1962

Dramo

3:a

Kafo

Vesna Skaljer-Race

Jugoslavio

 

1962

Nova Talento

Printempa Tago

Mario Sola

Italio

 

1962

Kongres-landa Branĉo

-

 

1963: 48a UK en Sofija

1963

Poezio originala

1:a

La rememoro jam fora

Miyamoto Masao

Japanio

 

1963

Poezio originala

2:a

Salute al la 48-a

Jiří Kořínek

Ĉeĥoslovakio

 

1963

Poezio originala

3:a

Medito

Mario Sola

Italio

 

1963

Poezio originala

Honora Mencio

Mia animo

Mario Sola

Italio

 

1963

Poezio originala

Honora Mencio

Paco

Jiří Kořínek

Ĉeĥoslovakio

 

1963

Poezio tradukita

1:a

Jevgenij Jevtuŝenko: Babij Jar

Julius Balbin

Usono

 

1963

Poezio tradukita

2:a

František Branislar: Paco

Jiří Kořínek

Ĉeĥoslovakio

 

1963

Poezio tradukita

3:a

William Wordsworth: La asfodeloj

H. W. Holmes

Britio

 

1963

Poezio tradukita

Honora Mencio

Miroslav Krleža: Kanto de malnova ŝranko

Emilija Lapenna

Jugoslavio

 

1963

Poezio tradukita

Honora Mencio

Simazaki Tôson: Laro

Miyamoto Masao

Japanio

 

1963

Prozo

1:a

Unua morto

Sen Rodin

Italio

 

1963

Prozo

2:a

La mirinda urbo

Michel Duc Goninaz

Francio

 

1963

Prozo

3:a

Sur dalmata fiŝistinsulo

Srdj Arandjelović

Jugoslavio

 

1963

Prozo

3:a

Mesaĝo de la hejmo

Andreo Szabó

Hungario

 

1963

Prozo

Honora Mencio

Striko

Sen Rodin

Italio

 

1963

Dramo

1:a

Mistera Voĉo

Emilija Lapenna

Jugoslavio

 

1963

Dramo

2:a

Kontraŭulo

Vasil Sahariev

Bulgario

 

1963

Dramo

3:a

Ebriuloj

Vesna Skaljer-Race

Jugoslavio

 

1963

Nova Talento

P. A. de Génestet: Odo al Holando (poemtraduko)

Wouter Pilger

Nederlando

 

1964: 49a UK en Hago

1964

Poezio originala

1:a

Adiaŭo

Vesna Skaljer-Race

Jugoslavio

 

1964

Poezio originala

2:a

Ĉemare

Vesna Skaljer-Race

Jugoslavio

 

1964

Poezio originala

3:a

Forto

Vesna Skaljer-Race

Jugoslavio

 

1964

Poezio originala

3:a

Soleca tajpistino

Julio Varga

Rumanio

 

1964

Poezio originala

3:a

La ondoj

Alvaro de Orriols

Francio

 

1964

Poezio tradukita

1:a

Coelho Neto: Vojaĝantaj turtoj

Leopoldo Henrique Knoedt

Brazilo

 

1964

Poezio tradukita

2:a

Li Po: Noktopensoj

Claude Piron

Svislando

 

1964

Poezio tradukita

3:a

Paul Verlaine: Aŭtuna Kanto

Julio Varga

Hungario

 

1964

Poezio tradukita

Honora Mencio

Nordahl Grieg: Sur Tingvellir

Henry Fridén

Norvegio

 

1964

Poezio tradukita

Honora Mencio

Boris Pasternak: Ĝisene

Julius Balbin

Usono

 

1964

Prozo

1:a

La karnavalo de la fantazio

Albert Samyn

Belgio

 

1964

Prozo

2:a

Nur hundo

Andreo Szabó

Hungario

 

1964

Prozo

3:a

Jozefo kaj la montaro

L. L. Tadolini

Italio

 

1964

Prozo

Honora Mencio

La forĵeto

Claude Piron

Svislando

 

1964

Prozo

Honora Mencio

Nur antaŭen

Andreo Szabó

Hungario

 

1964

Dramo

1:a

Sonbildo laŭ la vivo de D-ro Zamenhof

A. Put

Nederlando

 

1964

Nova Talento

Nekrologo de Esperanto

W. A. Verloren van Themaat

Nederlando

 

1965: 50a UK en Tokio

1965

Poezio originala

1:a

Longutao pri enotero

Miyamoto Masao

Japanio

 

1965

Poezio originala

2:a

En frua printempo

Masayuki Kuroda

Japanio

 

1965

Poezio originala

3:a

Printempo en la montaro

Violin Oljanov

Bulgario

 

1965

Poezio originala

Laŭda Mencio

Nokto en la montaro

Violin Oljanov

Bulgario

 

1965

Poezio originala

Laŭda Mencio

Al la virino

Jiří Kořínek

Ĉeĥoslovakio

 

1965

Poezio originala

Laŭda Mencio

Iu ekkredas

Vesna Skaljer-Race

Jugoslavio

 

1965

Poezio originala

Laŭda Mencio

Melankolio salajrula

Masayuki Kuroda

Japanio

 

1965

Poezio tradukita

1:a

O. Skorochodová: Pensas ja kelkiu

Jiří Kořínek

Ĉeĥoslovakio

 

1965

Poezio tradukita

2:a

Omar Khayyam: El Rubaiyat

Julio Varga

Hungario

 

1965

Poezio tradukita

3:a

Horiguti Daigaku: Poemoj de floroj

Ueyama Masao

Japanio

 

1965

Poezio tradukita

Laŭda Mencio

J. R. Becher: Sep ŝarĝoj

Julio Varga

Hungario

 

1965

Poezio tradukita

Laŭda Mencio

Nikola Vapcarov: Duelo

Stefan Marinov-Kiraĝiev

Bulgario

 

1965

Prozo

1:a

Neĝhomo

Tibor Sekelj

Jugoslavio

 

1965

Prozo

2:a

Lumoj

Vesna Skaljer-Race

Jugoslavio

 

1965

Prozo

3:a

Lasta paŝo

Andreo Szabó

Hungario

 

1965

Prozo

Laŭda Mencio

La kosmoŝipo Edeno 5

Konisi Gaku

Japanio

 

1965

Prozo

Laŭda Mencio

La ŝak-matĉo

Michel Duc Goninaz

Francio

 

1965

Dramo

3:a

Rendevuo

Vesna Skaljer-Race

Jugoslavio

 

1966: 51a UK en Budapeŝto

1966

Poezio originala

1:a

Hiroŝige

Wouter Pilger

Nederlando

 

1966

Poezio originala

2:a

Tuko

Eli Urbanová

Ĉeĥoslovakio

 

1966

Poezio originala

3:a

Hejme

Jiří Kořínek

Ĉeĥoslovakio

 

1966

Poezio originala

3:a

La pordo fermiĝis

Violin Oljanov

Bulgario

 

1966

Poezio originala

Laŭda Mencio

Preĝejo

Jiří Kořínek

Ĉeĥoslovakio

 

1966

Poezio tradukita

1:a

François Villon: Balado de kontraŭdiroj

Wouter Pilger

Nederlando

 

1966

Poezio tradukita

2:a

Anton Buttiĝieĝ: La lanternisto

Carmel Mallia

Malto

 

1966

Poezio tradukita

3:a

Ĝorĝ Pisani: La bovo

Carmel Mallia

Malto

 

1966

Poezio tradukita

Laŭda Mencio

Alfred de Musset: Je l' morto de damo

Julio Varga

Hungario

 

1966

Prozo

2:a

La trezoro de la inkao

Tibor Sekelj

Jugoslavio

 

1966

Prozo

3:a

Montdekliva nupto

Andreo Szabó

Hungario

 

1966

Dramo

Laŭda Mencio

Aventuroj de Nasradin Hoĝa

Vesna Skaljer-Race

Jugoslavio

 

1966

Nova Talento

Aborto (poemo)

Vilmos Benczik

Hungario

 

1967: 52a UK en Roterdamo

1967

Poezio originala

1:a

Mia ĉio

Wouter Pilger

Nederlando

 

1967

Poezio originala

2:a

Forporto

Carmel Mallia

Malto

 

1967

Poezio originala

3:a

Vojo kaj tempo

Jiří Kořínek

Ĉeĥoslovakio

 

1967

Poezio originala

Laŭda Mencio

Antaŭen

Jiří Kořínek

Ĉeĥoslovakio

 

1967

Poezio tradukita

1:a

P. C. Hooft: Bela nimfin'

Wouter Pilger

Nederlando

 

1967

Poezio tradukita

2:a

P. C. Hooft: Ĉu do ne plu mi ĉarmos

Wouter Pilger

Nederlando

 

1967

Poezio tradukita

3:a

Tadeusz Różewicz: La rakonto pri maljunaj virinoj

Tyburcjusz Tyblewski

Pollando

 

1967

Poezio tradukita

Laŭda Mencio

P. C. Hooft: Galatea

Wouter Pilger

Nederlando

 

1967

Prozo

2:a

Geniulo

Tibor Sekelj

Jugoslavio

 

1967

Prozo

3:a

La kuzino

Aleksandro Polacsek

Hungario

 

1967

Prozo

3:a

En la puto

Tyburcjusz Tyblewski

Pollando

 

1967

Dramo

Laŭda Mencio

La ponto

Vilmos Benczik

Hungario

 

1967

Nova Talento

Limeriko (poemo)

E. N. Mulders

Nederlando

 

1968: 53a UK en Madrido

1968

Poezio originala

1:a

Lampiroj

Nicolino Rossi

Italio

 

1968

Poezio originala

2:a

Tri nudaĵoj de Modigliani

Gabriel Mora-i-Arana

Hispanio

 

1968

Poezio originala

3:a

Okuloj viaj

Nicolino Rossi

Italio

 

1968

Poezio originala

Laŭda Mencio

Esperkanto

Gabriel Mora-i-Arana

Hispanio

 

1968

Poezio tradukita

1:a

E. A. Poe: La korvo

Leopoldo Henrique Knoedt

Brazilo

 

1968

Poezio tradukita

2:a

Ruzar Briffa: Speguloj

Carmel Mallia

Malto

 

1968

Poezio tradukita

3:a

Aranjo Jorge: Himno

Sylla M. Chaves

Brazilo

 

1968

Poezio tradukita

Laŭda Mencio

Cecilia Meireles: Destino

Sylla M. Chaves

Brazilo

 

1968

Prozo

1:a

Morto de la poeto

Andreo Szabó

Hungario

 

1968

Prozo

2:a

Elasta koro

Tibor Sekelj

Jugoslavio

 

1968

Prozo

3:a

Maria

Mihail Ŝekerĝiev

Bulgario

 

1968

Dramo

Laŭda Mencio

Eva

Vilmos Benczik

Hungario

 

1968

Nova Talento

Bedaŭrinde (originala poemo)

Mira Andrusiewicz

Pollando

 

1969: 54a UK en Helsinki

1969

Poezio originala

1:a

Sendormemo

Nicolino Rossi

Italio

 

1969

Poezio originala

2:a

La fonto

Nicolino Rossi

Italio

 

1969

Poezio originala

3:a

Patro

Mira Andrusiewicz

Pollando

 

1969

Poezio originala

Laŭda Mencio

Optiko de deziro

Julius Balbin

Usono

 

1969

Poezio tradukita

1:a

Aldo Palazzeschi: La domo doganista

Gaudenzio Pisoni

Italio

 

1969

Poezio tradukita

2:a

Tadeusz Różewicz: Skizo por la moderna erotiko

Tyburcjusz Tyblewski

Pollando

 

1969

Poezio tradukita

3:a

Aldo Palazzeschi: Rio Bo

Gaudenzio Pisoni

Italio

 

1969

Poezio tradukita

Laŭda Mencio

Achile Mizzi: Scienco

Carmel Mallia

Malto

 

1969

Poezio tradukita

Laŭda Mencio

Tomiko Yamakawa: El la vivo plena de trista amflamo

Masayuki Kuroda

Japanio

 

1969

Poezio tradukita

Laŭda Mencio

Krilov: Ezoko kaj kato

Ljubomir Mihajlov

Bulgario

 

1969

Prozo

2:a

La purpura ŝalo

Andreo Szabó

Hungario

 

1969

Prozo

3:a

Ŝtono de la espero

Andreo Szabó

Hungario

 

1969

Dramo

3:a

Nokta vizito

Eduard V. Tvarožek

Ĉeĥoslovakio

 

1969

Dramo

Laŭda Mencio

Skeĉo por kluba festo

Hervé Gonin

Francio

 

1969

Nova Talento

Interdivido (poemo)

Júlia Sigmond

Rumanio

 

 

1970-1979

Reen al la Ĉefpaĝo