Ligo al Monato  

Lertaj lingvaj ludoj

Unue oni (almenaŭ neslavaj legantoj) dubas, ĉu libro kun la titolo “Ljusjka Benc” estas esperantaĵo, sed ĝi fakte estas originala literaturo en Esperanto. Ljusjka nomiĝas la protagonistino de la (plej longa) malferma rakonto, pli precize krimrakonto, en la nove aperinta libro de Viktor Sapoĵnikov. Kaj nur la dua kontribuaĵo aperas sub la titollinio “Antaŭparolo”. Ĝi tamen ne troviĝas malĝustaloke, ĉar ĝi ne enkondukas speciale en tiun ĉi libron, sed entenas sub jena ŝildo vastan gamon da pensoj, ideoj, taksoj, observoj, juĝoj, ktp., precipe pri la medio de la aŭtoro, kiu dum la estiĝo de la tekstoj estis Soveta Unio en siaj lastaj jaroj. Tiu tempo forte influis la vivovojon ankaŭ de la siberia verkisto, en 1953 naskita. Post pluraj profesiaj provoj havigis al li la ofico de noktogardisto tempon por klerigi sin kaj verki. Li apartenas al la redakcianoj de la almanako “Sezonoj”, en kiu ĉiuj tekstoj de la volumo iam jam estas aperintaj. Ankaŭ la rusa esperanta submedio forte stimulis la aŭtoron, ne nur aparte en la kvar rakontetoj de la ĉapitro “Kelkalinee”. Finas la okdek-paĝan broŝuron (bone presita, klare legebla, taŭge bindita) kelkaj miniaturoj kaj sentencoj.

La tekstoj estas interesaj ne nepre pro la temoj per la specifaj medioj pregitaj, sed pro la vigla pensado de la aŭtoro, pro lia impresa traktado de la lingvaĵo, pro lertaj lingvaj ludoj kaj spritaj aludoj. Certe estas atendinda ankaŭ la jam anoncita nova libro de Viktor Sapoĵnikov, en la vasta esperanta mondo ankoraŭ sufiĉe nekonata aŭtoro.

Franz-Georg RÖSSLER

Viktor Sapoĵnikov: Ljusjka Benc. Eld.: Sezonoj, Jekaterinburg, 1992. 74 p. Prezo ĉe FEL: 210 BEF + afranko.

 

Reen al:

Ĉefpaĝo originala literaturo