Du poemaroj de Julio Baghy

BAGHY, Gyula (Julio) ; Preter la vivo : poemaro ; ; Tra Siberio ; Siberia romanco ; Revoluciaj dioj ; Mia patro kaj mi ; Inter kaptitoj ; Idilio ; L' aŭtuno ; Ama danco ; Ŝanĝitaj vivoj ; Estas jam tempo ; Ŝi ; Agordo ; La amo ; Mi ; Konfeso ; Rememoriĝo ; La majstro mortis ; Ĝemo ; Su ; 94 p. ; 1922; Budapest ; 1931 ; Eld. de Literatura Mondo

BAGHY, Gyula (Julio) ; Pilgrimo : poemaro ; ; ; 132 p. : bibliogr. p. 130 ; 1926; [Budapest] ; 1991 ; Eld. Fenikso

Pri Preter la vivo:
"En nia internacia poezio ĝi estas nova venko, nova atingita ŝtupo kaj samtempe nova elira punkto por la estontaj formoj kaj serĉadoj. La tuta libro spiras per la plej alta kaj pura romantikismo kun aldono de la vagabonda estetiko." /Skito, Literatura Mondo, 1923, p. 98.

Legu la tutan verkon Preter la vivo: Preter la vivo

Legu la tutan verkon Pilgrimo: Pilgrimo

Legu recenzon de Nikolao Hohlov el Literatura Mondo n-ro 5 1923:
Preter la vivo.

Legu recenzon de Jorge CAMACHO:
Klasike kaj aktuale

Legu recenzon de Georges Stroele el Esperanto 1927: Pilgrimo

Legu recenzon de "Baroko" (Stanisław Kuhl) el Pola Esperantisto 1927: Pilgrimo

Legu recenzon de Ewa B. el Pola Esperantisto 1932: Preter la vivo

Legu recenzon de Max Butin el Germana Esperantisto 1925: Preter la vivo

Legu recenzon de Karl Minor el Germana Esperantisto 1931: Preter la vivo

Legu recenzon de Robo (Reginald Banham) el La Suda Kruco 1932:
Preter la vivo

Pri Pilgrimo:

"Ankaŭ tiu poemaro distingiĝas per la sama alta nivelo de perfekto en la formo. Sed Baghy estas ne nur artisto sed ankaŭ filozofo. Profundajn pensojn plej parte pesimismajn. Tamen kelkloke ankaŭ tre freŝa liriko elfloras ĉarme el lia koro kaj mi devas konfesi ke min plej multe impresas tiu branĉo de lia arto. Kaj ŝajnas ke ankaŭ li mem trovas la plej konsolan rimedon kontraŭ sia filozofa soleno en la rideto de l' amatino. Ni citas:

"Ridetu kara. Sekigu salajn larmojn de l' poeto
Se premas lin zorgprema peno
Se li silentas pro la spleno
Ridetu kara Sekigu salajn larmojn de l' poeto".

Ni dezirus ke eĉ pli multaj tiaj ridetoj kisu la frunton de l' poeto por forpeli de ĝi la nubon de malenkolio.

La libreto, mem estas trezoro por artamantoj sed ne por optimistoj."
/Courtinat: Historio de Esperanto, 1964

Reen al: Julio Baghy - Aŭtoroj - Romanoj - Poemaroj - Dramoj