Originalaj dramoj en Esperanto

Al ĉefpaĝo kun serĉilo

En la suba listo troviĝas proksimume 100 libroj kun dramoj verkitaj originale en Esperanto kaj aperintaj de 1911 ĝis nun. La fontoj de la listo estas la retaj katalogoj de la bibliotekoj de Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno kaj de Germana Esperanto-Biblioteko en Aalen. Krome mi konsultis la librokatalogojn de UEA kaj FEL.

En la suba listo bonvolu alklaki substrekitajn aŭtorajn nomojn por trovi biografiajn notojn, kaj substrekitajn librotitolojn por recenzoj, bildoj kaj aliaj informoj.

Komentojn, kompletigojn, kritikon kaj korektojn pri ĉi tiu listo bonvolu reti al:
Sten Johansson

Listo de aŭtoroj kun biografiaj notoj

Listo de originalaj romanoj

Listo de originalaj novelaroj/rakontoj

Listo de originalaj poemaroj

Listo de recenzoj


Dramoj laŭ kronologia ordo.


Dramoj en vico laŭ la aŭtoro:

VERKINTO ; Titolo ; Urbo ; Eldonejo ; Jaro ; Paĝoj

AFOLARANMI, Adebayo Ola ; Ronke, la ĵaluzulino Embres-et-Castelmaure ; 2010 ; 85 p.

APPLEBAUM, Jakob David ; Jozefo : drama poemo en 4 aktoj kaj epilogo, bazita sur la biblia rakonto : ; La Laguna ; Régulo ; 1957 ; 120 p. : ilustr.

AULD, William; Young, David Hastie = Hastie Young, David; Francis, John Islay ; Unufingraj melodioj : ; La Laguna ; Régulo ; 1960 ; 126 p. : ilustr.

AZORIN, Francisko ; Adamo kaj Eva : Dramo en tri aktoj. - Meksikio : Editorial Stylo, 1954. - 15 p..

BAGHY, Gyula ; Sonĝe sub pomarbo : triakta lirika komedio en ses fantaziaj bildoj. ; La Laguna ; Régulo ; 1958 ; 221 p. : ilustr. ; 2a eld. DEC / BES / Libro-Mondo / Ars Libri , Đurđevac / Świdnik / Lublin / Bjalistoko, 2017.

BAGHY, Julio ; En maskobalo : Kvin unu-aktaĵoj / Elektis kaj redaktis Maria Benczik. - Budapest : Hungara E-Asocio, 1977.

BAISSAC, Aŭgusto ; La Duonokulvitro Komedia monologo el 1905. DVD-filmo el 2005, Esperanto-Asocio de Britio.

BANET-FORNALOWA, Zofia ; La jubileo ; Brown, Harold ; [Högsby] ; Ulekso

BOATMAN, Douglas P. ; Jes, panjo! : Unuakta komedio ; Köln ; Heroldo de Esperanto ; [1936 proksimume] ; 31 p.

BOULTON, Marjorie ; Virino ĉe la landlimo : Drametoj kaj skeĉoj. - Kopenhago : KOKO, 1959.

BOULTON, Marjorie ; Nia sango : teatraĵo por ok personoj ; London ; Brita Esperanto-Asocio ; 1970 ; 24 p.

BOULTON, Marjorie ; Ni aktoras... : 3 komedietoj La participoj ; Fiŝkapti en malpura akvo ; Spertulo pri la unua helpo; Åbyhøj ; Dansk Esperanto-Forlag ; 1971 ; 36 p.

BRIGGS, Louise ; Cindrulino kaj aliaj teatraĵetoj por la infanoj. - London : BEA, 1920. - 24 p..

BRIGGS, Louise ; Internacia dialogaro : Originale verkitaj dialogoj de diverslandaj aŭtoroj / aliaj verkintoj. - Antwerpen : Belga E-Instituto, s.j. - 61 p..

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Dek tagoj de kapitano Postnikov ; Dramo laŭ la samtitola romano ; Reĝ. M. Jovanoviĉ ; DVD 13, 32 min ; eldonis Shelter, 2009.

BROWN, Harold ; Eduko danĝera : kaj aliaj teatraĵoj Rigardu antau ol salti ; La prelego ; La pesto ; Vagabondo ; La fluto ; La maristo ; Edipo ; Hamleto ; Li enlitiĝas, li leviĝas ; Mi iom kadukiĝas nun : kanto ; Skaja boatkanto ; Al vi kiu aŭskultas min: kanto ; Adiaŭ al la hejmo: kanto ; [Högsby] ; Eld. Ulekso ; 1995 ; 151 p. : muziknotoj ; 2a eldono 2006 189 p. (Dek tri teatraĵoj pri homoj kiuj "diverskaŭze trovas sin apartigitaj" de la socio)

BROWN, Harold & OLIVER, Peter ; Vagabondo : monodramo ; [Varsovio] ; Esperanto-Teatro Espero ; [1992] ; 24 p. : ilustr., muziknotoj

BUKAR ; La reto : Teatraĵo. - Åbyhøj : Dansk E-Forlag, 1971. - 32 p.

BUKAR ; Gizela kaj Roberto : 5 skeĉoj. - Åbyhøj : Dansk E-Forlag, 1974. - 32 p.

BULTHUIS, Hindrik Jan ; Malriĉa en spirito : Originala Teatraĵo en du aktoj kaj unu interakto. - Horrem b. Köln : Jung, 1923. - 68 p.

CASES, Mikaelo ; Mistera krimo. Amuza unuakta komedieto. - Barcelona : R. Tobella, 1910. - 37 p.

CULBERT, Ruth ; Kvar teatraĵoj : (originale verkitaj en Esperanto) Dolĉa Emilino ; Ĉio estas en viaj manoj ; La juvelo ; Belulino kaj la besto; El Cerrito, Calif. ; ELNA ; 1994 ; 148 p. : ilustr.

DAHL, Einar ; Dialogoj kaj komedietoj : 2a kolekto. - Stockholm : Eldona Societo Esperanto, 1933. - 31 p..

DALL'OLIO, Anna Maria ; Tabelo : Unuakta teatraĵo en dek naŭ scenoj ; Pisa ; Edistrudio ; 2006 ; 56 p.

DOOREN, Frans van = Van Dooren, Frans = Dorno, F. V. . ; Kia miksaĵo! : . originala komedio en unu akto F. V. Dorno ; Kortrijk ; Flandra Esperanto-Instituto ; 1938 ; 31 p. : ilustr.

EYQUEM, Daniel ; La hundo parolanta : Duakta burleska komedieto. - Paris : E-ista Presejo J. Solsona, 1921. - 16 p.

FILIP, Jan ; Fino de la mondo : Simbola socia sinfonio en tri aktoj. Dramo. - Brno : Eldonejo de Malkaraj Libroj, 1937. - 59 p.

FORNAL, Jerzy ; Virino en kvar bildoj : monodramo. Amo-poezio ; Varsovio ; Esperanto-Teatro "Espero" ; 1994] ; 24 p. : multaj ilustr.

FORNAL, Jerzy ; Sopiro... laboro... espero... : monodramo ; [Varsovio ; Esperanto-Teatro "Espero" ; 1994] ; 20 p. : ilustr.

FRANCIS, John Islay; BAGHY, Gyula; KALOCSAY, Kálmán ; Junaĝa verkaro : Pri la Esperanta literaturo ; Blanka pavo ; Tamen perdota ; La ruĝa ĉapelo ; Rozoj por la sinjorino ; Tri vitraĵoj ; Pli saĝa ol venĝo ; Saluto al Zamenhof ; Kristnaska rimaĵo; La Laguna ; Régulo ; 1960 ; 142 p.

GHEZ, Arturo ; Vi sola, Esperanto, povas fari tiajn miraklojn! : Unuakta originala teatraĵo. - S.Vito al Tagliamento : Paolet, 1924. - 39 p.

GIBCZYŃSKA, Jadwiga ; De tajgo al minaretoj: Monodramo lau taglibreto de Ada Fighiera-Sikorska ; Rotterdam, 2000. 18p

GOLDEN, Bernard ; Antaŭ la kulisoj Budapest : HEA, 1994. - 187 p.

GIBSON, Ella ; Bonvolu esti mia amiko : Tri porinfanaj teatraĵoj. - Oakville : Esperanto Press, 1963. - 57 p.

GUBBINS, Paul P. ; Heksakloro unu komo tri. Dramo en tri aktoj. 63 p. Fonto-kajero 30, Chapecó 2005.

GUBBINS, Paul P. ; Konto de l'vivo Bela la mateno ; Lunĉo ĉe Lucinda ; Hotelo de l'teatro ; 139 p.; Antwerpen ; Flandra Esperanto-Ligo ; 1998

GUBBINS, Paul P. ; Zam-Zam-Zamenhof ; "Triakta per-versio de eventoj jam ofte rakontitaj" ; 87 p. Bero, Rotterdam 2006.

GÄLLMO, Gunnar ; "Wolfgangerl" : monodramo pri Wolfgang Amadeus Mozart ; Varsovio ; Esperanto-Teatro "Espero" ; [s.j.] ; 16 p. : ilustr., muziknotoj

HANBURY, F. H. ; Nova pandoro : Unuakta teatraĵo, parte originala, parte el la angla / teatraĵeto verkita de Jessie Band. - London : BEA, 1925. - 15 p..

HANKEL, Marie ; (KOTZEBUE, A.v. ; WILLIAMS, T.) ; Tri unuaktaj komedioj. - Berlin : Möller & Borel, 1908. - 96 p..

HEIDE, Zora ; Ni komedietas. - Åbyhøj : Dansk Esperanto-Forlag, 1971. - 32 p. - ISBN 87 85020 49 4 .

HILLER, Feliks ; Ho, tiuj Fremduloj : Opereto en unu akto, originale en E verkita. - Bialystok : Eldonejo J. Ŝapiro, 1923. - 51 p. ; 2-a eld. Bjalistoko / Lublin / Świdnik / Đurđevac, 2018, DEC / BES / Libro-Mondo / Ars Libri.

HOHLOV, Nikolas ; La morto de la delegito de U.E.A. : komedio en unu akto. ; Zagreb ; Albrecht ; 1924 ; 35 p.

ĤOĤLOV, Nikolas ; Verda rido : kabaredo. ; Đurđevac ; Grafokom ; 2010 ; 35 p.

INGLADA, Vicente ; Edziĝo malaranĝita aŭ terura nekompreniĝo : Teda dialogo en unu sceno.. - Valencia : Eldona hispana societo, 1907. - 44 p..

INGLADA, Vicente ; En la Barcelona kongreso. Unuakta aktuala komedieto. - Barcelono, 1911. - 24 p.

JAN ; La revuo de la Sepa : Ludota la 20an de aŭgusto 1911 en la Flandra Operejo de Antverpeno, okaze de la 7a Universala Kongreso de Esperanto. - Antwerpen : La sepo por la Sepa, 1911. - 47 p..

JOHANSSON, Sten ; Interkona mateno : kvar teatraĵoj originalaj ; Skövde ; Eld. Al-fa-bet-o ; 1996 ; 52 p.

KOLOVRAT, Nadina ; Misteroj de amo : Du unuaktaj originale verkitaj dramoj: Morto kaj vivo. Portreto. - Paris : Hachette, 1909. - 55 p. - (Esperanto Kolekto de la Revuo).

LAPENNA, Emilija k.a. ; Teatro en societo. - Zagreb : Kroatia E-Servo, 1965. - 84 p..

LAPENNA, Emilja ; Nova Teatro : Monologoj. - Zagreb : Kroatia E-Ligo, 1974. - 56 p..

LAPENNA, Emilija ; Lanĉo : Unuaktaĵo teme ligita al la epoko de Zamenhof. Premiita en Belarta Konkurso de UEA 1988. - Zagreb : Esperanto-Ligo, 1989. - 24 p. - ( Serio Literaturo ; 1 ).

LEDON, Gilbert R. ; Virusoj. Kvar teatraĵetoj ; 1999 ; 64 p.

LEJZEROWICZ, Izrael ; El la "Verda Biblio" ; Fornal, Jerzy, Banet-Fornalowa, Zofia, Conzeth, Alfred 1. eld. ; Varsovio ; Esperanto-Teatro "Espero"

MACGILL, Stefan ; Najbaroj kaj boroj : du teatraĵoj kun demandoj, ekzercoj kaj rol-ludoj ; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio ; 1989 ; 215 p. : ilustr.

MACKAY, Robert ; 15 komedietoj : facile prezenteblaj Ĉe veterinaro ; vizaĝo kontrau karno ; La komitato devias ; Sencerbuloj (Televida programero) ; La surda profesoro ; Frumatene ; Tragedio en la kuirejo ; Amo per floroj ; Ĉe kokokrio ; La konspiro ; Unua helpo; London ; British Esperanto Assoc. ; 1974 ; 82 p.

MALLIA, Carmel ; Najbaroj : Originala triakta dramo. - Żabbar, Carmel Mallia, 2013 ; 81 p.

MATTOS, Geraldo ; Ivan la sesa : Kvinakta historia teatraĵo. - Rio de Janeiro : Kultura Kooperativo de E-istoj, 1953 ; Libro-mondo / DEC, 2017 (2a eld).

MATTOS, Geraldo ; La nigra spartako. - Curtiba : E-ista Libro-Instituto, 1955. - 75 p..

MATTOS, Geraldo ; La servorajto (kaj) La sinmortigo ; Chapecó ; Fonto ; 1997 ; 55 p.

MIHALKOV, Georgi = Modest, Julian ; Invento de l'jarcento : dramoj kaj komedioj; originale verkitaj en Esperanto La teatro - eterna kaj bezonata. Eseo ; Pluvvespero ; Enŝteliĝi en la koron ; Stela melodio ; Invento de l' jarcentoj ; Europa firmao; Sofio ; Bulgara Esperanto-Asocio ; 1993 ; 79 p.

MIHALKOV, Georgi = Modest, Julian ; Ni vivos! : dokumenta dramo pri la lastaj jaroj el la vivo de Lidia Zamenhof ; [Budapest] ; Hungara Esperanto-Asocio ; [1983] ; 53 p.

MINOR, Karl ; Pro Dio! ne Esperantiston! : Unu akto ludota parte en E, parte en nacia lingvo. - Berlin / Dresden : Ellersiek & Borel, 1924. - 16 p.

MODEST, Julian (=Mihalkov, Georgi) ; Doktoro Braun vivas en ni : Kripto / Lingve reviziis Péter András Rados. - Budapest : Hungara Esperanto Asocio, 1987. - 73 p.

MÜLLER, Trygve ; La amo de Danto Alighieri : drama teatraĵo en kvin aktoj [Prilaborita por la sceno de Erik Svendson]; Ascoli Piceno ; Gabrielli ; 1978 ; 113 p.

NEDELĈEVA, Nevena ; Dum nokta deĵoro : noveloj kaj teatraĵetoj La blankaj floroj ; La blanka ŝtono ; Heroaĵo estas vivi ; La plej granda heroaĵo ; Malfacila problemo ; Patrina koro ; Floroj de l' amikeco ; Leterportisto ; "Eksterlandano" ; En la kosm; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio ; 1987 ; 87 p.

NZANIYE, [B.] Jesse-LePrince ; La knabino estas mia : kvazaŭ teatraĵo ; Rotterdam ; Nzaniye

PAOLET, Antonio ; Ensorĉo : Unuakta dramo. - S.Vito al Tagliamento : Propra, 1915. - 35 p. - ( Malgranda Kolekto de "L'Esperanto" ; 2-3 ).

POTTS, Bertram ; Facila skeĉ-albumo : 100 mallongaj skeĉoj por legado kaj prezentado. - Chapecó : Fonto, 1984. - 112 p. - ( (Fonto-serio 3) ).

PRIVAT, Edmond ; Ginevra : Triakta lirika dramo. Originale verkita laŭ malnova internacia legendo de kelta deveno. (Aparta represo el la baldaŭ elvenonta "Antologio" de l'verkinto). - Berlin / Dresden : Ellersiek & Borel, 1925. - 43 p..

PUJULÀ-VALLÈS, Frederico ; La rompantoj : Kvin monologoj originale verkitaj. - Paris : Hachette, (1907). - 35 p. - ( (Esperanto Kolekto de la Revuo) ).

PUJULÀ-VALLÈS, Frederico ; Frenezo : Du unuaktaj originale verkitaj drametoj. Aŭtunaj ventoj. Novelo. - Paris : Hachette, 1909. - 37 p. - ( (Esperanto Kolekto de la Revuo) ).

RIISBERG, G. k.a. ; Gajaj klubvesperoj : Skeĉoj & ludoj. - Åbyhøj : Dansk Esperanto-Forlag, s.j. - 32 p.

ROKSANO (FLOURENS, Johanino) ; Duonsurda : Duakta komedio. - Meudon : Tra la mondo, 1907. - 16 p.

ROKSANO ; La morgaŭa virino. - Beziers : la aŭtoro, 1912. - 20 p. - Dialogo originale verkita.

ROKSANO ; Geedziĝopeto : Triakta komedio. - Haida : Marto, 1913. - 77 p..

ROKSANO ; La fianĉiniĝo de sovaĝulineto : Triakta komedieto. Originale verkita. - s.n. : Tra la Filatelio, s.j. - 31 p..

SANTOS, João José ; Aŭtodafeo ; Lisboa ; La Karavelo ; Triakta tragedikomedio, kun ligo al Esperanto ; 2011 ; 45 p.

SANTOS, João José ; La Ĝenerala Asembleo ; Estremoz ; La Karavelo ; Unuakta tragikomedio kun Esperanta fono ; 2010 ; 42 p.

SCHMIDT, Reinhold ; La amkonkurantoj : triakta komedio ; Magdeburg ; Central-Verl. für Esperanto und Stenographie ; 1911 ; 45 p.

SCHMIDT, Reinhold ; Gustaf Vasa : Historia dramo en kvin aktoj. - Wolfenbüttel : Heckner, 1910. - 83 p..

SCHOOR, Oscar van ; Judaso : Drama monologo por sinjoro (el la Biblia Historio). - Antwerpen : Centra E-ista Belga Oficejo, s.j. - 7 p..

SCHOOR, Oscar van ; La servistinoj : Nuntempa monologo por sinjorino. - Antwerpen : Centra E-ista Belga Oficejo, s.j. - 3 p..

SCHOOR, Oscar van ; La telefono : Monologo por sinjoro. Laŭ franca originalo libere verkita de --. - Antwerpen : Centra Belga Oficejo, s.j. - 4 p..

SILFER, Giorgio ; Doktoro Rosales : Originala dramo en du aktoj kaj epilogo. - Milano : La PATROLO, 1973.

SINHA, Lakshmiswar ; Sivaĝi : Sceno el Hinduja historio de la 17a jarcento. - Stockholm : Eldona Societo Esperanto, 1929. - 68 p..

THILANDER, Varma ; Che la lulilo : Ludo pri feinoj kiuj dotas jhusnaskiton . Por la dektria internacia kongreso de blindaj esperantistoj en Stockholm 1934. - Zemun : Blindulinstituto de la regho Aleksandro I-a, 1934. - 38 p.

THOMSON,L.E. ; Multe pli la amo : Komedio en tri aktoj. - Budapest : "Literatura Mondo", 1936. - 32 p..

TVAROŽEK, E.V. ; Ni ludas teatraĵojn : Kvar unu-aktaĵoj. - Åbyhøj : Dansk E-Forlag, 1971. - 32 p. - ( Gajaj Klubvesperoj ; 4 ).

UNTERMAN, R. ; En Danĝero : Triakta versa teatraĵo ; Antwerpen, 1911. - 96 p.

VASILJEF, Leonid ; "Ni fosu nian sulkon" : originala komedio-ŝerco en unu akto; Kopenhago ; 1947 ; 19 p.

ZELDENTHUIS, G.H.N. ; Kongresa renkonto : Komedieto poŝformata. - Nederlando : s.l., s.j. - 8 p..

Internacia dialogaro : Diverslandaj aŭtoroj. Originale verkitaj dialogoj. - Antverpeno : Belga Esperanto-Instituto, s.j. - 61 p..6

Internacia Teatraĵetaro : Diverslandaj aŭtoroj. Originale verkitaj teatraĵetoj. - Antwerpen : Belga E-Instituto, s.j. - 48 p..

Sunradioj kaj tondroj en geedza vivo : /Komedio/. - s.n. : s.l., s.j. - 8 p..; ; ; ;

Sten Johansson     Retpoŝto