Reen al la Belartaj Konkursoj

Verko premiita en la Belartaj Konkursoj
Tria premio de poezio, 1975


Zora Heide
VizioSufokas vin doloro de la elplugitaj sulkoj, ho planeda ido!
Ho, tero semita kaj stigmatita per sango, sufero, pasio, avido!
Venenitaj sukoj violente spilas kaj traas vian virgecan parapeton,
vibrante kaj muĝante
kiel bolita lafo,
dum la bildoj de pendigitaj Kristoj, bajonetoj sur gigantaj monstroj,
rumora veo de hororaj Evoj, sklava blekado en batua ludo
marionetas kresĉende sur ekrano de la narkotita mondo.
Ho, Dia tero de damnitaj globidoj, kiu gutos balzamon sur la epokojn lezitajn
por strangoli lancinon de la koagulita espero?
Ho, tero edena kaj sange eksuda, ĉu vi mecenas satirusojn por tio, ke ili opresu
la altaron Izidan kiel kripligitan nudecon en la temploj Hadesaj?
Ho ve, malbenitoj!
Ho, ameba idaro!
Vi profanis kaj sangigis la oazon de ĉio vivanta.
Vi aranĝis inferan dancon de la atomfungo sur la kristala ŝelo de la patrina amo.
Ho, sufuzita kaj fleksita tero, en viaj ŝtonaj vejnoj kanonbruas katenoj
de la paralizita libereco,
kaj en via bonfara koro triumfiras kontaĝo, torturo kaj angoro.
En viaj valoj, ho, tero graveda, fulmas benzino kaj diluvas fetoro,
dum maskitaj dandoj orgias en la ekstaz' haŝiŝa,
sur viaj marvastoj mazutas akvareloj,
en fundoj de l' oceanoj mumias ŝipsarkofagoj,
urane eksplodas la blua horizonto.
Tamen, ho, Tero diino,
megajarojn
vi spitas, obstinas,
inertas orbitas.
En la kosma miriado vizio pri la elizea vivo
gravitas vian ekziston.
De sur la luno teleskopiĝas harmonio de iu nova mondo;
nukleaj kolosoj renesancas striojn de silka pejzaĝo,
en valoj viaj rasspektre baletas bonvola homaro.
Estu benata tero,
vizio frateca, unuiĝa,
estontaj teridoj vartos kaj balancetos
vian renatan feton
en paco lulila!

Bonvenon vizio de l' oraj epokoj!Jam publikigita en Sub la signo de socia muzo, Serio Stafeto-2, FEL,1987
Reen al la Belartaj Konkursoj