Al ĉefpaĝo Originala literaturo

Al ĉiuj recenzoj

Recenzoj el der esperantist
pri originala literaturo Esperanta

Esperanta antologio. Recenzo el 1987 de Manfred Arnold en / der esperantist.

Huleŝ, Adálbert: Katoj kaj ĉevaloj. Recenzo el 1985 de Monika Ludewig en / der esperantist.

Kalocsay, Kálmán: Izolo. Recenzo de K. Schulze / el der esperantist.

Kalocsay, Waringhien, Bernard: Parnasa gvidlibro. Recenzo el 1969 de Detlev Blanke en / der esperantist.

Lejzerowicz, Izrael: El la "Verda Biblio". Recenzo el 1981 de Linde Knöschke en / der esperantist.

Lorjak: Eŭlalia. Recenzo el 1985 de Joachim Schulze en / der esperantist.

Nedelĉeva, Nevena: Dum nokta deĵoro. Recenzo el 1988 de Michael Lennartz en / der esperantist.

Szathmári, Sándor: Perfekta civitano. Recenzo el 1989 de Michael Behr en / der esperantist.

Tárkony, Lajos: De paĝo al paĝo. Recenzo el 1980 de Karl Schulze en / der esperantist.

Vaha, Blazio: Adolesko. Recenzo el 1989 de Till Dahlenburg en / der esperantist.

 

Reen al:

Ĉefpaĝo originala literaturo