HISTORIO DE ESPERANTA LITERATURO

Recenzo el Esperanta Finnlando 2016

Eksterulo ne facile komprenas mian ĝojon, kiam loka leterportisto enmanigis al mi dikan leteron. Alvenis el Krakovo nova freŝa libro de la duopo Carlo Minnaja kaj Giorgio Silfer. Jam dum kelkaj jaroj mi legadis la brikforman verkon anglalingvan Original Literature of Esperanto de Geoffrey Sutton eldonitan en Nov-Jorko ĉe la eldonejo Mondial. Tute flue kaj plene digesteble malfermiĝas antaŭ miaj okuloj nun esperantlingva teksto produktita de Kooperativo de Literatura Foiro.

Ital-svisa laborgrupeto sukcesis bonege plenumi sian taskon. Kiam ajn la tempo permesas estas al mi tre agrable re-eklegi altkvalitan fakan tekston ĉe kiu neniu restas indiferenta. Jam la unua foliumado de HISTORIO DE ESPERANTA LITERATURO donis plaĉan aspekton kun riĉe ilustritaj paĝoj. Pli profunda konatiĝo substrekas prestiĝan valoron de la enhavo. Ni ja havas je nia dispono diversajn antologiojn, sed ĝis nun estis sentata manko de tutmonda faklibro pri esperanta literatura historio.

Jen ni havas valoregan verkon por montri al kiu ajn. Fortaj dubemuloj ne kapablas racie argumenti kontraŭ la grava signifo de nia literaturo. Kun geamikoj mi nepre tostos entuziasme pro tiu ĉi grandioza atingaĵo. Strange, ke mi havas la senton kvazaŭ sekvi aventurromanon, kvankam mi bone scias, ke temas pri referenca enciklopedio unuaklasa.

El la tempuzada vidpunkto mi estas 84-jara privilegiulo. Tute libere mi povas doni mian tempon por trovi surprizajn erojn en la libro. Eĉ flegistino en mia loka sancentro miris la brilon de miaj okuloj. Kompreneble mi mallonge klarigis al ŝi la kialon. Jam 57 jarojn mi velis sur la oceano de esperanto. Iam kaj tiam literaturaj diamantoj povas naski ĝojegon. Pro tio mi devas esti kontenta kaj profunde dankema.

Indas mem legi la libron kaj rekomendi ĝin por kolektoj de lokaj bibliotekoj. Mia kompetento ne sufiĉas por recenzi "ĉi tiun mian juvelon", sed iom modifante mi imitas la verkiston Cezaro Rossetti kaj diras : "Kredu min sinjorino" kaj sinjoro!

Entuziasmigan legemon deziras Jorma Ahomäki en Turku, Finnlando.

 

Reen al:

Historio de la esperanta literaturo Giorgio Silfer Fakaj verkoj pri Esperanta literaturo Ĉefpaĝo originala literaturo