VERKINTO ; Titolo ; Urbo ; Eldonejo ; Jaro ; Paĝoj;
FLOURENS, Johanino ; Duonsurda : Duakta komedio. - Meudon : Tra la mondo, 1907. - 16 p.. 1907
INGLADA, Vicente ; Edziĝo malaranĝita aŭ terura nekompreniĝo : Teda dialogo en unu sceno.. - Valencia : Eldona hispana societo, 1907. - 44 p.. 1907
PUJUL-VALLS, Frederico ; La rompantoj : Kvin monologoj originale verkitaj. - Paris : Hachette, (1907). - 35 p. - ( (Esperanto Kolekto de la Revuo) ). 1907
KOTZEBUE, A.v. ; WILLIAMS, T. ; HANKEL, M. ; Tri unuaktaj komedioj. - Berlin : Mller & Borel, 1908. - 96 p.. 1908
KOLOVRAT, Nadina ; Misteroj de amo : Du unuaktaj originale verkitaj dramoj: Morto kaj vivo. Portreto. - Paris : Hachette, 1909. - 55 p. - (Esperanto Kolekto de la Revuo). 1909
PUJUL-VALLS, Frederico ; Frenezo : Du unuaktaj originale verkitaj drametoj. Aŭtunaj ventoj. Novelo. - Paris : Hachette, 1909. - 37 p. - ( (Esperanto Kolekto de la Revuo) ). 1909
CASES, Mikaelo ; Mistera krimo. Amuza unuakta komedieto. - Barcelona : R. Tobella, 1910. - 37 p.. 1910
SCHMIDT, Reinhold ; Gustaf Vasa : Historia dramo en kvin aktoj. - Wolfenbttel : Heckner, 1910. - 83 p.. 1910
JAN ; La revuo de la Sepa : Ludota la 20an de aŭgusto 1911 en la Flandra Operejo de Antverpeno, okaze de la 7a Universala Kongreso de Esperanto. - Antwerpen : La sepo por la Sepa, 1911. - 47 p.. 1911
SCHMIDT, Reinhold ; La amkonkurantoj : triakta komedio ; Magdeburg ; Central-Verl. fr Esperanto und Stenographie ; 1911 ; 45 p. 1911
ROKSANO ; La morgaŭa virino. - Beziers : la aŭtoro, 1912. - 20 p. - Dialogo originale verkita. 1912
ROKSANO ; Geedziĝopeto : Triakta komedio. - Haida : Marto, 1913. - 77 p.. 1913
PAOLET, Antonio ; Ensorĉo : Unuakta dramo. - S.Vito al Tagliamento : Propra, 1915. - 35 p. - ( Malgranda Kolekto de "L'Esperanto" ; 2-3 ). 1915
BRIGGS, Louise ; Cindrulino kaj aliaj teatraĵetoj por la infanoj. - London : BEA, 1920. - 24 p.. 1920
EYQUEM, Daniel ; La hundo parolanta : Duakta burleska komedieto. - Paris : E-ista Presejo J. Solsona, 1921. - 16 p.. 1921
BULTHUIS, Hindrik Jan ; Malriĉa en spirito : Originala Teatraĵo en du aktoj kaj unu interakto. - Horrem b. Kln : Jung, 1923. - 68 p.. 1923
HILLER, Feliks ; Ho, tiuj Fremduloj : Opereto en unu akto, originale en E verkita. - Bialystok : Eldonejo J. Ŝapiro, 1923. - 51 p.. 1923
GHEZ, Arturo ; Vi sola, Esperanto, povas fari tiajn miraklojn! : Unuakta originala teatraĵo. - S.Vito al Tagliamento : Paolet, 1924. - 39 p.. 1924
HOHLOV, Nikolas ; La morto de la delegito de U.E.A. : komedio en unu akto. ; Zagreb ; Albrecht ; 1924 ; 35 p. 1924
MINOR, Karl ; Pro Dio! ne Esperantiston! : Unu akto ludota parte en E, parte en nacia lingvo. - Berlin / Dresden : Ellersiek & Borel, 1924. - 16 p.. 1924
HANBURY, F. H. ; Nova pandoro : Unuakta teatraĵo, parte originala, parte el la angla / teatraĵeto verkita de Jessie Band. - London : BEA, 1925. - 15 p.. 1925
PRIVAT, Edmond ; Ginevra : Triakta lirika dramo. Originale verkita laŭ malnova internacia legendo de kelta deveno. (Aparta represo el la baldaŭ elvenonta "Antologio" de l'verkinto). - Berlin / Dresden : Ellersiek & Borel, 1925. - 43 p.. 1925
SINHA, Lakshmiswar ; Sivaĝi : Sceno el Hinduja historio de la 17a jarcento. - Stockholm : Eldona Societo Esperanto, 1929. - 68 p.. 1929
DAHL, Einar ; Dialogoj kaj komedietoj : 2a kolekto. - Stockholm : Eldona Societo Esperanto, 1933. - 31 p.. 1933
THILANDER, Varma ; Che la lulilo : Ludo pri feinoj kiuj dotas jhusnaskiton . Por la dektria internacia kongreso de blindaj esperantistoj en Stockholm 1934. - Zemun : Blindulinstituto de la regho Aleksandro I-a, 1934. - 38 p. 1934
BOATMAN, Douglas P. ; Jes, panjo! : Unuakta komedio ; Kln ; Heroldo de Esperanto ; [1936 proksimume] ; 31 p. 1936
THOMSON,L.E. ; Multe pli la amo : Komedio en tri aktoj. - Budapest : "Literatura Mondo", 1936. - 32 p.. 1936
FILIP, Jan ; Fino de la mondo : Simbola socia sinfonio en tri aktoj. Dramo. - Brno : Eldonejo de Malkaraj Libroj, 1937. - 59 p.. 1937
DOOREN, Frans van = Van Dooren, Frans = Dorno, F. V. . ; Kia miksaĵo! : . originala komedio en unu akto F. V. Dorno ; Kortrijk ; Flandra Esperanto-Instituto ; 1938 ; 31 p. : ilustr. 1938
VASILJEF, Leonid ; "Ni fosu nian sulkon" : originala komedio-ŝerco en unu akto; Kopenhago ; 1947 ; 19 p. 1947
MATTOS, Geraldo ; Ivan la sesa : Kvinakta historia teatraĵo. - Rio de Janeiro : Kultura Kooperativa de E-istoj, 1953. 1953
AZORIN, Francisko ; Adamo kaj Eva : Dramo en tri aktoj. - Meksikio : Editorial Stylo, 1954. - 15 p.. 1954
MATTOS, Geraldo ; La nigra spartako. - Curtiba : E-ista Libro-Instituto, 1955. - 75 p.. 1955
APPLEBAUM, Jakob David ; Jozefo : drama poemo en 4 aktoj kaj epilogo, bazita sur la biblia rakonto : ; La Laguna ; Rgulo ; 1957 ; 120 p. : ilustr. 1957
BAGHY, Gyula ; Sonĝe sub pomarbo : triakta lirika komedio en ses fantaziaj bildoj. ; La Laguna ; Rgulo ; 1958 ; 221 p. : ilustr. 1958
BOULTON, Marjorie ; Virino ĉe la landlimo : Drametoj kaj skeĉoj. - Kopenhago : KOKO, 1959. 1959
AULD, William; Young, David Hastie = Hastie Young, David; Francis, John Islay ; Unufingraj melodioj : ; La Laguna ; Rgulo ; 1960 ; 126 p. : ilustr. 1960
FRANCIS, John Islay; BAGHY, Gyula; KALOCSAY, Klmn ; Junaĝa verkaro : Pri la Esperanta literaturo ; Blanka pavo ; Tamen perdota ; La ruĝa ĉapelo ; Rozoj por la sinjorino ; Tri vitraĵoj ; Pli saĝa ol venĝo ; Saluto al Zamenhof ; Kristnaska rimaĵo; La Laguna ; Rgulo ; 1960 ; 142 p. 1960
GIBSON, Ella ; Bonvolu esti mia amiko : Tri porinfanaj teatraĵoj. - Oakville : Esperanto Press, 1963. - 57 p.. 1963
LAPENNA, Emilija k.a. ; Teatro en societo. - Zagreb : Kroatia E-Servo, 1965. - 84 p.. 1965
BOULTON, Marjorie ; Nia sango : teatraĵo por ok personoj ; London ; Brita Esperanto-Asocio ; 1970 ; 24 p. 1970
BOULTON, Marjorie ; Ni aktoras... : 3 komedietoj La participoj ; Fiŝkapti en malpura akvo ; Spertulo pri la unua helpo; byhj ; Dansk Esperanto-Forlag ; 1971 ; 36 p. 1971
BUKAR ; La reto : Teatraĵo. - byhj : Dansk E-Forlag, 1971. - 32 p. 1971
HEIDE, Zora ; Ni komedietas. - byhj : Dansk Esperanto-Forlag, 1971. - 32 p. - ISBN 87 85020 49 4 . 1971
TVAROEK, E.V. ; Ni ludas teatraĵojn : Kvar unu-aktaĵoj. - byhj : Dansk E-Forlag, 1971. - 32 p. - ( Gajaj Klubvesperoj ; 4 ). 1971
SILFER, Giorgio ; Doktoro Rosales : Originala dramo en du aktoj kaj epilogo. - Milano : La PATROLO, 1973. 1973
BUKAR ; Gizela kaj Roberto : 5 skeĉoj. - byhj : Dansk E-Forlag, 1974. - 32 p. 1974
LAPENNA, Emilja ; Nova Teatro : Monologoj. - Zagreb : Kroatia E-Ligo, 1974. - 56 p.. 1974
MACKAY, Robert ; 15 komedietoj : facile prezenteblaj Ĉe veterinaro ; vizaĝo kontrau karno ; La komitato devias ; Sencerbuloj (Televida programero) ; La surda profesoro ; Frumatene ; Tragedio en la kuirejo ; Amo per floroj ; Ĉe kokokrio ; La konspiro ; Unua helpo; London ; British Esperanto Assoc. ; 1974 ; 82 p. 1974
BAGHY, Julio ; En maskobalo : Kvin unu-aktaĵoj / Elektis kaj redaktis Maria Benczik. - Budapest : Hungara E-Asocio, 1977. 1977
MLLER, Trygve ; La amo de Danto Alighieri : drama teatraĵo en kvin aktoj [Prilaborita por la sceno de Erik Svendson]; Ascoli Piceno ; Gabrielli ; 1978 ; 113 p. 1978
MIHALKOV, Georgi = Modest, Julian ; Ni vivos! : dokumenta dramo pri la lastaj jaroj el la vivo de Lidia Zamenhof ; [Budapest] ; Hungara Esperanto-Asocio ; [1983] ; 53 p. 1983
POTTS, Bertram ; Facila skeĉ-albumo : 100 mallongaj skeĉoj por legado kaj prezentado. - Chapec : Fonto, 1984. - 112 p. - ( (Fonto-serio 3) ). 1984
MODEST, Julian (=Mihalkov, Georgi) ; Doktoro Braun vivas en ni : Kripto / Lingve reviziis Pter Andrs Rados. - Budapest : Hungara Esperanto Asocio, 1987. - 73 p. 1987
NEDELĈEVA, Nevena ; Dum nokta deĵoro : noveloj kaj teatraĵetoj La blankaj floroj ; La blanka ŝtono ; Heroaĵo estas vivi ; La plej granda heroaĵo ; Malfacila problemo ; Patrina koro ; Floroj de l' amikeco ; Leterportisto ; "Eksterlandano" ; En la kosm; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio ; 1987 ; 87 p. 1987
LAPENNA, Emilija ; Lanĉo : Unuaktaĵo teme ligita al la epoko de Zamenhof. Premiita en Belarta Konkurso de UEA 1988. - Zagreb : Esperanto-Ligo, 1989. - 24 p. - ( Serio Literaturo ; 1 ). 1989
MACGILL, Stefan ; Najbaroj kaj boroj : du teatraĵoj kun demandoj, ekzercoj kaj rol-ludoj ; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio ; 1989 ; 215 p. : ilustr. 1989
BROWN, Harold Oliver, Peter ; Vagabondo : monodramo ; [Varsovio] ; Esperanto-Teatro Espero ; [1992] ; 24 p. : ilustr., muziknotoj 1992
MIHALKOV, Georgi = Modest, Julian ; Invento de l'jarcento : dramoj kaj komedioj; originale verkitaj en Esperanto La teatro - eterna kaj bezonata. Eseo ; Pluvvespero ; Enŝteliĝi en la koron ; Stela melodio ; Invento de l' jarcentoj ; Europa firmao; Sofio ; Bulgara Esperanto-Asocio ; 1993 ; 79 p. 1993
CULBERT, Ruth ; Kvar teatraĵoj : (originale verkitaj en Esperanto) Dolĉa Emilino ; Ĉio estas en viaj manoj ; La juvelo ; Belulino kaj la besto; El Cerrito, Calif. ; ELNA ; 1994 ; 148 p. : ilustr. 1994
FORNAL, Jerzy ; Sopiro... laboro... espero... : monodramo ; [Varsovio ; Esperanto-Teatro "Espero" ; 1994] ; 20 p. : ilustr. 1994
FORNAL, Jerzy ; Virino en kvar bildoj : monodramo. Amo-poezio ; Varsovio ; Esperanto-Teatro "Espero" ; 1994] ; 24 p. : multaj ilustr. 1994
BROWN, Harold ; Eduko danĝera : kaj aliaj teatraĵoj Rigardu antau ol salti ; La prelego ; La pesto ; Vagabondo ; La fluto ; La maristo ; Edipo ; Hamleto ; Li enlitiĝas, li leviĝas ; Mi iom kadukiĝas nun : kanto ; Skaja boatkanto ; Al vi kiu aŭskultas min: kanto ; Adiaŭ al la hejmo: kanto ; [Hgsby] ; Eld. Ulekso ; 1995 ; 151 p. : muziknotoj ; 2a eldono 2006 189 p. (Dek tri teatraĵoj pri homoj kiuj "diverskaŭze trovas sin apartigitaj" de la socio) 1995
JOHANSSON, Sten ; Interkona mateno : kvar teatraĵoj originalaj ; Skvde ; Eld. Al-fa-bet-o ; 1996 ; 52 p. 1996
MATTOS, Geraldo ; La servorajto (kaj) La sinmortigo ; Chapec ; Fonto ; 1997 ; 55 p. 1997
GUBBINS, Paul P. ; Konto de l'vivo Bela la mateno ; Lunĉo ĉe Lucinda ; Hotelo de l'teatro ; 139 p.; Antwerpen ; Flandra Esperanto-Ligo ; 1998 1998
GIBCZYŃSKA, Jadwiga ; De tajgo al minaretoj: Monodramo lau taglibreto de Ada Fighiera-Sikorska ; Rotterdam, 2000. 18p 2000
BAISSAC, Aŭgusto ; La Duonokulvitro Komedia monologo el 1905. DVD-filmo el 2005, Esperanto-Asocio de Britio. 2005
GUBBINS, Paul P. ; Heksakloro unu komo tri. Dramo en tri aktoj. 63 p. Fonto-kajero 30, Chapec 2005. 2005
DALL'OLIO, Anna Maria ; Tabelo : Unuakta teatraĵo en dek naŭ scenoj ; Pisa ; Edistrudio ; 2006 ; 56 p. 2006
GUBBINS, Paul P. ; Zam-Zam-Zamenhof ; "Triakta per-versio de eventoj jam ofte rakontitaj" ; 87 p. Bero, Rotterdam 2006. 2006
BANET-FORNALOWA, Zofia ; La jubileo ; Brown, Harold ; [Hgsby] ; Ulekso
BRIGGS, Louise ; Internacia dialogaro : Originale verkitaj dialogoj de diverslandaj aŭtoroj / aliaj verkintoj. - Antwerpen : Belga E-Instituto, s.j. - 61 p..
GLLMO, Gunnar ; "Wolfgangerl" : monodramo pri Wolfgang Amadeus Mozart ; Varsovio ; Esperanto-Teatro "Espero" ; [s.j.] ; 16 p. : ilustr., muziknotoj
Internacia dialogaro : Diverslandaj aŭtoroj. Originale verkitaj dialogoj. - Antverpeno : Belga Esperanto-Instituto, s.j. - 61 p..6
Internacia Teatraĵetaro : Diverslandaj aŭtoroj. Originale verkitaj teatraĵetoj. - Antwerpen : Belga E-Instituto, s.j. - 48 p..
LEJZEROWICZ, Izrael ; El la "Verda Biblio" ; Fornal, Jerzy, Banet-Fornalowa, Zofia, Conzeth, Alfred 1. eld. ; Varsovio ; Esperanto-Teatro "Espero"
NZANIYE, [B.] Jesse-LePrince ; La knabino estas mia : kvazaŭ teatraĵo ; Rotterdam ; Nzaniye
RIISBERG, G. k.a. ; Gajaj klubvesperoj : Skeĉoj & ludoj. - byhj : Dansk Esperanto-Forlag, s.j. - 32 p.
ROKSANO ; La fianĉiniĝo de sovaĝulineto : Triakta komedieto. Originale verkita. - s.n. : Tra la Filatelio, s.j. - 31 p..
SCHOOR, Oscar van ; Judaso : Drama monologo por sinjoro (el la Biblia Historio). - Antwerpen : Centra E-ista Belga Oficejo, s.j. - 7 p..
SCHOOR, Oscar van ; La servistinoj : Nuntempa monologo por sinjorino. - Antwerpen : Centra E-ista Belga Oficejo, s.j. - 3 p..
SCHOOR, Oscar van ; La telefono : Monologo por sinjoro. Laŭ franca originalo libere verkita de --. - Antwerpen : Centra Belga Oficejo, s.j. - 4 p..
Sunradioj kaj tondroj en geedza vivo : /Komedio/. - s.n. : s.l., s.j. - 8 p..; ; ; ;
ZELDENTHUIS, G.H.N. ; Kongresa renkonto : Komedieto poŝformata. - Nederlando : s.l., s.j. - 8 p..