Ligo al Esperanto sub la Suda Kruco

Al ĉiuj recenzoj el el Esperanto sub la Suda Kruco

Al ĉiuj recenzoj

Al ĉefpaĝo Originala literaturo

 

KOLERA AFERO

recenzas Donald Broadribb

Kolera Afero de Ronald Cecil Gates. Antverpeno, Flandra Esperanto-Ligo 1993. 88p.

Nia verkadoplena samideano Gates informis min ke li nun prilaboras sian okan romanon en la serio komencita per La Septaga Murdenigmo! Ĉi tiu Kolera Afero estas la dua eldonita romano el tiu serio. Baldaŭ Profesoro Gates rivalos István Nemere-n rilate al sia multverkado esperanta; kaj, ĉu mi aŭdacas diri?, Profesoro Gates verkas pli kredeblajn romanojn.

Samkiel la unua en la serio, ĉi tiu estas facile legebla; la agado rapidas, la scenejo denove estas fikcia aŭstralia universitato. Kadavro troviĝas jam sur la unua paĝo de la rakonto. La stilo estas pli glata ol en la unua romano, kaj la kulmino malpli antaŭvidebla. Ĉar la aŭtoro profitas sian rajton priskribi ĉion okazantan (anstataŭ prezenti la eventojn laŭ la vidpunkto de nur unu rolanto), la leganto sentas sin egala al la verkinto-sen blufoj, neatenditaj rivelacioj kaŝitaj de dektektivo, kc.

Oni sentas, nu ne surprizon sed ankaŭ ne trompiĝon, kiam la solvo de la murdenigmo ekaperas. Ĉirilate la aŭtoro tre lerte verkis.

Profesoro Gates verkas egalbone novelojn kaj romanetojn (angle oni nomus ĉi tiun verkon novella). Se vi deziras legi interesan romaneton kaj samtempe plibonigi vian legokapablon de Esperanto, mi rekomendas ĉi tiun. Sed se vi deziras distri vin enlite nur por endormiĝi, nu ĉi libro ne dormigos vin.

 


Ronald Cecil Gates

Kolera Afero