Originalaj noveloj, novelaroj kaj rakontoj en Esperanto

Al ĉefpaĝo kun serĉilo

En la suba listo troviĝas proksimume 380 libroj kun noveloj kaj rakontoj verkitaj originale en Esperanto kaj aperintaj de 1898 ĝis nun. La fontoj de la listo estas la retaj katalogoj de la bibliotekoj de Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno kaj de Germana Esperanto-Biblioteko en Aalen. Krome mi konsultis la librokatalogojn de UEA kaj FEL.

En la suba listo bonvolu alklaki substrekitajn aŭtorajn nomojn por trovi biografiajn notojn, kaj substrekitajn librotitolojn por recenzoj, bildoj kaj aliaj informoj.

Jen aperas 25 klasikaj Esperantaj noveloj.

Komentojn, kompletigojn, kritikon kaj korektojn pri ĉi tiu listo bonvolu reti al:
Sten Johansson

Listo de aŭtoroj kun biografiaj notoj

Listo de originalaj romanoj

Listo de originalaj poemaroj

Listo de originalaj dramoj

Listo de recenzoj


Noveloj, novelaroj kaj rakontoj laŭ kronologia ordo.


Noveloj, novelaroj kaj rakontoj en vico laŭ la aŭtoro:

Antologioj  A  B  C  Ĉ  D  E  F  G  Ĝ  H  Ĥ  I  J  Ĵ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ŝ  T  U  Ŭ  V  W  Y  Z 

VERKINTO ; Titolo ; Paĝoj ; Enhavo ; Urbo ; Jaro ; Eldonejo ; Pluaj eldonoj

 

33 Rakontoj. La esperanta novelarto. Div. aŭtoroj. Red. R. Rossetti, F. Szilágyi. Enkonduko de Ivo Rotkvić. La Laguna, 1964. 328p. 23cm. Klasika antologio de la Esperanta prozo.

Ĉiuj steloj etas nokte ; 76 "mikronoveloj kaj aliaj mikrorakontoj" de 37 aŭtoroj ; 125 p. ; Novjorko ; 2021 ; Mondial.

La deka logo. Omaĝe al Liven Dek. Kompilis Ana Manero. ; 214 p.. ; e-libro ; 2003.

El ombro: antologio de prozo el Rusio ; Kompilis G.Arosev, N.Gudskov ; 100 p ; Moskvo ; 2008 ; Rusia Esperantista Unio, Eldonejo "Impeto".

La maŝino kiu kriis ; 105 p. ; enhavas: Steele, Trevor: Samuel Birrubali Rossiter... Horsefield, L. G.: La maŝino kiu kriis... Payson, Edward Saxton: La fantoma edzino... Piron, Claude: Skribaĵo! De kie?... Stuttard, Mason: La virineto en bluo... Boulton, Marjorie: La sekreto de la ... ; Vieno ; 1995 ; Pro Esperanto

La Mirinda libro. Omaĝe al nia samideano Ramón Molera kaj festi la 75an datrevenon de UEA. Barcelono, 1984. 63p. 21cm. Kolekto de la premiitaj noveloj el Internacia Literatura Konkurso "Ramón Molera".

Mondoj - 34 originalaj rakontoj de 30 Esperantaj verkistoj el kvin kontinentoj. Rikolto 2001 ; ; 2001 ;; KLEKS

Novaj Esperanto-historietoj de diversaj aŭtoroj ; 72 p.. ; Åbyhøj ; Dansk E-Forlag ; 1956.

Paŝoj al plena posedo: Progresiga lernolibro de Esperanto kun lingvaj ekzercoj; 238 p. ; ; Bruselo ; 1968 ; Heroldo de Esperanto ; ĈEA 1970, 1974, Edistudio 1999

Premiaj romanetoj de konkursintoj / diversaj aŭtoroj. ; 95 p.. ; Rickmansworth ; The E Publishing Co ; 1947.

Samideanoj : Satiroj kaj humuraĵoj pri Esperanto kaj pri esperantistoj. Serio Legu kaj lernu, Volumo 2 ; 80 p. ; ; Kaliningrado ; 2006 ; Sezonoj

Sferoj 3 ; noveloj sciencfikciaj kaj fantastaj ; 130 p. ; Grupo NIFO ; 1984.

Sferoj 6 ; noveloj sciencfikciaj kaj fantastaj ; 139 p. ; Grupo NIFO ; 1988.

Sferoj 8 ; noveloj sciencfikciaj kaj fantastaj ; 144 p. ; Grupo NIFO ; 1993.

Sferoj 10 ; noveloj sciencfikciaj kaj fantastaj ; 208 p. ; Grupo NIFO ; 2000.

Sub la signo de l' espero - Noveletoj kaj rakontoj el la e-ista vivo. ; 63 p.. ; Rotterdam ; HdE ; 1935.

Ŝtonetoj barlastonaj ; Redaktis Arnoldo Pitt ; 26 p. : ilustr. ; enhavas: Brown, Chadwin: Ĉiutaga vivo sur boato... Hattan, S. G.: Edinburgo: 1939 - 1940... Kind, Alwyn: Verd-ire... Kind, Alwyn: La pruntitoj... Warren, Jack: La trafiksireno... Pitt, Arnold: FOR - fremdlingva lingvoinstruado... MacDowall, Ian: La vidin ; [S. l.] ; 1997 ; Barlastonanaro

Tempo fuĝas : dudek kvin rakontoj el Monato 1980 - 1994 ; Redaktis: William Auld. Ilustris Hector Palacios, Jomo Ipfelkofer kaj Hugo Fontyn. ; 159 p ; enhavas: Mahé, Jacques-Louis = Lorjak : Malmorale : Povu sciencistoj ne profundigi!... Ergatis, Antropoido: Sapiensopolis... Cazzaro, Gianfranco: Du mikrorakontoj ; La transplantado ; La ĉasado... Jozo: Miksilo... Auld, William: Tempo fuĝas... ; Ĝim-Kuŝino: Erareto... Garcia Fumero, Alberto = Fumero, Alberto Garcia: Lilit... Garcia, Higinio: Neĝis ĉi-matene, frostas ĉi-nokte... Johansson, Sten: Denaska kongresano... Nemere, István: La boatisto... Verda, V.: Blanka oro... Refo: Minoritatoj... ; Wright, Jack: Unua impreso... Mao, Zifu: Ho Amy... Nikolao: La kondoro... Potts, Bertram: La rabatako... Thorsen, Poul: Perdita filo... Ertl, István: Ĉiuj vojoj... Golden, Bernard: La nekonstruebla turo... Konstantinova, Joanna: Gasto... Mihalkov, Georgi ; = Modest, Julian : Sudlanda renkonto... Shi, Chengtai: La apostoliga kiso... Neves, Gonçalo: Dezerta dizerto... Pignatelli, Francesco: Kie estas Marisa... Tiŝma-Jankovic, Koviljka: Timi perfidon... ; Antwerpen 1995 Flandra Esperanto-Ligo

Trezoro. La Esperanta novelarto. Red. Reto Rossetti, Henri Vatré. Budapest, 1989. 948p. 21cm. Riĉa kolekto de prozaĵoj (noveloj, romanfragmentoj k.a.), celantaj doni superrigardon pri la amplekso kaj vario de unu jarcento da originala verkado. Duvoluma.

Verda stelo kaj roza triangulo ; prozo, poezio kaj teatro de dek du aŭtoroj ; Red. Giorgio Silfer ; 120 p. ; ; 2021 ; Kooperativo de Literatura Foiro

Vivo kaj morto de Wiederboren: 12 humuraj kaj satiraj noveloj; 80 p. ; Noveloj de William Auld, Clelia Conterno Guglielminetti, Lorjak, István Nemere, Aleksandr Parfentjev, Reto Rossetti, Viktor Sapoĵnikov, Raymond Schwartz, James Herbert Sullivan, Sándor Szatmári, Ferenc Szilágyi, Johán Valano ; Jekaterinburg ; 1998 ; Sezonoj

Vizaĝoj. Novelaro 2000-2009 ; 175 p. ; Stockholm ; 2010 ; Eldona Societo Esperanto

 

ACCIAI, Massimo ; La Lingvovendejo ; ; 24 rakontoj ; ; FEI ; 2016

ADI ; La forto de l' vero ; 64 p. ; Facila legolibro (romano) por komencantoj. ; Åbyhøj ; Dansk E-Forlag ; 1945. , DEA 1948, 1956, 1970

ADJÉ, Adjévi ; El Togolanda saĝosako ; Rakontoj el la vilaĝa vivo en Togolando. ; 55 p. ; Embres-et-Castelmaure ; 2010

AFOLARANMI, Adebayo Ola ; La Instruisto ; 53 p. ; ; ; 2003 ; Fondaĵo Afriko

ANSELMO, Petro ; La domaĉo ; 24 p. ; ; Paderborno ; [1989] ; Esperanto-Centro

ANSELMO, Petro ; La larmoj de Ifigenino ; 43 p. ; ; Paderborno ; [1989] ; Esperanto-Centro

ANSELMO, Petro ; Mistero ; 43 p. ; ; Paderborno ; [1990] ; Esperanto-Centro

ATANASOV, Atanas ; El la Intima Libro de la Verd-urbaj Esperantistoj ; 72 p. ; ; ; 1927.

AULD, William ; Pajleroj kaj stoploj : elektitaj prozaĵoj ; 342 p. ; ; Rotterdam ; 1997 ; UEA

 

BAGHY, Julio (Gyula) ; Dancu, marionetoj! ; 173 p. ; Preludo , Kain kaj Abel , Unu el la kvar , Uragano , La metropolo malsatas , Nur homo , Kiel Mihok instruis angle , Pasero stulta , Tri kamaradoj , La koro de parenco , Sonĝo de la morto ; Budapest ; 1927 ; Baghy ; 1931 Budapest Baghy, 1933 Budapest Literatura Mondo

BAGHY, Julio (Gyula) ; Migranta plumo ; Teatraĵetoj, noveletoj, poemoj. ; Budapest ; Hungarlanda Esperanto-Asocio ; 1929.

BAGHY, Gyula (Julio) ; La teatra korbo. ; Skizoj ; 1934.

BAGHY, Julio (Gyula) ; Koloroj ; 107 p.. ; Novelaro. ; Varsovio ; Pola E-Asocio ; 1960.

BAKO, Sándor J. - PIRON, Claude ; La Dorsosako de Panjo Rut' ; 109 p. ; ; Vieno ; 1995 ; IEM

BAKO, Sándor J ; Tiaj ni estas ; ; ; Vieno ; ; Pro Esperanto

BAKO, Sándor J - PIRON, Claude ; La kisa malsano. "Tiaj ni estas", Volumo 2 ; ; ; Vieno ; 2001 ; IEM

BAKO, Sándor J - PIRON, Claude ; La meteoro. "Tiaj ni estas", Volumo 3 ; ; ; Vieno ; 2002 ; IEM

BALKANANO, S. (ŽIVANOVIĆ, Stevan S.) ; La diino de la maro. ; 24 p.. ; Zagreb ; Ratkajec ; 1926.

BARTHELMESS, Norbert ; Diablidoj : rakonto por la junularo ; 47 p. ; ; Leipzig ; 1928 ; SAT

BARTHELMESS, Norbert ; Ne plu ludo.. kaj aliaj noveloj (1927-1947) ; 127p. ; ; Paris ; 1973 ;

BAUPIERRE Henri ; Specimene. Parodioj kaj pastiĉoj. ; 132p. ; Stafeto, La Laguna 1962

BEAUCAIRE, Louis ; Fabeloj de la verda pigo ; Antverpeno/La Laguna: TK ; Stafeto, [1981]. - 110 p. ilustrita

BEAUCAIRE, Louis ; Kruko kaj Baniko el Bervalo anekdotoj ; Kopenhago: TK, 1970. - 143 p. : ilustr.

BECKER, Ulrich ; La aĵoj kaj la sezonoj ; 114 p. : ilustr. ; ; Vieno ; 1996 ; Pro Esperanto

BERGIERS, Léon ; Ili ; 86 p.. ; Kun ilustraĵoj originalaj de Lucien Gilles. ; Leipzig ; SAT ; 1930.

BERVELING, Gerrit ; Ajnasemajne ; 92 p. ; ; Chapecó ; 2006 ; Fonto

BIELIŃSKI, Józef Paweł ; Mateo kaj Hedviga. ; 8 p.. ; Bydgoszcz ; Buroo de Esperanto-Turismo ; 1986.

BIELIŃSKI, Józef Paweł ; Paŭlo. ; 14 p.. ; Bydgoszcz ; Pola Esperanto Asocio ; Regiona Konsilio en Bydgoszcz ; 1986.

BOROVKO, Nikolaj Afrikanoviĉ ; En la tombo : originala rakonto el la jaro 1892 ; 20 p. ; ; Vieno ; 1988 ; Pro Esperanto

BOULTON, Marjorie ; Kvarpieda kamarado. ; 48 p. plus fotoj.. ; Stoke-on-Trent ; la aŭtoro ; s.j.

BOULTON, Marjorie ; Dekdu piedetoj ; 33 p. : ilustr. ; ; [Stoke-on-Trent ; 1964 ; Boulton]

BOULTON, Marjorie ; Okuloj ; 177 p. ; Ebrivirgeco , Mezepoka historio , La sekreto de la lernejestrino , Fenikso , Vespera vizitanto , La venĝo- komitato , Tiel, kiel ĝi ne okazis , Lernantino , Kaj kredu, se vi volas , Preter la limo , Nekvaifikitaj sorĉistinoj ; Interne kaj ekstere ; La Laguna ; 1967 ; Régulo

BRAŬN, Petro ; Amerika skizlibro. Eroj el poeta vivresumo ; 59 p.; Edinburg (Usono) ; 1996 ; Petro Braun

BROEK, P.W. van den ; Devi Angreni kaj Mak Miah ; 63 p. ; Du rakontoj el Javo originale en Esperanto ; Horrem HdE, 1927.

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Legendoj pri SEJM ; 62 p. ; "Impeto" ; Moskvo ; 1992. 2a plikompletigita eldono - 111 p., 1998 ; 3a eld. 2006.

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Jen, denove... ; 119 p. ; ; Moskvo ; 1998 ; Impeto

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Mamutido Miĉjo. Legolibro por komencantoj ; 51 p. ; "Impeto" ; Moskvo ; 2001, 2a eldono.

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Lecionoj por knabo ; 128 p. ; ; Moskvo ; 2009 ; Impeto ; 2a eldono 2018

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Pri Dinjo, Diko kaj aliaj estaĵoj ; 60 p. ; ; Moskvo ; 2011 ; Impeto

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Lecionoj por viro ; 83 p. ; Kun kelkaj desegnaĵoj ; Moskvo ; 2020 ; Impeto

BROWN, Harold ; Leteroj el Svedio ; 46 p. ; Londono ; Londona E-Klubo ; 2003

 

CAMACHO CORDÓN, Jorge = KAMAĈO, Georgo ; Sur la linio : rakontoj kaj noveloj ; 40 p. ; Antaŭtagmeze , Dudek ok tagoj sur ebeno blanka , Tagmeze , Venecio 1944 , Kiam vento ne blovas , Kiel mi transdonis mian sufoke pezan ŝarĝon , Mensogo de l' okuloj, mensogo de l' oreloj , Kia la semo , Sendestine ; Berkeley, Calif. ; 1991

CAMACHO, Jorge ; La ĉapo de la sterko-vermo ; ; eksperimenta ; 1995

CAMACHO, Jorge ; La Majstro kaj Martinelli ; 28p ; movada satiro ; 1993; Budapeŝto ; Literatura Foino

CAMACHO, Jorge; MOLEÓN, F.K.; QUESADA M. J.; FRANCO A. kaj SANCHO M. Á. ; Pandemonio ; 80 p ; fikcia prozo kaj sciencaj artikoloj ; 1987 ; Malago

CAROL, Luiza ; Rakontoj por ĉiuj aĝoj ; Legolibro ; 163 p. ; Desegnaĵoj de Luch Ofer ; Estremoz ; 2009 ; La Karavelo ; Represo 2018

CAROL, Luiza ; Tikiriki Tok el Strobilo ; fabelecaj-realecaj rakontoj ; 60 p. ; ; Đurđevac ; 2017 ; DEC

CHASE, R. M. ; La mopso de lia onklo : groteskaĵo esperante elpensita ; 48 p. ; ; Chicago ; 1909 ; American Esperantist Company

CHMIELIK, Tomasz ; La Horloĝo ; 23 p. ; ; Svidnik ; 2003 ; Libro-Mondo

CHO Sung Ho ; Bunsun kaj Aiko: Rememore al Mia Unua Amo ; 97 p. ; ; ; 2020 ; Korea Esperanto-Asocio

CHRISTENSEN, Niels ; La fingro de la diablo ; 29 p.. ; Rakonto de malnova Hamar. ; Oslo ; Eldonejo Esperanto ; 1957.

CIBULEVSKIJ, Dmitrij Mihajloviĉ ; Literaturaj provoj : [elektitaj rakontoj, originale verkitaj kaj tradukitaj, kaj poeziaĵoj] ; 68 p. : ilustr. ; Rememoroj , La sentoj de envio , Ne skribi... , Ĉe taltejo , Konversacio , 30 tagoj de vojaĝo aŭ 1500 kilometrojn da vojo , Ĉefaj difektoj de virinoj kaj metodoj de refunkciigo , "Pri vi la pensoj miaj estas" , "Ne plu okazos samo!" ; Aten ; Ĥarkiv ; 1999 ; [Cibulevskij]

CIBULEVSKIJ, Dmitrij Mihajloviĉ ; Literaturaj provoj 2: [orig. rakontoj, poemoj, tradukaj prozaĵoj] ; 58 p.; Ĥarkiv ; 2001 ; [Cibulevskij]

CIBULEVSKIJ, Dmitrij Mihajloviĉ ; Kurtaj rakontoj ; 92 p.; Ĥarkiv ; 2007 ; [Cibulevskij]

CLAUDEL, Jean-Louis ; Avo-fungo kaj aliaj rakontoj ; 33 p. ; ; [S. l.] ; 1992 ; Orientfranca Esperanto-Federacio

CODJO, Jean ; La paŝo senelirejen ; 38 p. ; ; e-libro ; 2001 ; papera eldono FEL 2007.

CODJO, Jean ; Dialogo inter surduloj ; 58 p. ; ; e-libro ; 2002 ; papera eldono FEL 2007.

CODJO, Jean ; Aventuro en mondo de ŝajnigado ; 44 p. ; FEL ; 2009.

COLAS, Claudius ; La lignoŝuoj : originala kristnaska rakonto por infanoj kaj grandaj personoj ; 15 p. ; ; Montmagny ; 1914 ; Katolika Oficejo Esperantista

COLAS, Claudius ; Epizodo de milito. ; 15 p.. ; S. Vito al Tagliamento ; Paolet ; 1915.

 

DEK, Liven ; Ne ekzistas verdaj steloj. ; 60 mikronoveloj ; 124 p. ; Novjorko ; 2012 ; Mondial.

DOBRZYŃSKI, Roman ; La nigra kokino. Miki. ; 16 p. ; Varsovio ; Pola E-Asocio ; 1960.

DOLGIN, Grigorij ; Al juna amiko : por legantoj aĝaj 5-15 kaj ankaŭ ĝis 95 jarojn ; 159 p. : ilustr., multaj muziknotoj ; ; Odeso; Moskvo ; 1996 ; Viniti

DORNO, F. V. ; La aventuroj de L.R.M. Stultulof la Xa. ; 64 p.. ; Mechelen ; O.E.L. ; 1938.

DORNO, F.V. ; Satiroj ; 140p. ; ; Budapest ; 1977 ; ; (2a eld) Humura novelaro, inkl. de farsa teatraĵo.

 

ELGO, Serĝo (LAGRANGE, Georges) ; La paneo kaj aliaj noveloj ; 159p ; ; Vieno ; 1998

ENGHOLM, Stellan ; Al Torento ; 95p ; Köln ; 1930; Heroldo de Esperanto

ENGHOLM, Stellan ; Maljunulo migras ; Venĝo : du kamparaj noveloj ; 48 p. ; ; Stockholm ; 1943 ; Eldona Societo Esperanto

ENGHOLM, Stellan ; La lupo sur Kapitolo : kaj aliaj noveloj ; 93 p. ; La fajrofesto ; Silenta Fredriko ; Stult-kuraĝa ; Knabo kaj birdo ; La branĉetoj ; Festo ; Maljunulo migras ; Venĝo ; Vieno ; 1997 ; IEM = Internacia Esperanto-Muzeo

EROŜENKO, Vasilij Jakovleviĉ ; La ĝemo de unu soleca animo ; 90 p. ; 1923 ; Orienta Esperantista Propaganda Instituto

EROŜENKO, Vasilij Jakovleviĉ ; Stranga kato ; 82 p. ; Koro de aglo , Malŝparo de favoraj donacoj , Homoj-dioj sur Jupitero , Kapo de scienculo , Pluvas , Nova spirito en la mondo , Nun estas tempo por semi sed ne por rikolti ; [Toyonaka] ; [1983] ; Japana Esperanta Librokooperativo

EROŜENKO, Vasilij Jakovleviĉ ; El vivo de la ĉukĉoj : originale verkita en Esperanto; 47 p. ; ; Moskvo ; 1992 ; Impeto ; Ruthenia

ERTL, István ; La postdomo. Paŭsaĵo ; 86 p. ; Rotterdam ; Bero ; 2003.

 

FARJON DE LAGATINERIE, Jacques-Franky ; Verkaro de J. F. Farjon de Lagatinerie ; 77 p. ; La blanka balenido , Ĉu fantomoj trinkas teon? , Revo , Ĉu la Infano Jesuo vere skribas per inkkrajono? , Kumamoto ; 1998 ; Harada

FAULHABER, Frits ; Faulhaber rakontas. ; 32 p. ; Åbyhøj ; Dansk E-Forlag ; 1972.

FERNÁNDEZ, Miguel ; CAMACHO, Jorge; NEVES, Gonçalo ; Liven Dek (GUTIÉRREZ, Miguel) ; Ekstremoj ; 207 p. ; ; Vieno ; 1997 ; IEM = Internacia Esperanto-Muzeo

FERNÁNDEZ, Miguel ; La vorto kaj la vento. Rakonta koliero ; Originalaj rakontoj verkitaj inter 1992 kaj 2015 ; 249 p. ; Novjorko ; 2016 ; Mondial

FISCHER-GALATZ, Henriko ; La fabelo pri la granda turo kaj la malgranda doktoreto. ; 24 p.. ; Bukarest ; E-Centro Rumana ; s.j.

FORGE, Jean ; La verda raketo ; ; Satira novelaro el Esperantujo. ; Kopenhago ; KOKO ; 1961. Fondumo E., 1973.

FORGE, Jean ; Mia verda breviero ; 263p. ; ; Helsinki ; 1974

FRANCIS, John Islay ; Vitralo ; 135 p. ; ; La Laguna ; 1960 ; Régulo

FRANCIS, John Islay ; Tri rakontoj pri la miljara paco ; 109 p. ; ; Antwerpen ; 1997 ; Flandra Esperanto-Ligo

FRIIS, L. (eld.) ; Sub la signo de la verda stelo ; 71 p.. ; Diverslandaj personoj rakontas interesaĵojn el sia Esperantista vivo. ; Åbyhøj ; Dansk E-Forlag ; 1964.

FRIIS, L. ; Rakontu, samideano. ; 71 p.. ; Åbyhøj ; Dansk E-Forlag ; 1966.

 

GABRIELLI, Lina ; La kombilo ; 72 p.. ; Ilustraĵoj de Mary Pietropaolo. ; Roma ; Karol Leszczynski ; 1962.

GABRIELLI, Lina ; Karnavalo ; 77p. ; ; Roma ; 1973

GABRIELLI, Lina ; La ĝardeno de la urbestro ; 108 p. ; ; Ascoli Piceno ; 1978 ; Gabrielli

GÄLLMO, Gunnar ; Mokrokalvo la gigantegegego ; 72 p. ; ; Skövde ; 1999 ; Eld. Al-fab-et-o

GARCÍA, Higinio ; Kapturnoj ; 160 p. ; Novelaro ; Antverpeno ; 1999 ; FEL

GATES, Ronald Cecil ; Sep krimnoveloj ; 84p ; ; Matraville ; 1993

GATES, Ronald Cecil ; Refoje krimnoveloj sep ; 90p ; ; Matraville ; 1994

GATES, Ronald Cecil ; Tria kolekto de krimnoveloj ; 84p. ; ; Matraville ; 1996

GBEGLO, Koffi ; Mi vizitis grandan urbon ; 43p ; pri vivo tradicia kaj moderna ; Goiâna-Go, Brazilo ; 1989; Zamenhof Editores

GBEGLO, Koffi ; De vilaĝo al ĉefurbo ; 32p ; ; Rotterdam ; 1993; Fondaĵo Afriko de UEA

GBEGLO, Koffi ; Kaj kio poste? ; 16 p. ; ; Rotterdam ; 1994 ; Fondaĵo Afriko de Universala Esperanto-Asocio

GLAZUNOV, Vladimir A. ; La Sfinkso de Steplando ; 112 p. ; Ho mia kor'! , La paĉjo Don , Belulino Ajsulŭ , Fabelo pri ŝtonero , Akvo iras , La veneno de Veratro , La ĉarmo de Ĉielmontaro , La najbaroj ; Chapecó ; 1988 ; Eld. Fonto

GOLDEN, Bernard ; Hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ ; 96 p. ; Noveloj. ; Antverpeno/La Laguna ; tk/Stafeto ; 1982.

GOLDEN, Bernard ; Bestoj kaj homoj ; 137 p. ; Bestoj , Fetiĉoj kaj fotoj , Bomba vojaĝo , Delogado per krajono , Vigla nokto en la haremo , La tragedio de ĉerven , Memoraĵoj el Pompejo , La sanktejo , La nekonstruebla turo , La malfidela reĝino , Meksika aperitivo , La novaj antikvaĵoj de s-ro Morales , Kolombo sur vulkano ; Pizo ; 1986 ; Edistudio

GOLDEN, Bernard ; Sango, sekso kaj scienco ; 137 p. ; Mesaĝo en sango kaj vakso , Flava oro kaj nigraj vulturoj , Du virgulinoj sur la rando de infero , ĉu li venis tro frue? , La komercisto , La neŝtelita pentraĵo , La ŝlosilo de la Libro de Libroj , Sur la longa vojo al Uqbar , Kiel instrui Esperanton al marsano: leciono pri prepozicioj , La globo en la groto , La cenzurita eksperimento , La debuta lunvojaĝo de Selena I , Krizo sur la luno ; Veszprém ; 1993 ; Golden

GOLDEN, Bernard ; Infero en aŭtuno ; 46p ; krimromaneto ; 1993; Debreceno ; Debrecena Bulteno

GOLDEN, Bernard ; Ŝamanoj en la kosmo ; 43p ; sciencfikcia ; 1994; Triesto ; Triesta Esperanto-Asocio

GOLDONI, Atus; GABRIELLI, Lina ; Bill kaj lazuraj okuloj aŭ du kuleretoj da ĉielo. ; 82 p.. ; Ascoli Piceno ; La verkintoj ; 1964.

GOROV, Ĥristo ; Mia verda pado : eseoj kaj rakontoj ; 182 p. ; ; Sofio ; 1986 ; Bulgara Esperantista Asocio

GRGURINA, Ante ; Ĉe doktoro ; 59 p. ; La ĉambro n-ro 14 , Tragikomedio , Dukapa aŭstria aglo , Ĉarma forto de kravato , Tria recepto , Reviviĝo de mortinto , Dronanto eĉ al pajlero alkroĉiĝas , Kalumnio , Baptokuko , Operacio , Blatoj , Post hoc ergo propter hoc , Silvestra ; Beograd ; 1958 ; Serbia Esperanto-Ligo

GROBE, Edwin ; Dia kolero ; 23 p. ; ; Tempe ; 1994 ; Eld. Arizona Stelo

GROBE, Edwin ; Hohokamaj fantomoj verkita ; 23 p. ; ; Tempe ; 1994 ; Eld. Arizona Stelo

GROBE, Edwin ; La f-vorta nepo ; 23 p. ; ; Tempe ; 1994 ; Eld. Arizona Stelo

GROBE, Edwin ; La korea saketaso ; 19 p. ; ; Tempe ; 1994 ; Eld. Arizona Stelo

GROBE, Edwin ; Malvizito al Tulumo ; 19 p. ; ; Tempe ; 1994 ; Eld. Arizona Stelo

GROBE, Edwin ; Necesejaj rakontoj : du dulingvaj noveloj, origine verkitaj en Esperanto kaj tradukitaj anglen de la verkisto - Bathroom tales : two bilingual short stories, written originally in Esperanto and translated into English by the author; 15 p. ; Parko-Monsuo , Kozaka 'Gopako' ; Tempe ; 1994 ; Eld. Arizona Stelo

GROBE, Edwin ; Oklahomaj kontrabandistoj ; 18 p. ; ; Tempe ; 1994 ; Eld. Arizona Stelo

GROBE, Edwin ; Murdo en la preĝejo ; 31 p. ; ; Tempe ; 1995 ; Eld. Arizona Stelo

GROBE, Edwi n ; Matenmanĝo ĉe la cirko ; 22 p. ; ; Tempe ; 1996 ; Eld. Arizona Stelo

GROBE, Edwin ; Helpa mano ; 26 p. ; ; Tempe ; 1997 ; Eld. Arizona Stelo

GROBE, Edwin ; La ŝtonadoranto : dulingva novelo, verkita origine en Esperanto - The stone-worshiper: a bilingual short story, written originally in Esperanto by U.S. author; 19 p. ; ; Tempe ; 1997 ; Eld. Arizona Stelo

GROBE, Edwin ; Antaŭparolo de "Kromnovelo" ; 19 p. ; ; Tempe ; [s. j.] ; Eld. Arizona Stelo

GROBE, Edwin ; Gerŝvino en preĝejo ; 19 p. ; ; Tempe ; [s. j.] ; Eld. Arizona Stelo

GROBE, Edwin ; Perua venĝo ; 18 p. ; ; Tempe ; [s. j.] ; Eld. Arizona Stelo

GUMÀ I CLAVELL, Salvador ; Kiam floras la timianoj ; 100 p. ; prozo kaj poezio originalaj ; Barcelono ; 2001 ; Kataluna Esperanto-Asocio

 

HAJASI Ken (HAYASI Kenn) ; Mi malamas... : kun kvar aliaj rakontoj ; 72 p. : ilustr. ; Kuiri muson , Morgaŭ , Dolĉa kaptilo , Pulo ; Kioto ; 1983 ; L'Omnibuso

HALL, Herschel S. ; La premiito ; 24 p. ; ; Jekaterinburg ; 1992 ; Sezonoj

HANDZLIK, Georgo ; Verdeskaj pensoj ; aforismoj ; 133 p. ; ; Bielsko-Biała ; 2009 ; KLEKS

HATTYÁR, Lajos ; Ĉu esti aŭ ne esti - poeto - Meditado de estonta poeto ; 2 folioj ; ; [S.l ; antaŭ 1985]

HATTYÁR, Lajos ; Kiel fariĝis la edzino esperantisto ; 4 folioj ; ; [S.l ; antaŭ 1985]

HATTYÁR, Lajos ; La homfrato ; [1] folio ; ; [S.l ; antaŭ 1985]

HATTYÁR, Lajos ; La muzikamanto ; 2 folioj ; ; [S.l ; antaŭ 1985]

HATTYÁR, Lajos ; La organizanto ; 2 folioj ; ; [S.l ; antaŭ 1985]

HATTYÁR, Lajos ; La pacbatalanto ; 2 folioj ; ; [S.l ; antaŭ 1985]

HATTYÁR, Lajos ; La propagandisto - Ĉe frizisto ; [1] folio ; ; [S.l ; antaŭ 1985]

HATTYÁR, Lajos ; La propagandisto - En gastejo ; 2 folioj ; ; [S.l ; antaŭ 1985]

HATTYÁR, Lajos ; La raportanto ; 2 folioj ; ; [S.l ; antaŭ 1985]

HEIDE, Zora ; Ni homoj... ; 72p. ; ; Åbyhøj ; 1970

HEIDE, Zora ; Etulaj aventuroj ; 103 p. ; ; Stockholm ; 1983 ; Författares Bokmaskin

van HEMERT-REMMERS, Jo ; Sur insulo malproksima. ; 79 p.. ; Åbyhøj ; Dansk Esperanto-Forlag ; 1957.

HOFSTÄTTER, Gottfried ; Ĉar ŝi amis germanan soldaton... : kaj kvar aliaj historietoj ; 56 p. ; ; Steyr ; 1994 ; Esperanto-Preso Gotthof

HOUGAARD, Chr. ; Okazas nenio ; 63 p.. ; Tre facila legolibro. ; Danmark ; Eget Forlag ; 1945.

 

IVN, L. ; Ruĝo kaj blanko ; 67 p. ; Noveloj kaj rakontoj originale en E. verkitaj. ; Leipzig ; Eldona Fako Kooperativa ; 1926.

 

JABŁOŃSKA, Irena ; La ebria muso ; 36 p. ; Ses fabeloj. ; Vroclavo ; Pola E-Junularo ; 1965.

JACOBSON, Stig ; ERARO ; 82 p. ; Nokto en policejo ; La korktirilo ; Sincere via... ; La runŝtono ; Tramveturas la sorto ; Gloris ; La teko ; De torto al kreto ; Reveni por foriri ; Kukola valso ; Skövde ; 1998 ; Eld. Al-fab-et-o

JASIK, Hans (HAYASI Kenn) ; Pupo kaj lupo ; 1987 ; Riveroj

JASIK, Hans (HAYASI Kenn) ; Mateno ; 1988 ; Riveroj

JASIK, Hans (HAYASI Kenn) ; Menuo ; 1992 ; Riveroj

JASIK, Hans (HAYASI Kenn) ; Du neĝeroj Tri erotikaj rakontoj ; 105 p. ; Ilustr.: Hoori Osamu ; Oosaka ; 1995 ; Riveroj

JASIK, Hans (HAYASI Kenn) ; Trikoloretoj ; Ilustr.: Maria Sana ; [Porno-sub-Tero] Stafego

JASIK, Hans (HAYASI Kenn) ; Formiko ; Trideko da facile legeblaj mallongaj prozaĵoj ; 145 p. ; Oosaka ; 2009 ; Riveroj

JASIK, Hans (HAYASI Kenn) ; Kafejo ; Manpleno da originalaj rakontoj facile legeblaj ; 123 p. ; Oosaka ; 2009 ; Riveroj

JOHANSSON, Sten ; Denaska kongresano : kaj aliaj noveloj ; 46 p. ; Kiu kaĉon kuiris , Krokizo , La garantiulo , La ĉokolada biskvito , La viro kiu restos , Nils Lapono , Renkontiĝo kun boaco , Spuro en blanko ; Skövde ; 1992 ; Eld. Al-fab-et-o

JOHANSSON, Sten ; Ĝis revido krokodilido! : Dek kvin noveloj originalaj ; 69 p. ; ; Skövde ; 1996 ; Eld. Al-fa-bet-o

JOHANSSON, Sten ; La krimo de Katrina, facila rakonto ; 36 p. ; ; Skövde ; 2001 ; Facil-lega serio de Al-fa-bet-o ; 2a eld. JELK 2007

JOHANSSON, Sten ; Kion ajn facila rakonto ; 61 p. ; Stockholm ; 2002 ; Eldona Societo Esperanto

JOHANSSON, Sten ; Vojaĝo kun Katrina, facila rakonto ; 60 p. ; ; Skövde ; 2002 ; Facil-lega serio de Al-fa-bet-o ; 2a eld. JELK 2007

JOHANSSON, Sten ; Katrina malfruas, facila rakonto ; 49 p. ; ; Skövde ; 2004 ; Facil-lega serio de Al-fa-bet-o ; 2a eld. JELK 2007

JOHANSSON, Sten ; Pasteĉo ; 25 stilpastiĉoj ; 168 p. ; ilustrita de Niko Voloŝin ; Rotterdam ; 2005 ; Bero

JOHANSSON, Sten ; Amaro ; 30 noveloj ; 222 p. ; Chapecó ; 2005 ; Fonto

JOHANSSON, Sten ; Kiam la vento turniĝos ; 14 noveloj ; 112 p. ; bit-libro ; 2015 ; la aŭtoro

JORDAN, David K. = Doko ; Rakontoj de niaj prapatroj : falsloraj ekzercoj pri nia lando antaŭ multaj jarcentoj kiam okazadis mirindaj aferoj ; 39 p. ; La reĝino Mal , KnaĤoĤŝveupsceg , La avara muelisto , La magiaj povoj de Cogo-Hojoso , Tri princinoj , Spagetoj , Igo kaj la reĝino , La fratoj Erudi kaj la druida krizo , Fixaĉyo ; Svidniko ; 1990 ; ["Libro"] ; 1993 Jordan, 1996 Eld. Bero

JOTOKA ; Per tolboato. ; 24 p.. ; Marktredwitz ; s.l. ; 1922.

JUNG, Teo ; Gudrun ; 40 p. ; Rakonto laŭ la mezepoka eposo / Ilustrita de Georg Zimmer. ; Köln ; Heroldo de Esperanto ; 1928.

JUSTESEN, P.Th. ; Verema raporto pri la German-Molsa milito ; 23 p.. ; Maljunaj historietoj libere rerakontitaj per P.Th.J. ; Kopenhago ; Justesens Bogtrykkeri ; 1936.

 

KAJOTAEF, Wladimir ; La unua ; 15 p.. ; Originale verkita rakonto. ; Dresden ; Friedr. Marschner ; 1910.

KALOCSAY, Kálmán ; Diino Hertha ; 72 p. ; ; Chapecó ; 1992 ; Eld. Fonto

KANKKUNEN, Aira ; Kaj tiam floris la ĉerizarboj... : I: Kune kun miaj kunvojaĝantoj, II: Viv-observoj; 116 p. ; ; Hyvinkää ; [1996] ; Oy Mendoservo Ak ; 1997 Göteborg [Kankkunen]

KAPTAY, József ; Aŭgusta ; 49 p. ; ; Tatabánya ; 1987 ; Kaptay

KARPUNINA, Lena ; Miŝka Voropajev ; Bela ; Mortpafitaj pomoj ; La bato ; Anakondo ; Jaŝa ; [21] p. ; ; Berlin ; 1997-1998 ; Karpunina

KARPUNINA, Lena ; La bato ; 125 p. ; ; Antwerpen ; 2000 ; FEL ; 2a eld. Impeto, Moskvo, 2006 (160 p. inkl. tri novaj rakontoj).

KARPUNINA, Lena ; Neokazinta amo ; 150 p. ; ; Antwerpen ; 2007 ; FEL.

KERVRAN ; Robinson Kruso ; 12 p.. ; Simpla historieto por komencantoj. ; Paris ; E-ista Centra Librejo ; 1933.

KESSLER, Curt ; Rakontetoj kaj noveletoj ; 16 p. ; Kolektita de Curt Kessler. ; Dresden ; Curt Kessler ; 1958.

KESSLER, Curt ; Hadumoth : fabelo el mezepoko ; 22 p. ; Dresden ; 1959.

KESSLER, Curt ; Kiel la stelaro estas farita : komika historieto ; 20 p. Dresden ; 1959.

KESSLER, Curt ; Timo ; 27 p. ; Novelo. ; Dresden ; la aŭtoro ; /1970/.

KILIAN, Erich ; La mondon al ni!. ; 72 p.. ; Köln ; HdE ; 1934.

KLAG, Walter (patro) ; Dek rakontoj el Vieno ; 32 p. ; Walter Klag, patro, kaj samfamilianoj. ; Wien ; Eldonejo Klag ; 1991.

KLAG, Walter (filo) ; Hospitalo sepetaĝa ; 16p. ; ; Vieno ; 1991 ; [Klag] ; 1994 ; Esperanto-Preso Gotthof

KONISI Gaku ; La kosmoŝipo "Edeno n-ro 5" : sciencaj fikcietoj ; 46 p. ; ; [Toyonaka] ; 1971 ; Kansai Ligo de Esperanto-Grupoj

KONISI Gaku ; Vage tra la dimensioj : sciencaj fikcietoj ; 77 p. ; ; [Osaka] ; 1976 ; Japana Esperanta Librokooperativo

KOOPMANS, Benata ; Kvazaŭ fabelo. ; 24 p.. ; Den Haag ; Antaŭen ĉiam ; 1966.

KORĴENEVSKAJA, Nina ; Vivo gaja kaj malgaja... sed interesa! ; Moskva: Eŭropa Jura Universitato Justo, 1999. - 74 p.

KORĴENEVSKAJA, Nina ; Vojaĝon en Italion ; 42, [26] folioj ; ; [S. l.] ; [s. j.] ; Korĵenevskaja

KORNFELD, Salomon ; 5.000.000 ; 113 p. : ilustr. ; La esperantista publiko , 5.000.000 , Buŝo, okuloj kaj koro , Al... , Sereno , Ŝi havas dek kaj li dek-kvin jarojn , Kaj ĝi postsekvis min , La amo , La venĝo , Sonas serpoj, lumas suno... , aluzo , La du boksistoj , Senŝeligitaj pensoj ; ; Jaslo ; [1931] ; Eld. Esperantista Voĉo ; 1991 [Klag]

KOROTKOV, Miĥail Gavriloviĉ ; Homo kiu mortigis : [sciencfikcia novelaro] ; 86 p. : ilustr. ; La birdo de Mguro , Mamutĉasisto , Ni neniam militis , Koŝmaro , Homo, kiu mortigis , Mi estas vi post unu jaro , Meteoro , La homa faktoro , La akcelo de Fedjuĥin , La planedo de 2000 lingvoj , Asembleo sen fina dokumento , Kaj aldone - senmortecon , Ĉu eterna novjaro? , Terano kun alnomo Bob , Malaperis Glotov , Vivas tia familio ; Sverdlovsk ; 1988 ; Sezonoj

KOROTKOV, Miĥail Gavriloviĉ ; Io devas okazi. Rakontoj, fabeloj, pripensoj / Postparolo de Aleksander Korĵenkov. ; 117 p. ; Kaliningrado ; 2020 ; Literatura suplemento al La Ondo de Esperanto ; Sezonoj

KOUASSI KOUABLAN, Antoine ; La regno de Kojikro Originala romaneto pri aferoj okazintaj en la okcidenta Afriko komence de la pasinta jarcento. ; 57 p. ; ; [S. l.] ; 2007 ; Esperanto por Evoluo

 

LEJZEROWICZ, Izrael ; El la "verda Biblio" kaj babiladoj kun Horaĉo Serĉer. ; 104 p.. ; Budapest ; Literatura Mondo ; 1935 ; 3a eld. Hejme 2007 ; 4a eld. Libro-Mondo, Świdnik/Đurđevac, 2014.

LESER, Jolanthe ; La vivo estas pli forta ; 36 p. ; Renkontiĝo kun la morto , La limo , Toni, la sakristiano , Karlo fariĝas viro , Mia patrina tago , Lasta veturo ; Wien ; 1991 ; Pro Esperanto ; 1997 Kroatia Esperanto-Ligo

LEUNBACH ; Ne juĝu! ; 55p ; morala, socia ; 1914; København ; Host

LJUBIN, Marin (Grigorov, Asen) ; La himno ; ; ; ; 1931

LÓPEZ LUNA, Anastasio ; Memoraĵetoj ; 50p ; ; 1979; Buenos Aires ; Amigos de López Luna

LÓPEZ LUNA, Anastasio ; Pandemonio ; 102p ; ; 1987; Buenos Aires ; Amigos de López Luna

LÓPEZ LUNA, Anastasio ; Aventuroj de Petreto ; 56p ; ; 1994; Buenos Aires ; Amigos de López Luna

LÓPEZ LUNA, Anastasio ; Generalo Kozo ; 69 p. : ilustr., mapo ; ; Buenos Aires ; [1988] ; Amigos de Lopez Luna

LÓPEZ LUNA, Anastasio ; Mi rakontas... ; 63 p. ; ; Buenos Aires ; 1991 ; Amigos de Lopez Luna

LÓPEZ LUNA, Anastasio ; Nun kune ; 168 p. : ilustr. ; ; Buenos Aires ; 1993 ; Amigos de Lopez Luna

LUNDQUIST, F. T. ; Ŝipestro rakontas : rakontoj el la marista vivo originale verkitaj ; 46 p. : portreto. ; ; Malmö ; 1962 ; Eldona Societo Esperanto

 

MAHÉ, Jacques-Louis = Lorjak ; Iluzioj ; 184 p. ; Paf' , ĝemeliĝo , Jumelage , Twining , Tik-tak , Av' , ŝŝ , Chut! , Urno , Aŭtoŝtelo , Malmorale , Simipapag' ; Budapest ; 1982 ; Hungara Esperanto-Asocio

MAJSNER, Knal. ; La roboj de Simon. ; 78 p. ; bitlibro ; Michael Lennartz ; 2015.

MANGADA ROSENÖRN, Julio ; Ferdinando VIa kaj Farinelli ; 48 p.. ; Historia novelo. ; Madrid ; San Lucas ; 1920.

MAO Zifu ; Amoro sen oro. ; 219 p. ; ; Anteo, Changde Hunan, 2017.

MARICH, A. ; Skizoj el mia propagandista vivo. ; 39 p.. ; Budapest ; La verda standaro ; s.j.

MARKHEDEN, Malte ; Grajnoj : rakontoj, historioj ktp ; 58 p. : ilustr. ; ; Strömsnäs ; 1994 ; [Markheden]

MATKOWSKI, Eugeniusz ; Verse rakonte novele ; 60 p. ; ; Toruń 2004 ; Flamo

MATTHIAS, Ulrich ; Ŝia unua amo : kaj aliaj rakontoj ; 9 p. ; ; [Neckarhausen] ; 1995 ; Eld. malgrandkvante de la aŭtoro

MATTOS, Geraldo ; La bona pineto. ; 23 p. ; ; Chapecó ; 2008 ; Fonto ; 2-a eld. Chapecó, 2016, Fonto.

MAUL, Stefan ; El verva vivo ĵurnalista. ; 269 p. ; ; Antverpeno ; 2005 ; FEL

MENGA, Erwan ar ; La ŝuisto de Gwidel ; 92p ; legenda ; 1986; Saint-Brieuc: Les Presses Bretonnes

MERCHANT, John ; Kompatinda Klem ; 92p ; 1931; London ; The E Publishing Co.

METZ, Zdravka ; Bestoj en nia domo ; 60 p. ; ; Montrealo; 1999 ; . Eld. Esperanto-Societo Kebekia

MICONI, Massimo ; La projekto ; 86 p. ; ; Milano ; 2013 ; FEI

MIRSKA, Zofia ; Pimpulino : kaj aliaj rakontoj ; 16 p. ; ; [S. l.] ; 1995 ; Aŭtora eld.

MIRSKA, Zofia ; Sortomokoj : rakontoj ; 34 p. ; ; Kielce ; 1996 ; Mirska

MIRSKA, Zofia ; Destino ; 75 p. ; ; Kielce ; 1997 ; [Eld. de la familio Mirski]

MIRSKA, Zofi a ; Nereala mondo : rakontoj ; 64 p. ; ; Kielce ; 1997 ; [Eld. de la familio Mirski]

MIRSKA, Zofia ; Vizitoj de fantomoj ; 67 p. ; ; [Kielce] ; 1997 ; Eld. de la familio Mirski

MIYAMOTO, Masao ; Pri arto kaj morto : rakontoj originale verkitaj en Esperanto ; 170 p. ; La poemaro de Manjoo , Post la inaŭguro de la Granda Budho , Zeami , La lasta te-seanco , Tra kamp' sovaĝa , Babilado de Syaraku , La morto de Utamaro , Poeto ; [Mija-ĉo] ; 1967 ; Esperanto-Kenkjuŝa

MIYAMOTO, Masao ; Japanaj vintraj fabeloj ; 153 p. ; Parizo ; 1989 ; SAT

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; Mistera lumo ; 90 p. ; Zita , Marionetoj , La vojo , La rozoj , Kalina-fonto , La sinjoro instruisto , La kaŝtankolora pordo , Aŭtuna rendevuo , La benko , La vitrino , Novelo pri cigano, ursino kaj rondĉapelo , Hermeso malaperis , La bonmora edzo , Rememoro pri Martin , Infana pilko , La argila kamelo , Ĉu la patroj ploras? ; La forno ; Budapest ; 1987 ; Hungara Esperanto-Asocio

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; Sonĝe vagi ; 87 p. : ilustr. ; ; Sofio ; 1992 ; Pres-Esperanto

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; La fermita konko ; 80 p. ; ; Skövde ; 2001 ; Al-fab-et-o

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; Mara stelo ; 110 p. ; ; Moskvo ; 2013 ; Impeto

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; La viro el la pasinteco ; 23 noveloj verkitaj en 2012-14 ; 107 p. ; ; Đurđevac ; 2015 ; Dokumenta E-Centro

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; Dancanta kun ŝarkoj ; noveloj verkitaj en 2016-17 ; 114 p. ; ; Đurđevac ; 2018 ; Dokumenta E-Centro

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; Ĉasisto de sonĝoj ; 27 noveloj ; 108 p. ; ; s.l. ; 2019 ; Eldonejo Libera

MODEST, Julian ; Ne forgesu mian voĉon ; 2 noveloj ; 104 p. ; ; s.l. ; 2020 ; Eldonejo Libera

MOLLISON, Aleksandro R. ; La Mastrino de Deuntrun : historia novelo ; 34 p. ; ; Dundee ; 1994 ; [Eld. Kelto]

MOLLISON, Aleksandro R. ; La sklaroj : futura novelo ; 64 p. ; ; Dundee ; 1994 ; [Eld. Kelto]

MOLLISON, Aleksandro R. ; Triopo de ama siropo : tri noveloj pri malpermesata amo ; 60 p. ; La amorantino , La gejunuloj , La biciklisto ; Dundee ; 1994 ; [Eld. Kelto]

MOLLISON, Aleksandro R. ; Intrigo : tri frivolaj rakontoj ; 59 p. ; La politikistino ; Debi ; La tri edzinoj ; Dundee ; 1995 ; [Eld. Kelto]

MUNNS, Donald W. ; Londonanidoj ; 98p ; 1946; Heronsgate ; The E Publishing Co

 

NEDELĈEVA, Nevena ; Dum nokta deĵoro kaj teatraĵetoj ; 87 p. ; La blankaj floroj , La blanka ŝtono , Heroaĵo estas vivi , La plej granda heroaĵo , Malfacila problemo , Patrina koro , Floroj de l' amikeco , Leterportisto , "Eksterlandano" , En la kosmo , Interparolo pri kajero , En kunveno , Jubileo ; Budapest ; 1987 ; Hungara Esperanto-Asocio

NEDELĈEVA, Nevena ; Patrina koro : rakontaro ; 147 p. ; ; La Laguna ; 1995 ; Régulo

NEGRO, G.C. ; Padanaj rakontoj - Historioj de l' Montoj kaj de l' Granda Rivero ; 43 p. ; ; Skövde ; 2001 ; Al-fab-et-o

NEMERE, István ; La naŭa kanalo ; 104 p. ; La barilo , Retuŝo , Turmento , Murtapiŝo , Fantomo , Masko , Ĉevalo , Atendante la gastojn , La palumbo , La interpretisto , Vento , Letero , La Mesio en Greentown , Enfiltriĝo , Mi, la murdisto , La mistera fremdulo , La puto , Flugistoj , Ne doloros , Urbo , Nudelo kaj marmelado , Bird-atendante , Forgeso , La lago , Duobla kaptilo , Miaj manoj neniam tremas , La kolektanto , La reĝo freneziĝis , Tute malplena spaco ; Budapest ; 1981 ; Hungara Esperanto-Asocio

NEMERE, István ; Krokize de mia ĝardeno ; 58p. ; ; Prilly ; 1992

NEMERE, István ; Amparolo ; 80 p. ; Kapreoloj en la nokto , Mirakletoj , La sciigo , Viola , Stelveturanto , Orokula hundo , La gasto , La konko , La stranga fremdulo , Surmonte , Adana , Altiro , Retuŝo , Vintra brilo , Aŭroro ; Skövde ; 1997 ; Al-fab-et-o

NERVI, Mauro ; La Turoj de l' ĉefurbo ; 119p ; Poemoj, noveloj, teatraĵoj, kanzonoj, eseo. ; Manĉestro ; 1978

NEVES, Gonçalo ; Kompreni : rakontoj ; 55 p. ; Vivaĉo , Gorilaĵoj , Fakistoj , Ekskurso , Moderna fablo , Inter gonoraloj , La afero , Jasono , Inico , Aldone ; Berkeley, Calif. ; 1993 ; Eld. Bero

NEWELL, Leonard Nowell Mansell = Mansell Newell, Leonard Nowell = Newell, Leonard Noel = Vinfero, Eleno ; Bakŝiŝ : skizoj el la vivo de egiptoj ; 149 p. ; Edziĝ-propono , Respektinda sinjorino , La ĵuro de piulo , Ali Ford , La svatanto , Ekzilito , Tragedio , La nomado , La kriket-ludo ; Budapest ; 1938 ; Literatura Mondo ; 1983 Saarbrücken Iltis-Eld.

NKWIRIKIYE, Michel. ; Gasuku, la aventurulo ; 32 p. ; ; Lomé ; 2006 ; ACE

NURHOM, Alm ; La vilaĝo sufokas urbon ; 16 p.. ; Rakonto. ; s.l. ; propra eldono de la aŭtoro ; 1931.

NYECK LIPORT, Herman; NGUEFACK ZEDONG, Ĉamberline ; ; Historioj... Rakontu! Instruaj rakontoj el Afriko; 123 p.. ; Douala ; AfrikNaturo-Esperanto ; 2006.

 

OMELKA, František ; La Alaska stafeto kaj Kaptitoj de la glacirokoj ; 96 p.. ; Originale verkita en E. ; Rickmansworth ; The E Publishing Co ; 1952 ; Dua eld. Fonto, Chapecó, 2017.

OOZATO Yosizumi ; Nimfo ; 64 p. ; ; [Miyasaki] ; 1997 ; Oozato

 

PAGENSTECHER, Johanna ; Sageoj kaj rakontoj laŭlonge de l' Rejno. ; 47 p.. ; Limburg/Lahn ; Limburger Vereinsdruckerei ; 1958.

PATAS D'ILLIERS, Laure ; Sur bluaj planedoj ; 164 p.. ; Sciencfikciaj noveloj ; ; Espéranto France ; 2021.

PATRINU, Despina ; Homa animo ; 63 p.. ; Rakontoj. ; Ateno ; la aŭtoro ; 1976.

PAYSON, Edward S. ; Juneco kaj amo ; 73 p. ; Legendo el Venecio. ; Port Lee ; E Association of North America ; 1930.

PAYSON, Edward Saxton ; La fantoma edzino ; Ne-Ne-Hofra ; Olibano kaj Mirho ; 31 p. ; ; Magdeburg ; [s. j.] ; Göring ; Vieno 1988 Pro Esperanto ; Buenos Aires 1991 Amigos de Lopez Luna

PIĈ, Karel ; La Bermuda Triangulo ; 186 p. ; Murdo en aŭtobuso , Vera - la gepatroj 2 : 1 , Romeo kaj Frina , Posttagmeze , Ne lasu min ĉi tie, patro! , Tio ja, ree, estis nokto , Tragedio en RE 37 , La lasta larmo , Eterna junaĝo , La pereo de Sodomo , Linio de fido , La fino de Brendon Harrold , Simpozio pri -ata -ita ; Saarbrücken ; 1989 ; Iltis-Eld.

PIÓRO, Julia ; Hieroglifo ; 96 p. : ilustr. ; ; Antverpeno ; La Laguna ; 1979 ; Stafeto

PIÓRO, Julia ; Fenestro kristala ; 200 p. ; Noveloj kaj poemoj. ; Ascoli Piceno ; Gabrielli ; 1981.

PIÓRO, Julia ; El tero kaj etero ; 113 p. ; ; La Laguna ; 1964 ; Régulo ; 1988 ; Pro Esperanto

PIÓRO, Julia ; Ora abelo ; 78p. ; ; Piastów ; 1988

PIRON, Claude ; Gerda malaperis ; 48p ; instrua ; 1983; Chapecó ; Fonto

PIRON, Claude ; Lasu min paroli plu! ; 127p ; instruaj monologoj ; 1984; Chapecó ; Fonto

PIRON, Claude ; Sen pardono : eine Erzählung mit Übersetzung und Kommentar ; [20] p. ; ; Wien ; 1988 ; Pro Esperanto

PIRON, Claude ; Vere aŭ fantazie : rakontaro en facila Esperanto ; 216 p. ; ; Chapecó ; 1989 ; Eld. Fonto

PIRON, Claude ; Dankon amiko! ; 36 p. ; Romano en facila Esperanto. ; Vieno/Budapeŝto ; Pro Esperanto/HEA ; 1990.

PIRON, Claude ; Sen pardono : récit bilingue traduit et commenté ; lecture pour débutants ; 12 p. ; ; Vienne ; 1994 ; Pro Esperanto ; Internacia Esperanto-Muzeo

PORTELLA, Luiz ; 13 oktobro 1582 ; 26 p. ; Porto Alegre ; 2003 ; Torixoréu Libroj

PORTELLA, Luiz ; Ŝi estas mia amiko. Facillingva rakonto en 11 ĉapitroj, kun vortareto post ĉiu ĉapitro ; 38 p. ; Braziljo ; 2007 ; Pentuvio

POTTS, Bertram ; Nokto da timo : kaj aliaj noveloj ; 79 p. ; ĉerizo-torto , la poemo-maŝino ; Åbyhoj ; 1971 ; Dansk Esperanto-Forlag

POTTS, Bertram ; La nova butikisto de Nukugaia kaj aliaj noveloj ; 250 p. ; ; Antverpeno ; La Laguna ; 1978 ; Stafeto ; 2a eld. Fonto, Chapecó, 2016

POTTS, Bertram ; Kaverno apud la maro ; 228 p. ; ; Antverpeno; La Laguna ; 1983 ; Stafeto

Princo Henriko = Prince Henry Ozoemena Ogúinye ; Festo de beno ; 24 p. ; ; Lomé ; 2006 ; ACE

PRIVAT, Edmond ; Karlo ; facila legolibro ; 1909 ; 46 p. ; Rakonto en 20 ĉapitroj. ; 3-a eld. Genève 1910 ; Universala Esperantia Librejo, Genève 1912 ; Esperanto-Verlag, 1922 ; Ellersiek & Borel, 1926 ; Ellersiek, 1931 ; Internacia Esperanto-Instituto, 1957 ; 7-a eld. Sanpaŭlo, 2018, esprima.com.br

PYSTYNEN, Raimo ; Finnaj fragmentoj : memore al mia avino ; 75, 32 p. : ilustr., mapo. ; ; [Hyvinkää] ; 1995 ; Oy mendoservo Ak

 

RAATS, Eddy ; Rakontetoj ; 40 p. ; Kvar rakontoj inspiritaj de sentoj aŭ spertoj de la aŭtoro ; Edegem ; Monda Asembleo Socia ; 2015.

RAATS, Eddy ; La sagaa vojo de la aŭstria Oc-valo ; 101 p. ; Popolaj rakontoj el la aŭstria Ötztal, reverkitaj en Esperanto ; Edegem ; Monda Asembleo Socia ; 2015.

RADAKOVIĈ, Branko M. ; Du noveloj ; 31 p. ; Ĉe la malnova fajrejo. Silvia. ; Beograd ; Serbia E-Ligo ; 1955.

RASKU, Erkki ; La frato : ok rakontoj ; 16 p. ; ; [S. l. ; 1990 ; Rasku]

RASKU, Erkki ; Iu finna infanaĝo : [ses rakontoj] ; 13 p. : ilustr. ; ; [Tampere ; 1995 ; Rasku]

RIBILLARD, Jean ; Vagado sub palmoj ; 14 p.. ; Libro originale verkita en E. ; Rotterdam ; UEA ; 1956.

RIISBERG, Gudrun ; Suno kaj pluvo ; 80 p. ; (Novelaro). ; Åbyhøj ; Dansk Esperanto-Forlag ; 1972.

RIVIÈRE, Christian ; Ŝak-vojo Noveloj ; 88 p. ; Nantes ; La aŭtoro ; 2001.

RIVIÈRE, Christian ; Kronikoj el mia tirkesto Mallongaj prozaĵoj diverstemaj plus kelkaj poemoj ; 127 p. ; Nantes ; 2005.

ROBINSON, Kenelm = STURMER, K.R.C. ; Se grenereto ; 1930

ROBINSON, Kenelm = STURMER, K.R.C. ; Vol. II ; 72 p. ; la aŭtoro ; 1931

RODIN, Sen ; Bildoj pri norda lando kaj aliaj rakontoj. ; 360 p. ; Antwerpen ; FEL Stafeto ; 2006.

RODIN, Sen ; Nu, kaj do? Rakontoj, raportoj, recenzoj, revoj. ; 159 p. ; Kluĵo ; Exit ; 2010.

RODIN, Sen, SIGMOND, Júlia ; Kvodlibeto. Kvarmana mikspoto dutonala Rakontoj, eseoj, recenzoj, parte jam aperintaj en periodaĵoj. ; 338 p. ; Cluj-Napoca ; Exit ; 2015.

ROKSANO (FLOURENS, Jeanne) ; La senlaca sinofero. ; 32 p. ; Beziers ; Villa Roksano ; 1911.

ROOVER, Rik de = De Roover, Rik = DeRoover, Rik ; La aventuroj de ŝpar- kaj aliaj porketoj ; 80 p. ; ; Antwerpen ; 1982 ; Flandra Esperanto-Ligo

ROOVER, Rik de = De Roover, Rik = DeRoover, Rik ; La ruĝa hirundo ; 63 p. ; ; Antwerpen ; 1995 ; Verda Stelo

ROSBACH, Johan Hammond ; Bagatelaro ; 174 p. ; ; Oslo ; 1951 ; Esperantoforlaget ;

ROSBACH, Johan Hammond ; Homoj kaj riveroj : fasko de rakontoj pli-malpli veraj ; 139 p. ; La junulino, la ĉapelo kaj mi : (al Lorenz Friis) , Gazelaj kruroj , Fajro , Cigna kanto : (al d-ro G. Canuto) , La kurba betulo , Gastoj ĉe ni , Koloro , La japana tetasaro , La forĝisto kaj la episkopo , Karoto : (al d-ro F. Szilágyi) ; ; Kopenhago ; 1957 ; Eld. Koko

ROSBACH, Johan Hammond ; La mirinda eliksiro ; 98 p. ; La datoj , La feliĉo : fabelo , La kokoso en Bolonjo : Dumkongresa epizodo , Rozburĝonoj , Uniformo , La neĝbulo , Inkmakulo , Scio estas forto , Vero , Antaŭ la pordo , La ruĝa slipo , Pierre konis la kantistinon , Viktimoj ; Åbyhøj ; 1967 ; Dansk Esperanto-Forlag

ROSBACH, Johan Hammond ; Disko ; 110 p. ; ; Åbyhøj ; 1970 ; Dansk Esperanto-Forlag

ROSBACH, Johan Hammond ; Verda robo ; 95 p. ; Åbyhøj ; 1974 ; Dansk Esperanto-Forlag

ROSBACH, Johan Hammond ; Vibraj momentoj ; 83 p.. ; 12 skizoj kun studmaterialo. ; Oslo ; Esperantoforlaget ; 1981.

ROSBACH, Johan Hammond ; Silka kuseno ; 64 p. ; Hyvinkää, Finnlando ; Oy Mendoservo Ak ; 1991.

ROSBACH, Johan Hammond ; Nomoj ; 73 p. ; Lionardo , Bobo , Gwynplaine , Cecilia , Callipygue , Anemone , Animalo , Manuela , Hugo , Lara , Galileo Galilei , Julia , Kolbold , Adolf , Mowambo , Kamma , Ega , Profesoro Kalson ; Antverpen ; 1999 ; Flandra Esperanto-Ligo

ROSBACH, Johan Hammond ; Fajrejo. Skizoj kaj noveloj. ; Ascoli Piceno / Venafro: Gabrielli / Eva, 2002. 147p. 20cm. 26 originalaj prozaĵoj, ilustritaj de la aŭtoro.

ROSSETTI, Reto ; El la maniko ; 221 p. ; Ho, egoisto! , Vizito de la steloj sur la teron , La mondo estas mia ostro , Banu vin, mia bela , La taglibro de Aleksandro Zoffany , Katje la modelino , Francisko la fuŝulo , Kokoso , La krutaĵo , Paŭlo Pease , Vilaĝa artikisto , La neologismologio , La Esperanta vortludo , La Tripieda Teruro , La kaprica kadavro ; Saarbrücken ; 1984 ; Iltis-Eld.

 

SAĤAROV, Aleksandr ; Superforta ambicio ; 52p ; ; 1913; Moskvo ; Librejo Esperanto ; Dua eldono: Kaliningrado: Sezonoj, 2017. — 31 p. — (Literatura suplemento al La Ondo de Esperanto, 2017).

SALOMON, Thierry ; La planedo de la senfelaj simioj ; 28p ; ; 2005 ; Budapest ; Abonasoft

SALOVAARA, Eija ; Kie boacoj vagadas ; 69 p. ; "Nenio frapas sur la pordon" , Kunprenantino , La urso , Norda tragedio , La viro kiu ŝatis brandon , Verda renkonto en Laplanda arbaro , La reĝino de Laplando , Printempo penetras en vilaĝon , Kiel Magga savi sian patrinon ; Åbyhoj ; 1967 ; Dansk Esperanto-Forlag ; 1986 Bulgara Esperantista Asocio. 1994 Pro Esperanto.

SALT, Betty ; Lito apud la fenestro : rakontoj, teatraĵetoj, poemoj ; 108 p. ; ; Rotterdam ; 1999 ; UEA

SAMODAJ, Vladimir ; Ne nur legendoj, ne nur pri SEJM ; 175 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1999 ; Impeto

SAN MILLÁN ALONSO, Rafael de ; Tri rakontoj kaj kelkaj versaĵoj ; Madrid ; 1914

SANTOS, João José ; De averio al harmonio / Do desconserto ao concerto ; Kolekto de rakontoj verkitaj, sendepende, en Esperanto kaj la portugala ; 253 p. ; s.l., 2018 (2a eld) ; La Karavelo

SAPOĴNIKOV, Viktor Sergejeviĉ ; Ljuska Benc : [satiro kaj humoro] 74 p. ; Kelkfolie , Kelkalinee , Lumbildit' , Turistit' , Eksterlandit' , Ebria ludo , Kelkletere , Otkrytoe pis'mo byvŝego esperantista v kul'turnyi kruĵok , Kiel povis okazi? , Kelklinie , Esperanto em marĉo , El la sociologia centro , Pensoj kaj sentencoj ; Jekaterinburg ; 1992 ; Sezonoj ; Jekaterinburg 1992

SARAFIAN, Spiros ; La Troja milito ; Reverko de konata helena mito ; 157 p. ; Ateno, 2014

SÁRKÖZI, János ; La botelo kaj aliaj noveloj ; 39 p. ; Tamen la suno denove brilas , Reciproka rekompenco , La nebridebla malsato , La nova seruro , La varmo , La pacigo de malamikoj ; Debreceno ; 1993 ; Debrecena Bulteno

SÁRKÖZI, János ; Eva kaj Adamo ; 42 p. ; Malgranda romano por komencantoj / Ilustris Péter Péter. ; Debrecen ; Debrecena Bulteno ; 1994.

SÁRKÖZI, János ; Paĝoj por komencantoj : (tamen ne por infanoj) ; 54 p. ; ; Debreceno ; 1994 ; Debrecena Bulteno

SÁRKÖZI, János ; Filmo por pli ol 16 jaruloj : kaj aliaj noveloj ; 41 p. ; ; Debreceno ; 1996 ; Debrecena Bulteno

SCHWARTZ, Raymond ; Prozo ridetanta ; 126 p. : ilustr. ; ; Paris ; 1928 ; Esperantista Centra Librejo

SCHWARTZ, Raymond ; Vole ... novele : aŭ kvindek jaroj da noveloj : 1920 - 1970 ; 192 p. ; Saarbrücken ; 1987 ; Iltis-Eld.

SEABRA, Manuel de ; Promeso en obskuro ; 110 p. ; Vieno ; 1997 ; IEM

SEKELJ, Tibor ; Premiitaj kaj aliaj noveloj ; 52 p. ; Kolektanto de ĉielarkoj , Neĝhomo , La Trezoro de la Inkao , Sciuo , Geniulo , Elasta koro , Eta komplezo ; Zagreb ; 1974 ; Internacia Kultura Servo

SEKELJ, Tibor ; Neĝhomo : eine Erzählung mit Kommentar ; 20 p. ; ; Wien ; 1988 ; Pro Esperanto

SEKELJ, Tibor ; Kolektanto de ĉielarkoj : noveloj kaj poemoj ; 117 p. ; Facilanoma virino , Elkorpiĝo de sanktulo , Tri kavaliroj kaj la damo , La trovita feliĉo , La longa amo de onklo Alek , ŝamana sorto , Kontrastoj , La spiritoj maltrankviliĝis , Multlingva amo , Neĝhomo , La trezoro de la Inkao , Sciuro , Geniulo , Elasta korpo , Eta komplezo , La sango min pelas , Mi vizita mian farmon , La mondo en ŝiaj manoj , Je kies nomo , Miraklo , Tamburo , La savitaj vortoj ; [Pisa] ; 1992 ; Edistudio

SHARPE, Richard ; Travivaĵoj de Ro-Ŝo ; 93 p. ; London ; 1913 ; BEA

SIGMOND, Júlia ; Mi ne estas Mona Lisa. Rakontoj ; 64 p.. ; Berkeley ; Bero ; 2001.

SIGMOND, Júlia ; Novaj fabeloj pri Ursido Pu kaj Porketo. 12 fabeloj inspiritaj de "Winnie-la-Pu"; KD-o, verkis kaj rakontas Julia Sigmond ; Cluj-Napoca ; ; 2009.

SIGMOND, Júlia ; Nomoj kaj sortoj. 12 rakontoj inspiritaj de 12 homoj kaj ilia sorto ; 110 p. ; Cluj-Napoca ; Exit ; 2011.

SIGMOND, Júlia ; Fronto aŭ dorso. Mallongaj rakontoj ; 128 p. ; Đurđevac ; 2017 ; DEC.

SIGMOND, Júlia ; Steĉjo-Fabeloj. 12 rakontetoj, kiujn la aŭtorino verkis memore al sia amata frato. ; Ilustris Ágota Könczey ; 68 p. ; Cluj-Napoca ; Exit ; 2018.

SIGMOND, Júlia ; Júlia Sigmondo 90. Rakontoj. ; 126 p. ; Cluj-Napoca ; Exit ; 2019.

SILFER, Giorgio (Valerio Ari) ; Drole kaj petole / Ilustris Daniela Caldarola. ; 21 p.. ; Milano ; La Patrolo ; 1972.

SILFER, Giorgio (Valerio Ari) ; La spegulo de Voldajo ; 32 p. ; Fantasta rakonto laŭ la bildoj de Stella Agostini. ; Prilly ; Kooperativo de Literatura Foiro ; 1990.

SKALJER-RACE, Vesna ; El la vivo : Noveloj kaj skizoj ; 67p ; ; Beograd ; 1977

SLÖSSER-BRESLER, B.M. ; Erna. Kion Erna travivis en pinurbo ; 52 p.. ; Rakonto por junaj naturamantaj infanoj orig. en E. ; Dordrecht ; IKUE ; s.j.

SMIDÉLIUSZ, Katalin ; Ĉu vi aŭdis, ke ... : testoj kaj tekstoj de mezgrada lingvonivelo por evoluigi kaj kontroli la komprenon de 25 esperantlingvaj historietoj, aŭdeblaj sur akcesora kasedo; 61 p. + 1 aŭdkasedo ; ; Sabatejo ; 1993 ; [Smidéliusz]

SOKALÓWNA, Barbara ; Viro en nigra mantelo kaj aliaj rakontoj ; 96 p.Varsovio, Pola Esperanto-Asocio ; 1984

STEELE, Trevor ; Memori kaj forgesi : noveloj el la Norda Montaro ; 143 p. ; Aminduma vespero , Mia kara Rita! , Heroo de nia epoko , Savo de nigra animo ; Vieno ; 1992 ; Pro Esperanto

STEELE, Trevor ; Tri rakontoj ; 40 p. ; La rakedo de Freddy revenas , Savo de nigra animo , La sunleviĝa ceremonio ; Bakers Hill ; 1993 ; Esperanto-Eldonantoj

STEELE, Trevor ; Falantaj muroj kaj aliaj rakontoj ; 160 p. ; Vieno ; 1997 ; IEM

STEELE, Trevor ; Australia felix ; 132 p. ; La raketo de Freddy revenas , La sunleviĝa ceremonio , Liberigita perspektivo , La stultulo , Por savi nigran animon , Samuel Birrubali Rossiter , La koroboria vespermanĝo , Koro kaj kapo , Orienten el Perto , Inter novaj amikoj , Amo kaj muŝoj ; Vieno ; 1999 ; IEM

STEELE, Trevor ; Diverskolore ; 112 p. ; Kaliningrado ; 2005 ; Sezonoj

STRIGANOVA, Anna ; Miraklo de unu momento ; 22 "momentoj" unupaĝaj, ĉiu kun propra ilustraĵo de la aŭtorino.; 48 p. ; ; Moskvo ; 2014 ; Impeto

STRIGANOVA, Anna ; Fabeloj de la mezepoko ; 22 "mezepokecaj" fabeloj unupaĝaj, ĉiu kun propra ilustraĵo de la aŭtorino. ; 47 p. ; ; Moskvo ; 2015 ; Impeto

STRIGANOVA, Anna ; Fabeloj pri malicaj estaĵoj ; 23 unupaĝaj fabeletoj, ĉiu kun propra ilustraĵo de la aŭtorino. ; 47 p. ; ; Moskvo ; 2016 ; Impeto

STRIGANOVA, Anna ; Fabeloj pri komenco ; unupaĝaj fabeletoj, ĉiu kun propra ilustraĵo de la aŭtorino. ; 47 p. ; ; Moskvo ; 2017 ; Impeto

STRIGANOVA, Anna ; Fabeloj pri amo ; 21 unupaĝaj fabeletoj, ĉiu kun propra ilustraĵo de la aŭtorino. ; 47 p. ; ; Moskvo ; 2018 ; Impeto

STURMER, K.R.C. ; El la notlibro de praktika esperantisto ; 125 p. ; Budapest ; 1934, Literatura Mondo.

STUTTARD, Mason ; La virineto en bluo : kaj aliaj rakontoj ; 150 p. ; The Esperanto Publishing Co. Ltd. ; Heronsgate ; 1946 ; Dua eldono: Saarbrücken ; 1983 ; Iltis-Eld.

SULLIVAN John Herbert ; La junaj trezor-serĉantoj. ; 24 p. ; Manchester ; Esperanto Teachers Ass. ; 1968.

SULLIVAN John Herbert ; La junaj detektivoj ; 43 p. ; Rakonto pri kontrabandistoj. ; Chorleywood ; EPC ; 1953. , Brita Asocio de E-Instruistoj, 1969.

SULLIVAN, John Herbert ; La vualo de l' tempo ; 116 p. ; ; Antverpeno ; La Laguna ; 1983 ; Stafeto

SULLIVAN, John Herbert ; Sub influo de alkoholo : 12 rakontoj ; 92 p. ; Kiom da papilioj? , Kie estas Miki? , Taglibro pri kuirforno , Am-afero , La heroo , Loka junulo savas knabon de dronado , La vazo , Vespera distraĵo , La vera Hamburger , Atentu la hundon! , Renkontiĝo , Ostaĝoj ; Antwerpen ; 1991 ; Flandra Esperanto-Ligo

SZATHMÁRI, Sándor ; Maŝinmondo kaj aliaj noveloj ; 187 p. ; ; La Laguna ; 1964 ; Régulo

SZATHMÁRI, Sándor ; Kain kaj Abel ; 288 p. ; ; Budapest ; 1977 ; Hungara Esperanto-Asocio ; 1992 Sezonoj

SZATHMÁRI, Sándor ; Perfekta civitano : plena novelaro ; 456 p. ; ; Budapest ; 1988 ; Hungara Esperanto-Asocio

SZCZUREK, Kazimierz = Ŝĉurek, Kazimjeĵ ; Rakontoj ĉe kandela flamo ; 70 p. : ilustr. ; ; Beauville ; 1997 ; Eld. Laŭte!

SZILÁGYI, Ferenc ; Trans la fabeloceano ; 135 p. ; Noveloj. ; Budapest ; Literatura Mondo ; 1931. , Dansk Esperanto-Forlag, 1972.

SZILÁGYI, Ferenc ; La granda aventuro : kaj aliaj noveloj ; 143 p. ; Stockholm ; 1945 ; Eldona Soc. Esperanto = Förlagsfören. Esperanto ; 2-a eld. HEA, Budapest, 1989

SZILÁGY, Ferenc ; Inter sudo kaj nordo ; 185p. ; ; Stockholm ; 1950

SZILÁGYI, Ferenc ; Koko krias jam! ; 225 p. : ilustr. ; ; La Laguna ; 1955 ; Régulo

 

ŜAPIRO, Jakobo ; Babiladoj de Bonhumora Zamenhofano ; 44 p. ; ;; 1921 ; Dua eldono: Hejme - Libro-mondo, Czeladź 2009.

ŜEVĈENKO, Dmitrij, ANIŜJENKO, Marija ; Lumturo ; novelo ; 36 p. ; ; Moskvo ; 2004 ; Impeto

ŜEVĈENKO, Dmitrij, STRIGANOVA, Anna ; La tero, kiu volis forflugi ; fabelaj noveloj ; 122 p. ; ; Moskvo ; 2009 ; Impeto

ŜEVĈENKO, Dmitrij, STRIGANOVA, Anna ; Ŝipeto Narklo ; Kolora bildfabelo ; 56 p. ; ; Moskvo ; 2010 ; Impeto

ŜEVĈENKO, Dmitrij, STRIGANOVA, Anna ; Subtera suno ; Du filozofiaj fabelaj noveloj ; 139 p. ; ; Moskvo ; 2014 ; Impeto

ŜIRJAEV, Ivan Genadjeviĉ (Ivan Malfeliĉulo) ; Sep rakontoj ; 73 p.. ; Paris ; Presa E-ista Societo ; 1906.

ŜIRJAEV, Ivan Genadjeviĉ ; Peko de Kain ; 35 p. ; premiita en la XI-aj Floraj Ludoj Internaciaj en 1925 ; Budapest ; 1932 ; Internacia Korespond-Rondeto

ŜIRJAEV, Ivan Genadieviĉ ; En la vagono kaj aliaj rakontoj / Elektis Teo Jung. ; 29 p. ; Purmerend ; Muusses ; 1937.

ŜIRJAEV, Ivan Genadieviĉ ; Inkubo Rakonto ; 27 p. ;; Wien ; 1991.

ŜIRJAEV, Ivan Genadjeviĉ = Malfeliĉulo, Ivan ; Tra la loko ensorĉita ; 15 p. ; ; Jekaterinburg ; 1992 ; Sezonoj

ŜIRJAEV, Ivan Genadjeviĉ ; La dormanta grafino ; 157 p. ; La malamiko , Gaja prezentado , Gru-Gru , La peko de Kain , Stranga knabinaĉo , Tjuva , Venĝo , Mi ne ŝatas printempon , Tra la loko ensorĉita , En la vagono , Forta impreso ; Vieno ; 1993 ; Pro Esperanto

ŠTIMEC, Spomenka ; La Aŭstralia pupo; 20 p. ; ; Vieno ; 1988 ; Pro Esperanto ; Zagreb ; 1997 ; Kroatia Esperanto-Ligo

ŠTIMEC, Spomenka ; Nesenditaj leteroj el Japanio; 66p. ; ; Zagreb ; 1990

ŠTIMEC, Spomenka ; Geografio de miaj memoroj; 140 p. ; ; Vieno ; 1992; Pro Esperanto

ŠTIMEC, Spomenka ; Vojaĝo al disiĝo ; 90 p. ; "Karesado antaŭ dormo" , Nepagipova lando , Do... gratulon! , Gastamo , Pandoj , La kukoj de Nataŝa , La ora fiŝeto , La fermita pentrogalerio , Kiel eble plej baldaŭ , Nokta vojaĝo al la kastelo Bosa , Kara Jacques! , Lingvo , Pruntitaj v ; Budapest ; 1990 ; Hungara Esperanto-Asocio

ŠTIMEC, Spomenka ; Kroata milita noktlibro ; 103 p. ; Enkonduko al la kroata diablo Marso , Adiaŭ en Beogrado , Alarmo , René el Vukovar , Rekrutado , Simpla tago , Majo en Sarajevo , Hejmo en Prijedor , La nemobilizita tuko , Patro de kvin infanoj , La enterigo ; Vieno ; 1993 ; Pro Esperanto

ŜVARC, Teo (SCHWARTZ, Teodoro) ; Modernaj robinzonoj en la siberia Praarbaro. ; 88 p.. ; Budapest ; Globus Presartinstituto Akcia Societo ; 1924 ; 2a eld. Bero 1999.

ŜVARC, Teo (SCHWARTZ, Teodoro) ; Maskerado ĉirkaŭ la morto ; 1965 ; 2a eld. UEA 2001

 

THÉZARD, Joel ; Nordnordaj fabeloj / Ilustritaj per 5 desegnoj de la aŭtoro. ; 32 p. ; Purmerend ; Muusses ; 1937.

THÉZARD, Joel ; Polusaj glacioj sub noktomeza suno ; 48 p. ; Vojaĝnotoj ilustritaj per 30 laŭnaturaj desegnoj, fotoj, akvareloj kaj du kartoj. ; Paris ; Société Française pour la propagation de l'Espéranto ; s.j.

THORSEN, Poul ; Stokita vino : rakontoj ; 103 p. : ilustr. ; La granda draŝmaŝino , En prizono , Fervoj-trampe tra Kastilio , Ekster ĉiuj normoj , Blinde tra Balkano , Déjà-vu , Anstataŭ recenzo , Birdo plej libera riskas la kaĝon , Klaŭnoj en la katedralo , Flankvoje , Anus Mundi , Vudu en Rio ; Pisa ; 1995 ; Edistudio

THORSEN, Poul ; Babile kun mi mem ; 105 p. ; Brabrand ; 1996 ; Beletra

TOMIĆ, Stanislav ; Du sudslavaj popolfabeloj / Laŭ memoro rerakontis St. T.; 32 p.. ; Zagreb ; E-Oficejo ; 1920.

TÓTH, Endre ; Lappar, la antikristo ; 136 p. ; Sinjoro Don , Groto , Evitu la sunon! , Pordoj , Febra sonĝo , La ŝtonsegil-maŝino , La tabakvendisto , La vojperdinta biciklisto , Kiel abioj , Hortenburg , Aŭtune , La murdita juglandarbo , Tata Ben , Kristnaska saluto : (radioludo) ; Budapest ; 1982 ; Hungara Esperanto-Asocio

TRUDIĆ, Boĵidar ; Provinca gastejo. ; 27 p. ; Beograd ; Serba E-Ligo ; 1955.

TYBLEWSKI, Tyburcjusz ; Fihonestulo : rakontoj ; 106, 95 p. : ilustr. ; En luna lumo , Kaporalo kontraŭ suno , Katoj , Eduke ĝusta? , Abuliulo , L' atesto , En la puto , En la muzeo , Ludbastono kun haroj , La ĉiĉerono , Interparolo kun Victor Lebrun , Skizo pri Esperanto-romano , Pri envio ; Jelenia Gòra ; 1983 ; [Tyblewski]

TYBLEWSKI, Tyburcjusz ; Rakontoj ; 81 folioj : ilustr. ; ; [S. l.] ; [proks. 1992] ; Tyblewski

 

UEYAMA, Masao ; Ne grimacu! ; ; Rakontoj ; ; 1967 ;

UEYAMA, Masao ; Pardonon! ; ; Rakontoj ; ; 1970 ;

UEYAMA, Masao ; Mi amas... : originalaj rakontoj ; 99 p. ; Pardonon , Knaba hejtisto , Knaba propagandisto , Knaba instruisto , Pumpumŝipo , Atendi , Fuma kiso , Konversacio , Donaco de lombardisto , Ĉu mi kokrita? , Thrill , Senvestiĝa danco , La delica tranokto , Por esti eterne juna , Terpomo ; ; Kioto ; 1977 ; L'Omnibuso

 

VALANO, Johán (PIRON, Claude) ; Ĉu rakonti novele? ; 144 p. ; ; Antverpeno ;Flandra Esperanto-Ligo ; 1986

VÁŇA, Vladimír ; Rakontoj ne nur ŝercaj ; Ilustrita de Pavel Rak ; Kava-Pech, Dobřichovice (Prago) ; 2002 ; 128 p.

VAN DE VELDE, Lode ; La Alieniĝo ; Ilustrita ; 80 p. ; s.l. ; 2020 ; Libera

VIANA, Paulo Sérgio ; Nigra birdo kaj aliaj rakontoj ; 124 p. ; ; San-Paŭlo ; 2018 ; Associação Paulista de Esperanto

 

WAGNER, George E. ; La seĝo dektria ; 22 p. ; ; Berkeley, Calif. ; 1992 ; Eld. Bero

WAŚNIEWSKI, Józef = Wasniewski, Josef ; En la brikejo : originala rakonto ; 12 p. ; ; Nürnberg ; 1898 ; Tümmel

WESTOVER, Tim ; Marvirinstrato Originalaj Noveloj en Esperanto ; 212 p. ; Lawrenceville ; 2009 ; Literaturo.net

WIDSTRÖM, Henny ; Marjo ; 31 p.. ; Libreto por komencantoj. ; Lidingö ; Sture-Tryckeriet Stockholm ; 1929.

WILMINA, Bobbie ; La Amo-rado ; 64 p.. ; Taglibro. ; Pisa ; Edistudio ; 2019.

 

YEH, Chün-chien = Mar, Cicio ; Forgesitaj homoj ; 215 p. ; Je la jarfino , Rakonto pri edziĝo , Onklo drinkema , Kiel Triumfo Van reiris al armeo , Fantomo , Vojkamaradoj , Mezjulia festo , Al la vivo , Vaganta bandeto , Flosistoj , Du maljunuloj , Sur Herbejo , Julia nokto ; Chongping ; 1985 ; LDE

 

ŽIVANOVIĆ, Stevan S. ; La mizeruloj (unua rakonto el la kolekto "Tra mizero de la vivo") ; 37 p. ; ; Zagreb ; 1922 ; Živanović


Sten Johansson     Retpoŝto