Originala Literaturo Esperanta

En la jena ttt-ejo troviĝas listoj de aŭtoroj, originalaj romanoj, noveloj/rakontoj, dramoj kaj poemaroj verkitaj originale en Esperanto kaj aperintaj de 1898 ĝis nun, ligitaj al dokumentoj kun pliaj informoj pri aŭtoroj kaj verkoj, inkluzive pli ol mil kvarcent recenzojn. La tuto formas ampleksan kaj kreskantan datenaron.

Serĉu libere en la ttt-paĝaro esperanto.net:   


Enhavo:

Novaĵoj

Listo de aŭtoroj kun biografiaj notoj

Listo de originalaj romanoj

Listo de originalaj noveloj, novelaroj kaj rakontoj

Listo de originalaj dramoj

Listo de originalaj poemaroj

Listo de recenzoj

 

  Aldone:

Fakaj verkoj pri Esperanta literaturo

Belartaj Konkursoj de 1950 ĝis nun

Baza legolisto de William Auld

Kiel estiĝis kaj kreskis la retejo OLE

Kio estas originala – kaj kio tradukita?

Vidu bibliografion de István Ertl el 1996

Artikoloj de Baldur Ragnarsson pri 42 Esperantaj verkistoj

Tradukita literaturo

 

Eksteraj ligoj:

Literaturo legebla en la reto

Akademio Literatura de Esperanto

e-Librejo

Trovanto de IEM

Esperantlingva literaturo en Vikipedio

Katalogo de la Libroservo de UEA

Retbutiko de FEL


Komentojn, kompletigojn, kritikon kaj korektojn pri ĉi tiu ttt-ejo bonvolu reti al:   Sten Johansson