Ligo al Norda Prismo

Al ĉefpaĝo Originala literaturo

Al ĉiuj recenzoj

Recenzoj el revuo Norda Prismo
pri originala literaturo Esperanta

Applebaum, Jakob David: Jozefo . Recenzo de Ferenc Szilágyi

Auld, William: La infana raso. Recenzo el 1957 de Ferenc Szilágyi

Baghy, Julio: Sonĝe sub pomarbo. Recenzo el 1958 de Baldur Ragnarsson

Baupierre, Henri: Specimene. Recenzo de Marjorie Boulton

Boulton, Marjorie: Cent ĝojkantoj. Recenzo el 1958 de Baldur Ragnarsson

Boulton, Marjorie: Eroj. Recenzo el 1959 de Poul Thorsen

Boulton, Marjorie: Kontralte. Recenzo el 1955 de Ferenc Szilágyi

Boulton, Marjorie: Kvarpieda kamarado. Recenzo el 1957: de Ferenc Szilágyi

Boulton, Marjorie: Virino ĉe la landlimo. Recenzo el 1959 de Ferenc Szilágyi

Deŝkin, Georgo: Elektitaj versaĵoj 1909-1956. Recenzo el 1958 de Poul Thorsen

Heide, Zora: Ni homoj. Recenzo el 1970 de William Auld

van Hemert-Remmers, Jo: Sur insulo malproksima. Recenzo el 1958 de Ferenc Szilágyi

Kalocsay, Kálmán: Ezopa saĝo. Recenzo el 1956 de Mogens Groth

Kalocsay, Kálmán; Waringhien, Gaston; Bernard, Roger: Parnasa gvidlibro. Recenzo el 1969 de William Auld

de Kock, Edwin: Ombroj de la kvara dimensio. Recenzo de Baldur Ragnarsson

Mattos, Geraldo: Arĉoj. Recenzo el 1970 de William Auld

Mattos, Geraldo: La nigra Spartako. Recenzo el 1956: de Ferenc Szilágyi

Niŝimura Masao: Edelvejso. Recenzo el 1958 de Ferenc Szilágyi

Petroviĉ, Sv. S: Sonetkrono por la esperantistaro. Recenzo el 1957: de Ferenc Szilágyi

Baldur Ragnarsson: Ŝtupoj sen nomo. Recenzo de Ferenc Szilágyi

Ribillard, Jean: Vagado sub palmoj. Recenzo el 1957: de Ferenc Szilágyi

Rosbach, Johan Hammond: Homoj kaj riveroj. Recenzo el 1957: de Ferenc Szilágyi

Rossetti, Reto: El la maniko. Recenzo el 1955 de Ferenc Szilágyi

Rossetti, Reto: Pinta krajono. Recenzo de Ferenc Szilágyi

Szathmári, Sándor: Vojaĝo al Kazohinio. Recenzo el 1958 de Poul Thorsen

Szilágyi, Ferenc: Koko krias jam. Recenzo el 1955 de Poul Thorsen

Szilágyi, Ferenc: Tiel okazis aŭ mistero minora. Recenzo el 1959 de Teodor Julin

Thorsen, Poul: Rozoj kaj Urtikoj. Recenzo el 1955 de Ferenc Szilágyi

Urban, Ŝtefo: Nova Ezopo. Recenzo de Ferenc Szilágyi

Vallienne, Henri: Kastelo de Prelongo. Artikolo el 1957 de Avoto (W.A. Thomson)

 

Reen al:

Ĉefpaĝo originala literaturo Al ĉiuj recenzoj