Trezoro. La Esperanta novelarto

Trezoro. La Esperanta novelarto. Red. Reto Rossetti, Henri Vatré. Budapest, 1989. 948p. 21cm. Riĉa kolekto de prozaĵoj (noveloj, romanfragmentoj k.a.), celantaj doni superrigardon pri la amplekso kaj vario de unu jarcento da originala verkado. Duvoluma.

Legu recenzon de Don Harlow en revuo Esperanto:
Vasta paŝtkampo por la prozamanto

Legu recenzon de Sten Johansson: Trezora nepraĵo

Enhavo volumo paĝo
Vatré, Henri = Baupierre, Henri : Antaŭparolo 1 5
Zamenhof, Ludwik Lazar: parolas pri sia lingvo 1 9
Proĥorovic-Koĉmarenko, A.: "Se morti - morti kune" : (pentraĵo el miaj sonĝoj) 1 11
Nordensvan, Karl Magnus: Alpa rozo 1 14
Lengyel, Pál: La poŝtuko ; Nenia savo 1 19
Meyer, Samuel: Malserioza kaj senpripensa 1 28
Prodanov, Prodan: La episkopa palaco 1 32
Ciklari, Georgi: Kiel mi pasigis Kristnaskon 1 37
Bein, Kazimierz = Kabe : Ursa servo 1 41
Ŝeremetevskij, V.: Fabelo pri kaprino 1 42
Bárczi, Géza: La venko de Hathor : (fragmento) 1 46
Lefebvre, Alfred: Kial mi ne ĉeestis la Kongreson 1 53
Styler, Albert Edward: En la Dolomitoj ; La batalkampo de l' arboj 1 62
Hyams, H. B.: La arto de Spelamore 1 72
Soros, Tivadar = Schwartz, Tivadaro = Schwartz, Teodoro = ŝvarc, Teodoro = Las, A.: El "Modernaj Robinzonoj" 1 78
Luyken, Heinrich August: Renkonto : (el "Pro Iŝtar") (fragmento) 1 85
Baghy, Gyula: La koro de parenco ; Praktika instrumetodo 1 95
Izgur, I. Ju.: El "Je la nomo de l'vivo" 1 103
Eroŝenko, Vasilij Jakovleviĉ: Unu paĝeto en mia lerneja vivo ; Neforgeseblaj vortoj 1 107
Bulthuis, Hindrik Jan: La vila mano (fragmento) 1 120
Schwartz, Raymond: Bapto de l' sonorilo en Mulmont ; La ĝoja podio (fragmento) ; La pipo de Prosper ; La ĝendarmo deĵoras 1 123
Dambe, David: Klejnboj Tlatleni (fragmento) 1 142
Fethke, Jan = Forge, Jean : Ses leteroj 1 151
Avril, Georges: Superstiĉoj 1 158
Sturmer, Kenelm Ralph Creusé = Kenelm Robinson : Apud stacidomo Victoria 1 161
Ŝirjaev, Ivan Genadjeviĉ: Venĝo 1 166
Grigorov, Asen Georgiev = Ljubin, Marin : Kamarado Bojko ; La siringo 1 177
Zamenhof, Lidja: Halinjo 1 188
Gorov, Hristo = Ĥrima, Ĥ. M.: La pendiginto 1 194
Varankin, Vladimir V.: Metropoliteno  (fragmento) 1 201
Engholm, Stellan: Infanoj en Torento : (fragmento) 1 213
Yeh, Chün-chien = Mar, Cicio : Mezjulia festo ; Al la vivo 1 218
Ivanov, Vsevolod Vjaceslavoviĉ = IVN, L. : El "Ruĝo kaj blanko" (fragmento) 1 226
Newell, Leonard Nowell Mansell: La juro de piulo 1 240
Weinhengst, Hans: La fantoma kastelo 1 259
Hasegawa, Teru = Majo, Verda = Verda Majo : Adiaŭo en malfrua printempo 1 270
Stuttard, Mason: La kato en la sako 1 274
Lindqvist, Carl: Gaja renkonto : el: "Ferio kun la morto" (fragmento) 1 281
Rossetti, Reto: Katje la modelino 1 285
Richardson, David: Rosario 1 291
Omelka, Frantiŝek: El "La Alaska stafeto" : (fragmentoj) 1 297
Thorsen, Poul: La nano aŭ sekreto de la olda kaverno ; Blinde tra Balkano 1 309
Rossetti, Cezaro: Kredu min, sinjorino!  (fragmento) 1 318
Boulton, Marjorie: La kaptilo de Dio 1 329
Leser, Jolanthe: La limo 1 336
Takaĉ, Željko: Mensog' nia ĉiutaga 1 342
Rosbach, Johan Hammond: La lasta tagiĝo ; Triopo ; La kurba betulo ; Gazelaj kruroj 1 347
Régulo Pérez, Juan = Pérez, Juan Régulo: Vizito de la siroko 1 369
Szilágyi, Ferenc: Libera rabo ; Nila 1 374
Ribillard, Jean: Salomono kaj la oaza nimfo 1 391
Justesen, Peter Theodor: Papilio 1 395
Zodel, Stephan: Konflikto pri Gerda 1 401
Szathmári, Sándor: Muŝoj 1 409
Urban, Stepan = Urban, Ŝtefo = Panban, Steur : La forlasita gitaro ; Tragedio sur la kajo 1 419
Vatré, Henri = Baupierre, Henri : Malkovro 1 427
Ŝekerĝiev, Mihail: Septembra maro : (impresoj kaj meditoj) 1 430
Grum, Jerzy: La krucoj de l' espero 1 434
Conterno Guglielminetti, Clelia = Guglielminetti, Clelia Conterno: Vivo kaj morto de Wiederboren ; Avinjo 1 440
Pióro, Julia Lucina: Diino en embarasoj 1 452
Francis, John Islay: Ĝermoj en rikolto 1 462
Linton, Kenneth G.: Miloj da bananoj : (el Novgvineio) 1 472
Böti, László: Simpla konfeso 2 485
Arandjeloviĉ, Srdj: Sur dalmata fiŝistinsulo 2 492
Duc Goninaz, Michel = Goninaz, Michel Duc: La mirinda urbo 2 501
Mahé, Jacques-Louis = Lorjak : Ĝemeliĝo 2 509
Miyamoto, Masao: En la valo de tenebro ; La morto de Utamaro 2 524
Salovaara, Eija: La urso : (el: "Kie boacoj vagadas") 2 552
Potts, Bertram: Kie estas B-kompanio 2 557
Beaucaire, Louis: Kruko kaj Baniko (fragmento) ; El la vivo de Bervala sentaŭgulo (fragmento) 2 565
Konisi, Gaku: La subtera elizeo ; La epoko de amaskonsumado 2 575
Li, Hajpin = Hajpin Li = Yi, Chae Hyon : Neforgesebla figuro 2 594
Sekelj, Tibor: Tra subtera rivero ; Kaptitoj en neĝa ŝtormo 2 600
Piron, Claude = Valano, J : Terura novaĵo ; Kiu pafis al Pipulo? ; Veli morten 2 616
Gabrielli, Lina: La unua de aprilo 2 639
Ueyama, Masao: Sur la plaĝo 2 645
Walker, Martha: La hipio kaj la sinjorino 2 647
Yagi, Nihej: Tiu ĉi bela Tokio ; Tiu ĉi internacia Tokio 2 649
Corrêa, Glauco Rodrigues: La nova najbaro 2 662
Glazunov, Vladimir A.: La vizio de pratempo ; La sorĉo de alteco 2 667
Tyblewski, Tyburcjusz: En la luna lumo ; La fihonestulo ; En la puto 2 673
Heide, Zora: Feliĉo ; Speco de amoro ; Egal-rajto 2 696
Nervi, Mauro: La legendo pri Marko Keller : (eta apologio pri konservativismo) ; La tago kaj la nokto 2 715
Nemere, István: Flugistoj ; La kokido ; Murtapiŝo ; La kolektanto ; Mato 2 726
Andriĉ, Miroslav A.: Epidemio 2 744
Piĉ, Karel = Piĉ, Karolo: Litomiŝla tombejo  (fragmento) 2 746
Tófalvi, Eva: Kongresa balo 2 750
Sullivan, John Herbert: Sorĉistinon ne lasu vivi ; Tia homo 2 756
Mihalkov, Georgi = Modest, Julian : Aŭtuna rendevuo 2 764
Dorval, Deck = Beeckmans, Jef : Jaĥto veturas for kaj veturigas la morton : (fragmento) 2 770
Tóth, Endre: Groto ; Kiel abioj ; Lappar, la Antikristo 2 775
Kajryté-Kruzs, Aldona-Janina: La lingvo de okuloj 2 797
Golden, Bernard: Delogado per krajono ; Tropika festo ; La lasta misio 2 800
Veen, J. S.: La lingvomaŝino 2 823
Csíszár, Ernö: Bonfaroj 2 830
Ŝtimec, Spomenka: Vojaĝo al disiĝo ; Ombro sur interna pejzaĝo (fragmento) 2 837
Sárközi, János: Reciproka rekompenco 2 851
Gudonyté, Inita: La unua konatiĝo 2 857
Gutiérrez Adúriz, Miguel = Adúriz, Miguel Gutiérrez = Dek, Liven : Kien vi iras, maljunulo? 2 861
Camacho Cordón, Jorge = Cordón, Jorge Camacho = Camacho, Jorge = Kamaĉo, Georgo: Adamo kaj la puzlo ; Anstataŭ ; En zigurat' ebona ; Ĉase de mi ; Sub la stelaj scintiloj ; Senkompate ; Tro da nuboj super Hispo ; Tajpomancio 2 865
Moléon, Francisco Javier = Moleono, Ksavero: Ĝinĝis-Ĥano ; Falbala ; Celtabulo ; Certe ; Taglibro 2 885
Quesada, Maria José: Punenda peko ; Ensuĉo 2 913

Reen al: Aŭtoroj - Romanoj - Noveloj/rakontoj - Poemaroj - Dramoj