Al ĉefpaĝo Originala literaturo

Al ĉiuj recenzoj

 

Recenzoj el Heroldo de Esperanto

Auld, William: Unufingraj melodioj. Recenzo de A.K. / el Heroldo 1961.

Declerck, Christian: Tarokoj kaj epokoj Recenzo de Perla Martinelli / el Heroldo de Esperanto.

Dorval, Deck Nigra magio Recenzo de Osmo Buller / el Heroldo de Esperanto.

Forge, Jean: La verda raketo. Recenzo de Ezoko / el Heroldo 1961.

Johansson, Sten: Kion ajn. Recenzo de Giorgio Silfer / el Heroldo.

Johansson, Sten: Mistero ĉe Nigra Lago. Recenzo el n-ro 14 (1993), 2000, de Daniel Luez / el Heroldo de Esperanto.

Ledon, Gilbert R.: Virusoj . Recenzo el n-ro 4-5 (1983-84), 2000, de Zofia Banet-Fornalowa / el Heroldo de Esperanto.

Löwenstein, Anna: La ŝtona urbo . Recenzo el n-ro 2 (1981), 2000, de Stefan MacGill / el Heroldo de Esperanto.

Matkowski, Eugeniusz: Poemoj. Recenzo de I. Schoon / el Heroldo 1961.

Minnaja, Carlo & Silfer, Giorgio: Historio de la esperanta literaturo. Recenzo de Tazio Carlevaro / el Heroldo 2016.

Modest, Julian: Ĉasisto de sonĝoj. Recenzo de Ivan Orsini / el Heroldo 2020.

Modest, Julian: Tra la padoj de la vivo. Recenzo de Ivan Orsini / el Heroldo 2021.

Reeĥoj. Jugoslavia poemaro. Recenzo de A.K. / el Heroldo 1961.

de Seabra, Manuel: Promeso en obskuro. Recenzo de Valentin Melnikov / el Heroldo de Esperanto.

Vallienne, Henri: Kastelo de Prelongo ; Ĉu li?. Recenzo de Paulo Silas / el Heroldo 2017.

Vizaĝoj. Recenzo de Carlo Minnaja / el Heroldo.