Ligo al Literatura Foiro

Al ĉefpaĝo Originala literaturo

Al ĉiuj recenzoj

 

Recenzoj el Literatura Foiro

Andrusiewicz, Mira: Amo, amoro, adoro Recenzo el n-ro 117 feb 1989 de Lina Gabrielli

Arosev, Grigorij: .RU. Recenzo el n-ro 198 / aŭgusto 2002: Ironia, sincera, sentema poezio de Zlatoje Martinov

Auld, William: La infana raso. Recenzo de Carlo Minnaja

Austin, Manjo: Insulo de revoj. Recenzo el n-ro 144 / aŭgusto 1993: Gramatik(l)aj dornoj en roza insulo de Judita Schiller

Austin, Manjo: Vojaĝoj finiĝas, amantoj kuniĝas Recenzo el n-ro 123 februaro 1990 de Georges Lagrange

Baghy, Julio: Hura! Recenzo el n-ro 110 decembro 1987 de Marc Binche

Beletra kolekto de Ĝenevaj aŭtoroj. Recenzo de Till Dahlenburg.

Berveling, Gerrit: Kanto pri Minotaŭro Recenzo el n-ro 147 / februaro 1994: Laŭroj kaj bedaŭroj pro kanto pri Minotaŭro de Christian Declerck

Borčić, Lucija: Pulsas la viv'. Recenzo de Julian Modest

Boulton, Thorsen: Du el Recenzo el n-ro 100 decembro 1986 de Kris Long

Brazila Esperanta Parnaso Recenzo de Donald Broadribb.

Bronŝtejn, Mikaelo: Dek tagoj de kapitano Postnikov. Recenzo de Marie-France Conde Rey.

Bronŝtejn, Mikaelo: Lecionoj por knabo. Recenzo de Donald Broadribb

Bronŝtejn, Mikaelo: Mi stelojn jungis al revado. Recenzo de Carlo Minnaja el 2017.

Bubeniĉ, Stanislav: Sub cirkotendo Recenzo el n-ro 117 feb 1989 de Ed Borsboom

Cherpillod, André : Disertacio pri la maniero feki, legita en Franca Akademio. Recenzo el n-ro 178/aprilo 1999: Des pli, se ĝia temo estas daŭre interesa de Hasan Jakub Hasan

Conterno Guglielminetti, Clelia: Ho, tomboj de l’ prapatroj. Recenzo de Carlo Minnaja

Ĉaldajev, Viktor; Gazizi, Gafur; Lozgaĉev, Nikolai Viktoroviĉ; Kris, Alen: Kvarteto. Recenzo el n-ro 168 / aŭgusto 1997 de Venelin Mitev

Declerck, Christian: Ŝirpecoj. Recenzo el n-ro 142 / aprilo 1993: Poeto sen sarkilo de Adriaan den Haan

Deij, Leendert C.: Aminda. Recenzo de William Auld

Dek, Liven: Ne ekzistas verdaj steloj Recenzo de Josip Pleadin

Deŝkin, Georgo: Versaĵoj. Libro unua. Recenzo el n-ro 127 oktobro 1990: Sub dubnub'... aŭ pretere? de Kris Long

Doko: Rakontoj Prapatraj pri Nia Lando Antaŭ Multaj Jarcentoj Kiam Okazemis Aferoj Mirindaj. Recenzo el n-ro 167/junio 1997: Vi sufiĉe amuziĝos, kiel mi de Manuel de Seabra

Dorno, F. V.: Kia miksaĵo! Recenzo el n-ro 112 / aprilo 1989 de Georges Lagrange

Dorval, Deck: Kazinski venas tro malfrue Recenzo el n-ro 110 decembro 1987 de Wojciech Usakiewicz

Dorval, Deck: Nigra Magio Recenzo el n-ro 125 junio 1990 de Henriette Beaupaul

Elgo, Serĝo: La floroj de l' krepusko Recenzo el n-ro 159 februaro 1996 de Nikola Uzunov

Elgo, Serĝo: La nokto de la ezoko. Recenzo el n-ro 150 / aŭgusto 1994: Nefermita letero de iu, ŝanĝinta opinion de Judita Schiller

Elgo, Serĝo: Ŝia lasta poŝtkarto Recenzo el n-ro 114 aŭgusto 1988 de Herbert Mayer

Elgo, Serĝo: Ŝia lasta poŝtkarto Recenzo el n-ro 114 aŭgusto 1988 de Aleksander Korĵenkov

Eriksson, Reino: Lulkanto al tempo turmentata Recenzo el n-ro 100 decembro 1986 de Jouko Lindstedt

Fernández, Miguel : El miaj sonoraj soloj. Recenzo el n-ro 174/augusto 1998: Poezio adresita al ĉiu el ni de Venelin Mitev

Fernández, Miguel : El miaj sonoraj soloj. Recenzo el n-ro 171/februaro 1998: Fernández, poeto de l' ni, poezianta pri l' kuno de Hektor Alos i Font

Fernández, Miguel: Rev-ene. Recenzo el 2018 de Carlo Minnaja

Fernández, Camacho, Neves, Dek: Ekstremoj. Recenzo el n-ro 176/decembro 1998: Eks-tremoj aŭ ekstr-emoj? de Claus J. Günkel

Fernández, Camacho, Neves, Dek: Ibere libere. Recenzo el n-ro 147 / februaro 1994: Ibere kaj libere, sed foje tubere de Giorgio Silfer

Goodheir, Albert: Enlumiĝo Recenzo el n-ro 125 junio 1990 de Georgo Kamaĉo

Guglielminetti, Clelia Conterno: Eta vivo Recenzo el 1992 de Georgi Mihalkov (Julian Modest)

Hall, H.S.: La premiito Recenzo el n-ro 160 aprilo 1996 de Carlo Minnaja

Johansson, Sten : Denaska kongresano kaj aliaj noveloj. Recenzo el n-ro 146 / decembro 1993: Denaska verkisto kaj aliaj rimarkoj de István Nemere

Johansson, Sten : Interkona mateno. Recenzo el n-ro 172/aprilo 1998: Kolekto kun ĝenra bunteco de Ljubomir Trifonĉovski

Johansson, Sten: Kion ajn. Recenzo de Ilija Iliev

Johansson, Sten : La krimo de Katrina. Recenzo el n-ro 195/februaro 2002: La "krimo" ne puninda, sed laŭdinda de Oleg Izjumenko

Johansson, Sten: Marina. Recenzo de Sara Spanò

Johansson, Sten: Memor' mortiga. Recenzo de Ilija Iliev

Johansson, Sten : Mistero ĉe Nigra Lago. Originala romaneto por infanoj. Recenzo el n-ro 171/februaro 1998: Bone verki por infanoj duoble malfacilas de Paul Gubbins

Karen, Rumler, Urbanová, Vidman: Kvarfolio Recenzo el n-ro 96 aprilo 1986 de Nicolino Rossi

Kníchal, Oldřich : Adiaŭ, Kuzko! Recenzo el n-ro 117 feb 1989 de Georgo Kamaĉo

Kock, Edwin de: La konflikto de la epokoj Recenzo el n-ro 112 / aprilo 1988 de Carlo Minnaja

Kock, Edwin de: Vojaĝoj kaj aliaj poemoj. Recenzo el n-ro 149 / junio 1994 de Giorgio Silfer

Krolupper, Jaroslav: Esperanta versado Recenzo el 2011 de Till Dahlenburg

Kuroda, Masayuki: Animo drivas. Recenzo el n-ro 133 / oktobro 1991: Animo drivas en orienta amaro de Poul Thorsen

Larbar, Sara: Karuseloj... Recenzo el n-ro 118 aprilo 1989 de Poul Thorsen

Lister, Daphne: Ĝis nun Recenzo el n-ro 37-38 jun-aŭg 1976 de Clelia Conterno

Lorjak: Kromosomoj Recenzo el n-ro 124 aprilo 1990 de Georges Lagrange

MacGill, Stefan: Najbaroj kaj boroj Recenzo el n-ro 136 aprilo 1992 de Catherine Samain

Maĝarova, Ivaniĉka: Kardo sur kasko Recenzo el 2011 de Zlatoje Martinov

Mao Zifu: Amoro sen oro Recenzo el 2017 de Carlo Minnaja

Maul, Stefan: Vortaj (a)ludoj Recenzo el 1988 de Ed Borsboom

Melnikov, Ilutoviĉ, Vysokovskij, Dadaev: Moskvaro, originalaj poemoj. Recenzo el n-ro 178/aprilo 1999: Komenco esperiga kaj sukcesa de Julian Modest

Miĥalski, Eŭgeno: Plena poemaro. Recenzo el n-ro 157/oktobro 1995: Miĥalski, flirta papilio de Nikolai Lozgaĉev

Modest, Julian: Amo kaj malamo Recenzo de Paola Tosato el 2019

Modest, Julian: Ĉasisto de sonĝoj. Recenzo de Paola Tosato / el 2020.

Modest, Julian: Doktoro Braun vivas en ni Recenzo el 1988 de Emilija Lapenna

Modest, Julian: La enigma trezoro. Recenzo de Dimitrije Janiĉiĉ el 2018

Modest, Julian: La fermita konko. Recenzo el n-ro 197 / junio 2002: Kion kaŝas la konko? de Wolfgang Kirschstein

Modest, Julian: La mistera lumo Recenzo el n-ro 113 junio 1988 de Mogens Groth

Modest, Julian: Sekreta taglibro. Recenzo de Carlo Minnaja / el 2021.

Modest, Julian: Serenaj matenoj Recenzo de Carlo Minnaja el 2019

Modest, Julian: Sonĝe vagi. Recenzo el n-ro 142 / aprilo 1993: Sonĝe forvagi... de l' gramatiko? de Georges Lagrange

Modest, Julian: Tra la padoj de la vivo. Recenzo de Laure Patas d'Illiers / el 2021.

Moinhos, Suso: Laminarioj. Recenzo el n-ro 283, oktobro 2016 de Carlo Minnaja

Moirand, Daniel: Murdo en Esperantujo Recenzo el n-ro 116 / decembro 1988 de Pascal Dubourg

Mondoj. Recenzo el n-ro 196 / aprilo 2002: Zorgi kaj esperi de Radojica Petrović

Montagut, Abel : Karnavale - maskita rakonto. Recenzo el n-ro 172/aprilo 1998: Nekutima verko releginda de Nicolino Rossi

Montagut, Abel : Poemo de Utnoa. Recenzo el n-ro 150 / aŭgusto 1994: Novspeca, niastila heroeco de Christian Declerck

Moskvaj sonoriloj Recenzo de Zlatoje Martinov

Nedelĉeva, Nevena: Dum nokta deĵoro Recenzo el n-ro 110 decembro 1987 de Poul Thorsen

Negro, G.C.: Padanaj rakontoj. Recenzo el n-ro 195/februaro 2002: Irite dirite de Paul Gubbins

Nemere, István: Amparolo. Recenzo el n-ro 176/decembro 1998: Ametoso de Manuel de Seabra

Nemere, István: Dum vi estis kun ni Recenzo el n-ro 122 decembro 1989 de Tazio Carlevaro

Nemere, István: Krias la silento. Recenzo el aŭgusto 2003: Kiam la silento krias de Vinko Ošlak / el Literatura Foiro.

Nemere, István: Krokize de mia ĝardeno. Recenzo el n-ro 143 / junio 1993: Legi ĝardene de Julian Modest

Nemere, István: Krokize de mia ĝardeno. Recenzo el n-ro 143 / junio 1993: Promesoj plenumitaj de Tazio Carlevaro

Nemere, István: La alta akvo Recenzo el n-ro 114 aŭgusto 1988 de Carlo Minnaja

Nemere, István: Nesto de viperoj. Recenzo el n-ro 154/aprilo 1995 : Kie fiaskas sciencpolico solvas inspektora malico de Marco Picasso

Nemere, István: Pigre pasas la nokto. Recenzo el n-ro 141 / februaro 1993: Ho, se jam ekzistus esperanta filmindustrio! de Giorgio Silfer

Nemere, István: Terra Recenzo el n-ro 115 / oktobro 1988 de István Ertl

Nemere, István: Vi povas morti nur dufoje. Recenzo el n-ro 133 / oktobro 1991: Vi povas tieli nur dufoje de Julian Modest

Nemere, István: Terra Recenzo el n-ro 115 / oktobro 1988 de István Ertl

Nemere, István: Vismar Recenzo el n-ro 241 okt 2009 de Josip Pleadin

Nemere, István: Vizito sur la teron. Recenzo el n-ro 198/ aŭgusto 2002: Trakti eksterkosmanojn de Wolfgang Kirschstein

Nervi, Mauro: La turoj de l' ĉefurbo Recenzo el n-ro 57 oktobro 1979 de Nicolino Rossi

Neves, Gonçalo : Kompreni. Recenzo el n-ro 151 / oktobro 1994: Snajpere sur la parnaso de Poul Thorsen

Newell, L. N. M.: Kolektitaj poemoj Recenzo el n-ro 108 oktobro 1987 de Kris Long

Nordenstorm, Leif: Arne, la ĉefido Recenzo el n-ro 276 de Perla Martinelli

Picasso, Marco : La tunelo. Recenzo el n-ro 176/decembro 1998: Tunelo helnigra de István Nemere

Pilev, Nikola: Resonoj. Recenzo el 2005 de Miĥail Povorin

Poezio el ĉiuj ĉieloj / Poesia da tutti i cieli: Dua fojo 2015. Recenzo de Sara Spanò el 2016

Poezio el ĉiuj ĉieloj / Poesia da tutti i cieli: Tria fojo 2016. Recenzo de Reinhard Fössmeier el 2017

Ragnarsson, Baldur: La fontoj nevideblaj . Recenzo de Valentin Melnikov / el Literatura Foiro 2018.

Rosbach, Johan Hammond: Fajrejo. Recenzo de Georgi Mihalkov

Rosbach, Johan Hammond: Silka kuseno. Recenzo el n-ro 141 / februaro 1993: Kvardek jarojn poste de Antonio Valén

Rosbach, Johan Hammond: Unumane. Recenzo el n-ro 137 / junio 1992: Maltrafite eĉ ambaŭmane de Mimmo Saggese

Rossetti, Cezaro: Kredu min, sinjorino!Recenzo el n-ro 135 / februaro 1992: La svisa debitisto de Christian Declerck

Ruggiero, Nicola: La kanto de l’ korvo. Recenzo de Carlo Minnaja

Sadler, Victor: Perversaj rilatoj. Recenzo el 2016 de Carlo Minnaja

Saĥarov, A.A.: Superforta ambicio Recenzo el n-ro 160 aprilo 1996 de Carlo Minnaja

Schulhof, Stanislav: Per espero al despero. Recenzo el n-ro 127 oktobro 1990: Sub dubnub'... aŭ pretere? de Kris Long

Seabra, Manuel de: Promeso en obskuro. Recenzo el 1999 de Sabine Trenner

Seabra, Manuel de: La tago kiam Jesuo perfidis Judason. Recenzo el n-ro 191/junio 2001: Perfide aŭ bonfide de Sten Johansson

Seleš, Zdravko: Sonĝoj kaj ombroj. Recenzo de Zlatoje Martinov

Sigmond, Júlia: Dankon. Recenzo el 2018 de Zlatoje Martinov

Sigmond, Júlia: Doloro. Recenzo el 2018 de Dimitrije Janiĉiĉ

Sigmond, Júlia: Fronto aŭ dorso. Recenzo el 2017 de Dimitrije Janiĉiĉ

Silfer, Giorgio: Desislava ridetas. Recenzo el n-ro 111 / februaro 1988 de Gabriel Mora i Arana

Sokalówna, Barbara: Viro en nigra mantelo. Recenzo el n-ro 99 oktobro 1986 de Spomenka Ŝtimec

Steele, Trevor : Falantaj muroj kaj aliaj rakontoj. Recenzo el n-ro 174/augusto 1998: Muroj falas, novaj masoniĝas de Julian Modest

Steele, Trevor : Flugi kun kakatuoj Recenzo de Ginette Martin

Steele, Trevor: Neniu ajn papilio. Recenzo el n-ro 191/junio 2001: Ĝuinda romano de Boris Kolker

Stranĝanski, Nikolao : Luna pado. Recenzo el n-ro 171/februaro 1998: Futuras sonĝe pasintec' de Nicolino Rossi

Ståhlberg, Sabira : Durankulak. Recenzo el n-ro 178/aprilo 1999: Vojaĝo al ni mem, al nia memo de Reza Kheir-Khah

Ŝirjaev, Ivan G.: La dormanta grafino. Recenzo el n-ro 148 / aprilo 1994 de Gerrie van Geffen

Ŝirjaev, Ivan G.: La nova vivo. Recenzo el n-ro 149 / junio 1994: Ofte tro simpla, sed ĉarma rakonto de Silvia Moritz

Ŝirjaev, Ivan G.: Sen titolo. Recenzo el n-ro 158/decembro 1995: Lingvo kaj vivo de Claus J. Günkel

Ŝirjaev, Ivan G.: Tra la loko ensorĉita Recenzo el n-ro 160 aprilo 1996 de Carlo Minnaja

Štimec, Spomenka: Hodler en Mostar. Recenzo de Vinko Ošlak

Ŝulco, Rikardo: La mago : agregaĵoj kaj pantunetoj Recenzo el n-ro 136 aprilo 1992 de Nikolaj Lozgaĉev

Tavanti, Corrado: Varmas en Romo Recenzo el n-ro 105 junio 1987 de Georges Lagrange

Tomić, Senka: Lampiro en mozaiko Recenzo de Lilia Nikolova

Ungar, Krys: Meznokto metropola. Recenzo el n-ro 142 / aprilo 1993: Meznokto ne-tro-pola de Henriette Beaupaul

Urbanová, Eli : Hetajro dancas. Recenzo el n-ro 161/junio 1996, p. 143-145: Predu min, sinjorino de Ed Borsboom

Urbanová, Eli : Verso kaj larmo Recenzo el n-ro 102 marso 1987 de Nicolino Rossi

Vaha, Blazio: Adolesko Recenzo el n-ro 114 aŭgusto 1988 de Nicolino Rossi

Valano, Johán: Ĉu rakonti novele? Recenzo el n-ro 109 novembro 1987 de Aleksander Korĵenkov

Valano, Johán : Malmalice. Recenzo el n-ro 192/aŭgusto 2001: Bonvena reeldono de interesa poezio de Mauro Nervi

Valano, Johán : Tien. Recenzo el n-ro 177/februaro 1999: Ĉu oni iru "tien"? de Zlatoje Martinov

Váňa, Vladimír: Rakontoj ne nur ŝercaj. Recenzo de Valentin Melnikov

Van de Velde, Lode: Epizodoj Recenzo de Zlatoje Martinov

Van de Velde, Lode: Aspiroj . Recenzo de Carlo Minnaja / el Literatura Foiro 2020.

Velebit, Josip : Kanto de telegrafistoj. Recenzo el n-ro 170/decembro 1997: Unua paŝo al plia famo de Wolfgang Kirschstein

Sferoj 6: Recenzo el n-ro 149 / junio 1994: Kiam la nifelo 'stas bona... de Aleksandar Ŝivarov

Sferoj 8: Recenzo el n-ro 147 / februaro 1994: Belbilde kaj belbinde de Abel Montagut

Sub la signo de socia muzo Recenzo el n-ro 121 oktobro 1989 de Adriaan den Haan

Vizaĝoj. Recenzo el n-ro 248, decembro 2010, de Carlo Minnaja

Vizaĝoj. Recenzo el n-ro 248, decembro 2010, de Till Dahlenburg

Recenzo el n-ro 174/aŭgusto 1998: Poemaro el la interna poŝo de Marie-France Conde Rey