Originalaj poemaroj en Esperanto

Al ĉefpaĝo kun serĉilo

En la suba listo troviĝas proksimume 500 poemaroj verkitaj originale en Esperanto kaj aperintaj de 1905 ĝis nun. La fontoj de la listo estas la retaj katalogoj de la bibliotekoj de Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno kaj de Germana Esperanto-Biblioteko en Aalen. Krome mi konsultis la librokatalogojn de UEA kaj FEL.

En la suba listo bonvolu alklaki substrekitajn aŭtorajn nomojn por trovi biografiajn notojn, kaj substrekitajn librotitolojn por recenzoj, bildoj kaj aliaj informoj.

Komentojn, kompletigojn, kritikon kaj korektojn pri ĉi tiu listo bonvolu reti al:     Sten Johansson

Listo de aŭtoroj kun biografiaj notoj

Listo de originalaj romanoj

Listo de originalaj novelaroj/rakontoj

Listo de originalaj dramoj

Listo de recenzoj


Poemaroj laŭ kronologia ordo.

Aŭskultu kaj spektu 53-minutan prelegon de Humphrey Tonkin en la Internacia Kongresa Universitato de la 97-a UK en Hanojo la 31-an de julio 2012:
“Movado aŭ kulturo? La ideologia bazo de la Esperanto-poezio”


Poemaroj en vico laŭ la aŭtoro:

Antologioj    A  B  C  Ĉ  D  E  F  G  Ĝ  H  Ĥ   I  J  Ĵ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ŝ  T  U  Ŭ  V  W  X  Z 

VERKINTO ; Titolo ; Enhavo ; Paĝoj ; Urbo ; Jaro ; Eldonejo

 

Abritus - Poezia kaj humura antologio ; 112 p. ; Premiitaj verkoj de la internacia literatura konkurso EKRA, 1991-2015. Kvindeko da aŭtoroj. Kompilis Ivaniĉka Maĝarova, Dimitrinka Kateva. ; Razgrad, 2016 ; Esperantista domo pri kulturo "D-ro Ivan Kirĉev"

Antologio de amoro ; 51 p. ; Rotterdamo ; 1972 ; Eld. Eroto

Baza Literatura Krestomatio ; 368 p. ; HEA 1979, HEA 1982, HEA 1986 ; 4-a eld. Kaliningrado/Kaunas ; 2019 ; Sezonoj/LEA

Belarta rikolto 2013 ; Novjorko, Mondial, 2013 ; 91 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio

Belarta rikolto 2014 ; Novjorko, Mondial, 2014 ; 61 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio

Belarta rikolto 2015 ; Novjorko, Mondial, 2015 ; 85 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio

Belarta rikolto 2016 ; Novjorko, Mondial, 2016 ; 139 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio

Belarta rikolto 2017 ; Novjorko, Mondial, 2017 ; 152 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio

Belarta rikolto 2018 ; Novjorko, Mondial, 2018 ; 122 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio

Belarta rikolto 2019 ; Novjorko, Mondial, 2019 ; 136 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio

Belarta rikolto 2020 ; Novjorko, Mondial, 2019 ; 146 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio

Brazila Esperanta Parnaso ; Kompilis Sylla Chaves, Neide Barros Rego. - Rio-de-Ĵanejro: Oportuno, 2007. - 288 p., il.

Dek du poetoj ; Red. Kalocsay ; Poemoj de Hendrik Adamson, Hilda Dresen, Brian Price Heywood, Nikolao Hovorka, Nikolajs Ķurzēns, Georges E. Maura, L. N. Newell, Amalia Nuñez-Dubus, Alfred Schauhuber, Ezra Clark Stillman, Francisko Szilágyi, Ludoviko Totsche ; 127 p. ; Budapest ; 1934 ;

Dudek kvin jaroj ; Antologio de Belartaj Konkursoj / Red. William Auld (poezio); Vilmos Benczik (prozo). Grafikaĵoj Gerö Bottos. ; 207 p. : ilustr. ; Budapest ; Hungara E-Asocio, 1977.

En la koro de Eŭropo: Esperanto en arta kuirejo de ĉeĥaj poetoj kaj prozistoj ; Komp Josef Rumler ; Prago, 1983 ; 32p

En superlativo Triobla datreveno de Kálmán Kalocsay ; Red. Ada Csiszár ; Budapest, 2001 ; 152p

Esperanta antologio : poemoj 1887-1957 ; redaktita de W. Auld ; 640 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1958 ; Régulo

Esperanta antologio : poemoj 1887-1981 ; 887 p. : ilustr. ; Rotterdam ; 1984 ; Universala Esperanto-Asocio

Esperantistaj versaĵoj ; Dekdu originalaj versaĵoj de dro. L.L. Zamenhof, Aphanax, G. Deŝkin, Wiktor Elski, Eska, Grabowski, Br. Kühl. - Groß-Tabarz; Rothermel, s.j. ; 16 p.

Esperplenaj koroj ; Sofio, 1992 ; 63p ; 21cm ; Poemoj originalaj kaj tradukaj de dudeko da e-stoj

FINALO ; Hajkaro. Poemoj de 4 aŭtoroj. - Osaka ; Hajkista Klubo, 1973. ; 44 p.

HAJKISTA KLUBO ; Suito '67 ; Hajkaro / Tanaka, Yamada, Murata, Tomita, Ueyama, Miyamoto. ; Oosaka ; KLEG, 1967. ; 52 p.

HAJKISTA KLUBO ; Hajkaro: Kapriĉo '70 ; Poemoj de 5 aŭtoroj. ; Osaka ; KLEG, 1970. ; 52 p.

Glaŭka lum' ; geja antologio. Poemoj 1978 - 1993 ; Red. B. Philippe ; 88 p. ; Vieno ; 1994 ; Pro Esperanto

Japana kvodlibeto ; Komp T ; Nakamura, Miyamoto M ; La Laguna, 1965 ; 127p ; Originalaj kontribuoj de naŭ prozistoj kaj naŭ poetoj

Japana variacio ; Red M Miyamoto, M Ueyama ; Kioto, 1978 ; 139p ; Daŭrigo de Japana kvodlibeto, kun reprezenta elekto de poste aperintaj noveloj, poemoj kaj eseoj

Jubilea versgirlando. Originalaj poemoj ; Omaĝe al la 45-jara datreveno post fondiĝo de Esperanto-Societo Bude Borjan. ; Zagreb ; Zagreba Esperanto-Ligo, 1990. ; 68 p.

Kantu ja Cion : poemoj el la Sankta Lando ; 72 poemoj de Erco Baraka, Jeremi Giŝron, David Mager, Josef Kohen-Cedek k.a. ; 80 p. : muziknotoj ; Jerusalemo ; 1998 ; Centro Sivron

Kiel jene... : senpretenda antologio de originalaj poemoj de aktivuloj kaj eksaktivuloj de Itala Esperantista Junularo, aperintaj en ItInFo de 1986 ĝis 1990; 29 p. : ilustr. ; Redaktis Allessandro Amerio, Francesco Pignatelli. ; Milano; 1991 ; Itala Esperantista Junularo

Krestomatio de Esperanta literaturo : Tekstoj, dataro, bibliografio, vol I; Red István Szerdahelyi ; Budapest, 1979 ; 466p ; Mimeo

Kroatia Esperanta Poemaro / Redaktis Lucija BORĈIĆ, Ivan ŜPOLJAREC, Zlatko TIŜLJAR. - Zagreb; Internacia Kultura Servo, 1991. - 110 p.

Lena... : poemaro memore al Lena Lebedeva ; 55 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1998 ; Impeto

Moskvaj sonoriloj Antologio de verkoj de 36 moskvaj poetoj-esperantistoj, reprezentantoj de la "Moskva skolo" ; 159 p. ; Moskvo ; 2007 ; REU/Impeto

Naŭ poetoj : poemlibro de Juliette Baudin-Vatré, N. Ĉulitis, Grindel Falk, Ludmila Jevsejeva, Martin Strümpfel, V. G. Sutkovoj, R. Świętoszewski, Karl Wanselow, Saint Jules Zee. Kun bio-bibliografiaj indikoj de Reinhard Haupenthal; / Redaktis K. Kalocsay ; 78 p. ; Saarbrücken ; 1989 ; Iltis-Eld.

Niaj aŭtoroj sin prezentas al vi ; Almanaketo poezia ; Praha, 1980 ; Eva ; 15p ; Dek poemoj, de dek poetoj

Nova Mondo en niaj koroj ; Nuntempa hispana kritika poezio ; 2016 ; ; 204p ; Poemoj tradukitaj kaj originalaj

Poemaro por paco ; eldonita honore al la Internacia Jaro de Paco 1986 / Postparolo de Umeda Yosimi. Universala Esperanto-Asocio. - (Pekino) ; 71-a UK de E, 1986. ; 44 p.

Poezio el ĉiuj ĉieloj / Poesia da tutti i cieli: Antologio de la Premio – Unua fojo 2014 / Redaktis Giuseppe Campolo; Tradukis diversaj ; Venafro, 2014 ; 183p ; Kvindek poemoj, en E-o kaj la itala, de poetoj partoprenintaj en poezia konkurso.

Poezio el ĉiuj ĉieloj / Poesia da tutti i cieli: Antologio de la Premio – Dua fojo 2015 / Redaktis Giuseppe Campolo; Tradukis diversaj ; Venafro, 2015 ; 191p ; Pli ol kvindek poemoj, en E-o kaj la itala, de poetoj partoprenintaj en poezia konkurso.

Poezio el ĉiuj ĉieloj / Poesia da tutti i cieli: Antologio de la Premio – Tria fojo 2015 / Redaktis Giuseppe Campolo; Tradukis diversaj ; Venafro, 2016 ; ; 58 poemoj, en E-o kaj la itala, de poetoj partoprenintaj en poezia konkurso.

Poezio internacia ; Poésie en Espéranto avec traduction en français à l'occasion de Universala Esperanto-Kongreso, Montpellier 1998 ; 71 p. ; [S. l.] ; 1998 ; EVA = Esperantlingva Verkista Asocio

Reeĥoj ; Jugoslavia poemaro (poemoj de 19 aŭtoroj) / Prologo Marinko Ĝivoje. Enkond. M. Boulton. ; La Laguna ; J. Régulo, 1961. ; 111 p.

SeKELIPoetas - Poemoj el la K.E.L.I.-rondo / Redaktis Gerrit Berveling, konsilis Jan van Keulen. - Vlaardingen; Voĉoj Kristanaj, 1987. ; 48 p.

Speciale por Henri Vatré ; Genéve, 1988 ; 76p ; 21cm ; Poemoj kaj aliaj omaĝoj al la 80a datreveno de la renoma beletristo ; Bibliofila eldono ; Bind

Sub la signo de socia muzo ; 120 p. : ilustr. ; Antwerpen ; 1987 ; Flandra Esperanto-Ligo

Versoj de persoj ; Kolekto de 64 originalaj Esperantaj poemoj verkitaj de 9 iranaj esperantistoj, redaktis Keyhan Sayadpour ; 115 p. ; Partizánske ; 2009 ; Eld. Espero, serio Poezio

 

ADAMSON, Hendrik ; Vesperkanto ; 131 p. ; La Laguna ; 1967 ; Régulo

AGAMJAN, Saribek ; Ŝercaj ekspromptoj ; Amikaj biografi-skizoj de E-grupanoj. ; Stuttgart ; s.l., 1949. ; 28 p.

AJOLOV, Toma ; Sur la vojoj de la vivo : originalaj en Esperanto: poemoj, kantoj, pens-esencoj, proverboj kaj sentencoj; 118 p. : ilustr. ; Plovdiv ; 1994 ; [Ajolov]

ANDRUSIEWICZ, Mira ; Amo, amoro, adoro : ; Ĝis la reveno , Ni estas tiaj ; Lanicero ; La ununuraj ; Diafaneco ; Neĝmedito ; Nepleno ; Vekiĝo ; Sendu ; Per ambaŭ manoj ; Sekreto ; Ĝi estas ĉe vi ; Ektremo ; Akceptu ; Ne eblas ; Fermitaj okuloj ; Eĉ subkonscie ; Foren! - Reen! ; 67 p. : ilustr. ; Jelenia Góra ; 1987 ; Socikultura Societo, Pola Esperanto-Asocio

ANGELOVA, Marija P. ; Kien ni iras ; 31 p. : ilustr. ; Sofio ; 1991 ; Pres-Esperanto

APOLLO, Antonina ; Saluto : poemaro ; [20] p. ; [Coatbridge ; 1986] ; Eld. Kardo

ARI, Valerio ; De tempo al tempo ; 85 p. ; Kuopio ; Milano ; 1977 ; Librofako de Literatura Foiro

ARI, Valerio = SILFER, Giorgio ; Desislava ridetas : lirika poezio kaj satira prozo ; 71 p. : ilustr. ; Genève ; La Chaux-de-Fonds ; Milano ; 1987 ; Kooperativo de Literatura Foiro

AROSEV, Grigorij ; Sonet' ; 63 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1998 ; Impeto

AROSEV, Grigorij ; .ru ; 95 p. ; versaj kaj prozaj interparoloj kun la subkonscio ; dulingva: Esperanta kaj rusa ; Moskvo ; 2001 ; Impeto

ARQUILLOS LÓPEZ, Ángel ; Mediteraneaj eroj ; 63 p. ; Mallongaj poemoj, en kiuj la aŭtoro priskribas viverojn ; ; 2012 ; Andaluzia E-Unuiĝo

AULD, William; DINWOODIE, John S.; FRANCIS, John; ROSSETTI, Reto ; Kvaropo ; Poemoj. ; La Laguna ; J. Régulo, 1952.

AULD, William ; La infana raso ; Poemo en 25 ĉapitroj. ; La Laguna ; Stafeto, 1956. ; 106 p. ; 4a eldono Fonto, 2008.

AULD, William ; Unufingraj melodioj ; 126 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1960 ; Régulo

AULD, William ; Humoroj ; 113 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1969 ; Régulo

AULD, William ; Facetoj de Esperanto ; Evoluo de la poezia lingvaĵo en Esperanto ; Kompara literaturo - ĉu ebla studobjekto? ; Pri la transskribo de propraj nomoj, unuavice en literaturaj kuntekstoj ; Letero al William R. Harmon ; 31 p. ; [London] ; 1976 ; Brita Esperanto-Asocio

AULD, William ; El unu verda vivo. - Kuopio; Lingvoponto, 1978. ; 44 p.

AULD, William ; En barko senpilota : plena originala poemaro ; 874 p. ; Pizo ; 1987 ; Edistudio

AULD, William ; Unu el ni ; 62 p. : ilustr. ; Sofio ; 1992 ; Bulgara Esperanto-Asocio

AULD, William ; 75 jaroj : aŭtobiografio, poemoj, bibliografio ; 47 p. : bibliogr. p. [44] - 47 ; Jekaterinburg ; 1999 ; Sezonoj

 

B.G.D. (=Benjameno G. DELATOT) ; Jen la dio. - Laroque Timbaut ; La Juna Penso, 1973. ; 42 p.

BAENA, Nuno (La Forgesito) ; Ama stelaro. Tradukaĵoj kaj originalaĵoj. ; Marktredwitz ; Oskar Ziegler, 1922. ; 128 p. ; 2a eldono: Temática, Porto Velho, 2017, 144 p.

BAGHY, Gyula (Julio) ; Preter la vivo : poemaro ; Tra Siberio ; Siberia romanco ; Revoluciaj dioj ; Mia patro kaj mi ; Inter kaptitoj ; Idilio ; L' aŭtuno ; Ama danco ; Ŝanĝitaj vivoj ; Estas jam tempo ; Ŝi ; Agordo ; La amo ; Mi ; Konfeso ; Rememoriĝo ; La majstro mortis ; Ĝemo ; Su ; 94 p. ; 1922; Budapest ; 1931 ; Eld. de Literatura Mondo

BAGHY, Gyula (Julio) ; Pilgrimo : poemaro ; 132 p. : bibliogr. p. 130 ; 1926; [Budapest] ; 1991 ; Eld. Fenikso

BAGHY, Gyula (Julio) ; La vagabondo kantas. Simplaj versoj. - Budapest ; La geamikoj de la aŭtoro, 1933. ; 64 p. ; 3-a eld. Bjalistoko / Lublin / Świdnik / Đurđevac, 2018, DEC / BES / Libro-Mondo / Ars Libri.

BAGHY, Gyula (Julio) ; Ĉielarko : antologio de fabeloj originale en versoj reverkitaj ; Alo Dino kaj la edzina ruzo ; Mvajnun kaj Nandar ; Meng Ĉiang kaj Van ; Knabinoj de Muhu ; Mahadeva kaj la unua virino ; Sagaca knabino ; Uraŝima ; Zanahari kaj Zatovo ; Kiel fariĝis la blanka homo? ; Pigra Petro ; Deziro de grandveziro ; 111 p. ; La Laguna ; 1966 ; Régulo ; 2-a eld. Bjalistoko / Lublin / Świdnik / Đurđevac, 2018, DEC / BES / Libro-Mondo / Ars Libri.

BAGHY, Gyula (Julio) ; Aŭtuna foliaro ; Poemaro. ; Oosaka ; Librejo Pirato, 1970. ; 153 p.

BALBIN, Julius ; Strangled cries / Strangolitaj krioj ; ; ; 1981 ;

BALBIN, Julius ; The Bitch of Buchenwald / La hundulino de Buchenwald ; ; ; 1986 ;

BALBIN, Julius ; Imperio de l' koroj : du poemaroj ; 237 p. ; Piza ; 1989 ; Edistudio

BALBIN, Julius ; Damnejoj ; Pisa, 1992 ; 155p ; Poemaro pri travivaĵoj en naziaj koncentrejoj ; Dulingva: E-pola Bind

BALBIN, Julius ; Inter vivo kaj morto : poemoj ; 155 p. ; Piza ; 1996 ; Edistudio

BARAKA, Erco ; Mia kara mosto ; Amikaj poemoj ; Erco Baraka ; Jerusalemo, 1986 ; 12p ; Ilus

BARAKA, Erco, MAGER, David ; Eli kaj Jahu ; Jerusalemo, 1986 ; 15p ; 15cm ; Poemoj plejparte pri E-o

BARANYAI, Imre = Emba ; La profeto ; poemoj originalaj kaj tradukitaj ;;; 1934

BARANYAI, Imre = Emba ; En ekzilo ; 60 p. ; Literatura Mondo ; Budapest 1938

BARANYAI, Imre = Emba ; Ekzilo kaj azilo : Poemkolekto. ; 164 p. ; La Laguna ; 1962 ; Régulo

BEAUPIERRE, Henri (= VATRÉ, Henri) ; Specimene ; Parodioj k. pastiĉoj. ; La Laguna ; J. Régulo, 1962. ; 132 p.

BECKER, Ulrich ; Ĉiuj dioj estas for. Novjorkaj poemoj ; 103 p. Ilustrita de Uday K. Dhar. ; Mondial ; Novjorko 2004

BELMONT, Leo (= BLUMENTHAL, Leopold) ; Sonoj Esperantaj ; poemkolekto ; 1908

BERARU, Miŝu ; Spite la vivon! : Mezgajaj poemoj originalaj kaj parodiaj ; 107 p. ; Berkeley, Calif. ; 1-a eldono 1928; 1998 , Eld. Bero

BERVELING, Gerrit ; Vi kion legus tie ĉi ; Vlaardingen, 1985 ; 27p

BERVELING, Gerrit ; Tri 'stas tro : (poemciklo) ; Ĉies ĉi tero ; Ĉies vivejo ĉi mondo ;Ĉies amejo ĉi tero ; Ĉies ŝirmejo ĉi mondo ; Sur la strando ; Unuafoje ; La senco de la vivo ; Triope enlite ; Postdivorce memore amon ; Aperaĵo ; Ĉi li - ĉi ŝi - do kiu? ; Adiaŭe ; Rezigna ; 44 p. : ilustr. ; Vlaardingen ; 1987 ; VoKo

BERVELING, Gerrit ; Trifolio : versaĵoj trilingve ; La spirito vivigas ; Nova ekzegezo pri Mateo 19:6b ; Kristnasko ; La sekreto de Jesuo ; La ripo ; ELPHNH, PAX, ŜALOM' ; Nia kredo ; Junia ; Carmina iuventutis ; Cum amicis ; Nonne legi Catullum? ; Amore more ore re... ; Sine titulo ; 48 p. ; Vlaardingen ; 1988 ; VoKo

BERVELING, Gerrit ; Kanto pri Minotaŭro : kaj aliaj poemoj ; 135 p. ; Antwerpen ; 1993 ; Flandra Esperanto-Ligo

BERVELING, Gerrit ; Odoj & aliaj poemoj ; 12 Horaci-stilaj odoj pri modernaj temoj, plus kelkaj pliaj, diverstemaj poemoj ; Zwolle, 2009 ; 50p ; VoKo

BONAERO, Ergoto de ; Ergoto de Ergoto, La ; Buenos Aires ; 72p ; Rimaĵoj k ; a pri la Esperanta vivo

BONAERO, Ergoto de ; Kantetoj karnavalparadaj ; Bonaero, 1985 ; 40p ; Strofoj pri vortoj laŭ la aŭtoro misuzataj ; Mimeo

BONAERO, Ergoto de ; Ergotado, versumado ; Buenos Aires, 1989 ; 72p ; Diversgenraj pensoj

BONAERO, Ergoto de ; Tambur-eĥo ; Buenos Aires, 1989 ; 72p ; Versaĵetoj k a plejparte pri Esperantio

BORČIĆ, Lucija ; Ivo Rotkviĉ, la lingva genio ; Maras la inko de marinko ; Zrinko Grohovac forpasis

BORČIĆ, Lucija ; Pulsas la viv' Poemoj 1977-2001 ; Zagreb ; Internacia Kultura Servo ; 2001 ; 128 p.

BORČIĆ, Lucija ; Post la naŭdekaj / Poslije devedesete Notoj el maljunulejo ; Zagreb ; Kroata Esperantista Unuiĝo ; 2016 ; 116 p.

BOULTON, Marjorie ; Kontralte : ; 286 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1955 ; Régulo

BOULTON, Marjorie ; Cent ĝojkantoj ; 46 p. : ilustr. ; [Stoke-on-Trent ; 1957 ; Boulton]

BOULTON, Marjorie ; Eroj ; Tero : al Tibor Sekelj, esploristo kaj antropologo ; La vivanta papilio ; Libero : por D-ro Ivo Lapenna, internacia juristo kaj batalanto por homa libero ; La delira papilio ; Vero : al Reto Rossetti, dufaka artisto ; La filigrana papilio ; 707.092-B.Esp-087 ; [Hexham ; 1958 ; Boulton]

BOULTON, Marjorie ; Eroj kaj aliaj poemoj. - La Laguna ; Stafeto, 1959.

BOULTON, Marjorie; AULD, William ; Rimleteroj. - Manĉestro; Esperantaj Kajeroj, 1976. ; 93 p.

BOULTON, Marjorie , THORSEN, Poul ; Du el ; 250 p. : ilustr. ; Antverpeno; La Laguna ; 1985 ; Stafeto

BRAUN, Stanisław = ELSKI, Wiktor , KAROLCZYK, Stanisław = Eska ; Unuaj agordoj ; 94 p. ; Łódź ; 1912

BRAUN, Stanisław = ELSKI, Wiktor , KAROLCZYK, Stanisław = Eska ; Poeziaĵoj ; 96 p. ; Łódż 1997 ; Pola Esperanto-Asocio

BREWER, Steven D. ; Premitaj floroj ; ; 150 p. ; Dulingva hajkaro ; 2012 ; Atlatl Studios

BREWER, Steven D. ; Senokulvitre ; ; 107 p. ; Dulingva hajkaro ; 2013 ; Atlatl Studios

BREWER, Steven D. ; Poŝtmarkoj el Esperantujo ; ; 99 p. ; Dulingva hajkaro ; 2010 ; Atlatl Studios

BREWER, Steven D. ; Ideoj ĝermas ; ; 112 p. ; Pli ol 200 hajkoj ; 2016 ; Atlatl Studios

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Legendoj pri SEJM ; Preludo ; La alvokisto ; Patroj kaj filoj ; Respondeca sekretario ; Apogo je aŭtoritatoj ; La kalkano de LJT ; Ho, SEJT! ; Kien pafis la paperkanonoj ; La ora febro ; Vojaĝo al UK ; 62 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1992 ; Impeto

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Jen, denove... ; Vot, opjat... ; 119 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1998 ; Impeto

BRONŜTEJN, Mikaelo (Bruna Ŝtono) ; Du lingvoj. Kantoj kaj poemoj. ; 191 p. ; Moskvo ; 2001 ; Impeto

BRONŜTEJN, Mikaelo (Bruna Ŝtono) ; Iam, kiam... ; 128 p. ; Kun desegnaĵoj de Anastasija Baŝlikova ; Moskvo ; 2005 ; Impeto

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Kajto ; 176 p. : ilustrita de Anastasija Baŝlikova ; Moskvo ; 2008 ; Impeto

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Kaj ekmatenos ; 150 p. : Poemoj verkitaj en la periodo 2008-2013 ; Moskvo ; 2014 ; Impeto

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Viv-teatro ; 115 p. : Poemoj verkitaj en la periodo 2014-2018 ; Moskvo ; 2018 ; Impeto

BROWNE, Peter E. = BRAŬN, Petro ; Vagabonde : poemaro ; Persone ; Briono ; Pescadito ; Kiam mi estis infano ; Ode al Kenny Scharf ; Patriarko ; Usone ; Prerio ; Dom Patricia ; En Galicia ; Santiago de Compostela ;La trairo de la grandaj helikoj ; Printempo en Compostela ; Meksikie ; En la domo ; 64 p. ; Edinburg, Tex. ; 1998 ; Browne

BROWNE, Peter ; Trilingva landlim' / Frontera trilingüe / Trilingual Borderland ; 32 p. ; Thaumiers ; 2005 ; Suplemento al "La Kancerkliniko"

BROWNE, Peter ; Meksika etoso ; Preskaŭ 30 poemoj en Esperanto kun paralela traduko en la ĉinan ; 137 p. ; ĈEE ; 2008 ;

BURGER, Josef ; Rido sanigas. Poemaro. - Bordeaux ; La Juna Penso, 1968. ; 20 p.

BUYS, Anneke ; Reve kaj reale ; Impeto ; Moskvo ; 2006. ; 40 p.

 

CAMACHO, Jorge ; Celakantoj ; 116 p. ; Rotterdam ; 2004 ; Bero

CAMACHO, Jorge ; Saturno ; Poemoj Esperante kaj hispane ; 138 p. ; Rotterdam ; 2004 ; Bero

CAMACHO, Jorge ; Eklipsas ; 115 p. ; Rotterdam ; 2007 ; Bero

CAMACHO, Jorge ; Koploj kaj filandroj ; Originalaj poemoj en Esperanto ; 150 p. ; Novjorko ; 2009 ; Mondial

CAMACHO, Jorge ; La silika hakilo ; Originalaj poemoj en Esperanto ; 136 p. ; Novjorko ; 2011 ; Mondial

CAMACHO, Jorge ; En la profundo ; Originalaj poemoj en Esperanto; 320 p. ; Novjorko ; 2013 ; Mondial

CAMACHO, Jorge ; Strangaj spikoj ; ; 249 p. ; Novjorko ; 2016 ; Mondial

CAMACHO, Jorge ; Palestino strangolata ; 62 p. ; Embres-et-Castelmaure ; 2016 ; Monda Asembleo Socia (MAS)

CAMACHO, Jorge ; Brulvunde ; ; 149 p. ; Partizánske ; 2017 ; Espero

CARR, Timothy Brian ; Sur Parnaso ; 119 p. ; Antwerpen ; 1998 ; Flandra Esperanto-Ligo

CARR, Timothy Brian ; Yvonne. Sonetoj malsekretaj ; 251 p. ; Rotterdam ; 2009 ; Bero

CARR, Timothy Brian ; Bukedo por Heba ; Poemoj nepre ne mojosaj ; 113 p. ; Rotterdam ; 2020 ; Bero

CHAVES, Sylla ; Animo prisma / Prezento Ismael Gomes Braga. - Rio de Janeiro; Kult. Kooperativo de E-istoj, 1959. ; 112 p.

CHAVES, Sylla ; Por pli bona mondo ; Tra poezio kaj Esperanto ; Rio de Janeiro, 1970 ; 259p ; Poemoj, kantoj ktp originalaj kaj tradukaj Dulingva: E-portugala

CHAVES, Sylla ; Plurnacia bukedo ; 1981.

CHAVES, Sylla ; Karnavalo ; 1981.

CHEN Haosu ; La espera vojo ; 2009 ; Dulingva Esperanta-Ĉina ; 169 p. ; Ĉina Fremdlingva Eldonejo

CIBULEVSKIJ, Dmitrij Mihajloviĉ ; Literaturaj provoj : [elektitaj rakontoj, originale verkitaj kaj tradukitaj, kaj poeziaĵoj]; Rememoroj ; La sentoj de envio ; Ne skribi... ; Ĉe taltejo ; Konversacio ; 30 tagoj de vojaĝo aŭ 1500 kilometrojn da vojo ; Ĉefaj difektoj de virinoj kaj metodoj de refunkciigo ; "Pri vi la pensoj miaj estas" ; "Ne plu okazos samo!" ; A ; 68 p. : ilustr. ; Ĥarkiv ; 1999 ; [Cibulevskij]

CÍCHOVÁ, Jana ; Liriko intima ; Komp ; R ; Vlková ; Brno, 1988 20p

CÍCHOVÁ, Jana ; Kvar sezonoj ; Brno, 1990 ; 16p ; Pri vivo kaj naturo

CÍCHOVÁ, Jana ; Pragaj preĝoj ; Sonoriloj ; La lumoj ; La arboj ; Pie ; La ŝtonoj kaj mozaikoj ; Post ilia... ; 27 p. : ilustr. ; [Brno ; 1991] ; Cichová

CÍCHOVÁ, Jana ; Signo de ekkrio ; Brno, 1991 ; 12p ; Dek du poemoj

CLARK, Brendon ; Kien la poezio?. ; - Rickmansworth EPC, 1957.

COLOMBIN, Ariella ; La floroj de l' bono ; EVA, Venafro 2008 ; 66 p.

CONDE REY, Marie-France ; Fajra hundo / Chien de feu ; Charente Espéranto, Angoulême 2013 ; 160 p.

CONTERNO GUGLIELMINETTI, Clelia ; Eta vivo : poemaro ; 134 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1969 ; Régulo

 

ĈAJKA, Oĉjo ; Ventemo ; 47 p ; Moskvo ; 2013 ; Impeto

ĈALDAJEV, Viktor , GAZIZI, Gafur, LOZGAĈEV, Nikolai Viktoroviĉ , KRIS, Alen ; Kvarteto ; 78 p. ; Jekaterinburg ; 1966 ; Sezonoj

ČORNIJ, N, TOMIĆ, Nevenka ; Ŝtupoj; Kiel, kien ; Zagreba Esperanto-Ligo; Zagreb, 1990 ; 40p ; Originala poemareto

 

DADAEV, Oĉjo ; Kvio ; Poemoj kaj kantoj; Desegnoj de Natalja Ĉerniŝenko ; Impeto ; Moskvo, 2000 ; 47 p.

DANVY, Jopetro ; Orelringo, La ; Ajnaĵo ; + Simstatoj ; Poemoj ; Jopetro Danvy ; Thaumiers, 1994 ; 19p Teatraĵo en aleksandroj, poemoj

DAVIS, Marko ; Miaj poemoj flugas ; ; Modernaj poemoj de avangarda brazila plurflanka artisto ; ; s.l. ; s.j. ; 35p

DECLERCK, Christian R. A. ; Ŝirpecoj (anstataŭ monumento) : poemaro pri enamiĝo, amo kaj amoro; 168 p. : ilustr., bibliogr. p. 161 - 162 ; Antwerpen ; 1991 ; Flandra Esperanto-Ligo

DEIJ, Leendert C. ; Fragmentoj ; 56 p. : ilustr. ; Rijsoord ; 1988 ; Deij

DEIJ, Leendert C. ; Infaneske ; skizis Lilli Giloteaux ; Croix, 1997 ; 46p ; 35 spritaj poemoj por infanoj

DELATOT, Benjameno G. (= B.G.D.) ; Mem. - Laroque Timbaut; La Juna Penso, 1973. ; 18 p.

DEŜKIN, Georgo ; Versaĵoj ; Libro unua. ; Bucuresti ; Editura Esperanto, 1912. ; 34 p.

DEŜKIN, Georgo ; Elektitaj versaĵoj 1909 - 1956 ; Mia animo ; Amo! kiu ĝin ne sciis ; Al vivo mi volus ekkrii ; Ĵaluzo ; Al poeto-kunfrato (Al St. Ŝulhof) ; Lilit' ; Se en vivo ; Al nekonata lando ; Autune ; Sonoj ; Kantoj pri Esperanto I - V ; Bela sonĝo ; Al foririntaj kunfratoj ; E ; 54 p. ; Beograd ; 1957 ; Serbia Esperanto-Ligo

DEŜKIN, Georgo ; Lasta amo de poeto ; Vieno, 1997 ; 26p ; Lastaj poemoj (1958) de frue (1912) debutinta aŭtoro

DEVI, Vimala ; Pluralogo ; Poezio ;, 1996 ;

DEVI, Vimala ; Speguliĝoj ; Poezio ; Thaumiers, 1998 ; 24p ; Mallongaj poemoj dialogas kun diversaŭtoraj citaĵoj

DEVJATNIN, Vasilij Nikolajeviĉ ; Plena Verkaro ; ; Kovno ; 1906, 1908, 1911 ; M.S. Tenner

DEVJATNIN, Vasilij Nikolajeviĉ ; Unuaj Esperantaj satiroj ; 16 p. ; Leipzig ; [1912 proksimume] ; Esperanto-Propaganda Instituto

DOKITO (Manoel BORGES DOS SANTOS) ; Pluraj vibroj ; Salvador, 1998 ; 80p ; Poemaro "en du voĉoj": lingvoj patrina kaj homara Dulingva: E-portugala

DOLGIN, Grigorij ; Spektro de l' tempo ; Elektita poezio kaj muziko ; Red ; V Melnikov ; Moskvo, 1993 158p

DOMBROVSKI, Aleksandro = DAMBRAUSKAS, Aleksandro ; Versaĵareto ; 31 p. ; S.-Peterburg ; 1905 ; Wejsbut

DOMÉNECH I MAS, Artur ; Poemoj. - Barcelona; 1937. ; 40 p.

DRESEN, Hilda ; Norda naturo : poemaro ; 143 p. ; La Laguna ; 1967 ; Régulo

DROOGENDIJK, C.Chr. ; Esperantaj poemoj. - Goes; s.l., s.j. ; 28 p.

 

ELSKI, Wiktor ; ESKA ; Unuaj agordoj. ; Poezioj de Wiktor Elski kaj Eska. ; Łódż Stanislaw Miszewski, /1910/. ; 96 p.

ERIKSSON, Reino ; Ŝtona testamento, La ; Kuopio, 1981 ; 112p ; Temoj ofte el la naturo ; Dulingva: E-finna

ERIKSSON, Reino ; Kehtolaulu kiusatulle ajalle / Lulkanto al tempo turmentata ; IS-Yhtyma Oy - Iisalmi, 1984 ; Dulingva: E-finna

ERIKSSON, Reino ; Floroj de herbejo ; 1991 ; Dulingva: E-finna

ERIKSSON, Reino ; Anselmo kaj Elvira ; 1999 ; Dulingva: E-finna

EROŜENKO, Vasilij Jakovleviĉ ; Lumo kaj ombro ; Komp ; Yositaka Mine ; Toyonaka, 1979 ; 95p Noveloj, poemoj kaj artikoloj

ERTL, István ; Provizore ; 59 p. ; Bero ; Rotterdam ; 2004

 

FERNANDES PEREIRA, Elza ; Amdeklaro al Esperanto ; São Paulo, Plêade, 2001 ; 122p ;

FERNÁNDEZ, Miguel ; El miaj sonoraj soloj : poemoj 1992 - 1995 ; 100 p. ; Vieno ; 1996 ; IEM = Internacia Esperanto-Muzeo

FERNÁNDEZ, Miguel ; Rev-ene : poemoj ; 167 p. ; Paris ; 2018 ; SAT-EFK

FRANCINI, V ; Sur flugiloj de trobo kaj de Esperanto ; San-Paŭlo, 1984 ; 126p ; Specimenoj de trobo (kvarverso) Dulingva: E-portugala

FRANCIS, John Islay ; Junaĝa verkaro ; Pri la Esperanta literaturo ; Blanka pavo ; Tamen perdota ; La ruĝa ĉapelo ; Rozoj por la sinjorino ; Tri vitraĵoj ; Pli saĝa ol venĝo ; Saluto al Zamenhof ; Kristnaska rimaĵo ; Revas fiŝoj ; Autuna vespero ; Tra l' silento ; Ĉu ; 142 p. ; La Laguna ; 1960 ; Régulo

FRANCIS, John Islay ; Danco de vivo ; Kolekto de poemoj, kelkaj antaŭe ne publikigitaj. ; 77 p. ; Motherwell ; 2012 ; Scottish Esperanto Association

FRENKEL, Roman ; Verdaj fajreroj ; Kolekto da versaĵoj. ; Brugge ; A.-J. Witteryck, 1908. ; 43 p. [Jekaterinburg] ; 1992 ; Sezonoj

FRETO, Diderto ; Mikronoj ; Rio-de-Janejro, 1980 ; 27p ; Duvortaj poemoj

FRETO, Diderto ; Monosilaboj (sonetoj el monosilabaj versoj, sen verboj) ; 422 p. [kun dediĉo de la aŭtoro]. ; Rio-de-Ĵanejro ; 1990 ; Ed. Interciência

 

GABRIELLI, Lina ; Vivendo : poemoj ; 186 p. ; Ascoli Piceno ; 1979 ; Gabrielli

GARANT, Sébastien ; Poemoj pri diversaj universoj ; 97p ; Kebeko, 2010 ; Sébastien Garant

GAZDA, Vladimir ; Frenezetaĵoj ; 18p ; Bratislava, 1992 ; Humuraj baladoj

GAZIZI, Gafur ; Zigzage ; Poemaro / Kompilis kaj redaktis Aleksander Korĵenkov. ; 24 p. ; Sverdlovsk ; Sezonoj, 1986.

GEORGIEV, Ivan St. ; Provo alfronti la vivon ; 111 p. ; La Laguna ; 1962 ; Régulo

GILOTEAUX, Lilli ; Kalejdoskope ; Poemaro originale verkita en Esperanto / Poemoj kaj desegnoj de Lilli Giloteaux. ; s.l. ; la aŭtoro, (Antaŭ 1990). ; 51 p.

GIORGI, Aldo de' ; Pretertempe ; Versaĵoj. Kun rimportreto de Reto Rossetti / Enkonduko de Marjorie Boulton. Ilustraĵoj de Jean Bomford. ; Pisa ; Edistudio, 1982. ; 63 p.

GIŜPLING, Mikaelo ; El sisma zono ; 109 p. ; Antwerpen ; 1994 ; Flandra Esperanto-Ligo

GIŜPLING, Mikaelo ; Eola harpo ; 81 folioj ; Moskvo ; 1996 ; Giŝpling

GIŜPLING, Mikaelo ; Tie ĉi tie ; 104 p.; Antwerpen ; 2003 ; FEL/Stafeto

GIŜPLING, Mikaelo ; Vespere. Nova poemaro ; 126 p.; Moskvo; 2008; Eld. Impeto, Eŭropa jura universitato "Justo" Originalaj poemoj kaj tradukoj. Red., antaŭpar. - V.Samodaj.

GONG XUESHENG ; Impreso en pluvo ; Munkeno, 1988 ; 47p ; Pensige metafora poemaro

GOODHEIR, Albert ; Merlo sur menhiro ; XIV, 58 p. ; [Glasgow] ; 1974 ; Glasgova Esperanto-Societo

GOODHEIR, Albert ; Enlumiĝo : poemaro ; 44 p. : ilustr. ; Glasgow ; 1987 ; Eld. Kardo

GOODHEIR, Albert , JONG, Reina de ; Nordmara duopo : elektitaj poemoj ; 29 p. : ilustr. ; Glasgow ; 1994 ; Eld. Kardo

GOROV, Ĥristo ; Ribela kordo ; Post la fronto ; Poemo de l' plugisto ; Ribeluloj ; Patrino atendas ; Sen laboro ; Partizano Ljuben ; Partizano Asparuĥ ; Fabelo pri l' rivero ; Septembra balado ; Martirino akuzas ; Aŭtobiografio ; 71 p. : ilustr. ; Budapest ; 1983 ; Hungara Esperanto-Asocio

GRABOWSKI, Antoni ; La liro de la esperantistoj . ; Nürnberg, 1893 ; 150p ; Originalaĵoj de pluraj aŭtoroj

GRABOWSKI, Antoni ; El parnaso de popoloj Poemaro ; Saarbrücken, 1983 ; 236p ; Represo de la originala eldono el 1913 ; Originalaĵoj kaj tradukoj (el 30 lingvoj) de la pionira kaj influa beletristo

GRAU CASAS, Jaume ; Amaj poemoj. - ; 1924.

GRAU CASAS, Jaume ; Novaj amaj poemoj. - Barcelona; s.l., 1927. ; 32 p.

GRAU CASAS, Jaume ; La lasta poemo. - Barcelona; s.l., 1936. ; 31 p.

GRENKAMP-KORNFELD, Salo ; Krioj de l'koro ; /poemoj/. ; Jaslo ; E-ista Voĉo, 1922. ; 31 p.

GRIGOROV, Asen ; Garbo ; Sofio, 1930

GRIGOROV, Asen ; Gardu la pacon ; Budapest, 1980 ; 119p ; Poemoj originalaj kaj tradukaj (el la bulgara)

GROBE, Edwin ; Arizona sonetaro ; Tempe, 2006 ; 46p ; Eld. la aŭtoro

GUIRO, Doroti ; Se mi estus birdeto ; São Paulo, 1996 ; 105p ; Poemoj pri amo al la naturo kaj homoj ; Dulingva: E-portugala Ilus

GÜNKEL, Klaus J. = GUNKJELO, Klaŭzo J. ; Poemete poeteme ; 100 p. ; [Eschweiler ; proks. 1989] ; Günkel

 

 

HAMMARBERG, Jarl ; ike ize ive ; poezio de Jarlo Martelmonto. ; Stockholm ; Författares Bokmaskin, 1991. ; 65 p.

HANKEL, Marie ; Sableroj ; poezio kaj prozo ;; 1911.

HAZRA, Santos Kumar Ghose ; Frateco = Brotherhood. - Calcutta; La aŭtoro, s.j. ; 15 p.

HEIDE, Zora ; Spuroj de l' doloro : poemaro ; 103 p. ; Stockholm ; 1984 ; Författares Bokmaskin

HENRIKSEN, Maria = SMILET, Maria Amanta ; Memevoluo kaj dancantaj figuroj ; 38 p. ; [S. l. ; 1997 ; Henriksen]

HESSE, Herbert ; Sonoj novaj kaj malnovaj ; Originalaj versoj. ; Köln ; HdE, 1930. ; 24 p.

HITROV, P. ; Guto post guto ; Originalaj versaĵoj el Esperanta poezio / Kolektitaj de P.Hitrov. ; Berlin ; Esperantio, s.j. ; 35 p.

HOHLOV, Nikolai ; La tajdo : (liriko) ; 56 p. : ilustr. ; Đurđevac ; 1992 ; Esperanto-Klubo "Koko"

HORDIJENKO ANDRIANOVA, Nadija ; Vagante tra la mondo maltrankvila : originala poemaro ; 102 p. ; Budapest ; 1987 ; Hungara Esperanto-Asocio

HULEŜ, Adálbert ; Katoj kaj ĉevaloj ; 80 p. ; Budapest ; 1982 ; Hungara Esperanto-Asocio

 

ĤRIMA, Ĥ.M. (GOROV, Ĥristo) ; Poemo de l'Plugisto ; Originale verkita. ; Leipzig ; SAT, 1930. ; 63 p.

 

IANNACONE, Amerigo ; Ama hobojo / Oboe d'amore ; Esperanta + itala ; Gaeta ; Ellegrafica, 2007. ; 95p.

IANNACONE, Amerigo ; Eterna metamorfozo. Versaĵoj. Eterna metamorfosi. Poesie / Antaŭparolo de Orazio Tanelli. Postparolo de Rikardo Ŝulco. <ĉio paralele en Esperanto kaj itala>. - Ascoli Piceno; Edizioni Gabrielli, 1987. ; 101 p.

IANNACONE, Amerigo ; Kaj tamen. Poemaro ; 2016 ; 80 p.

ILUTOVIĈ, Klara ; Survoje ; Moskvo ; Impeto , 2005 ; 54 p.

ILUTOVIĈ, Klara ; Elkore ; Moskvo ; Impeto , 2012 ; 111 p.

ITO, Saburo (ps. I.U.) ; Verda parnaso ; Originalaj k. tradukitaj poemoj. ; Tokio ; Jap. E-Inst., 1932. ; 128 p.

ITO, Saburo (ps. I.U.) ; Idilio ; Poemaro ; 1972.

IZGUR, E. ; Je la Nomo de l'Vivo ; Filozofi-lirikaj fragmentoj / Enkonduko de E.Lanty. Antaŭparolo de N.Kruchinin. ; Leipzig ; SAT, 192?.

 

JAKUBCOVÁ, Milda ; Estrado de animaloj ; Kolekto de fabloj. ; Banská Bystrica ; la aŭtorino, 1970. ; 114 p.

JANAKONO, Amerigo ; Kaj tamen ; poemaro ; 75 p. ; Venafro ; 2016; Eva.

JANIČIĆ, Dimitrije Diso ; Maturaj meditadoj ; poezio originala ; 112 p. ; Beogrado ; 2012; Interpress.

JEGOROV, Valerij ; Do ; poemoj kaj kantoj ; 28 p. ; Sankt-Peterburgo ; 2001; la aŭtoro.

JEVSEJEVA, Ludmila ; Versoj ; 60 p. ; [S. l.] ; 1987 ; Asocio de Sovetiaj Esperantistoj, Ukraina Respublika Filio

JONG, Reina de ; Divershumore ; Glasgow, 1980 ; 36p ; Tridek poemoj, lirikaj, spritaj, protestaj ; Ilus

JONG, Reina de ; Facetoj ; 42 p. ; [Leiden ; 1984] ; Jong

JONG, Reina de ; Bukedo de esperantistoj ; Hago, 1986 ; 34p ; 15cm ; Rondeloj pri nederlandaj e-istoj

JONG, Reina de ; Suno kaj ombroj ; 75p ; Antwerpen, 2002 ; FEL

JUNG, Teo ; La alta kanto de la amo ; Laŭ malnova legendo rekantita originale en E. ; Horrem b. Köln ; HdE, 1926. ; 40 p.

JUNG, Teo ; Ek al batal'!. - Köln; HdE, 1955. ; 12 p.

JUNG, Teo ; Preĝo: Ho donu al mi vastan koron! ; Kompozicio en versoj ; Scheveningen ; HdE, 1967. ; 15 p.

 

ĴURAVLOV, Aleksej Borisoviĉ ; Versoj diversaj ; 94 p. : ilustr. ; Krasnojarsk ; 1994 ; [Ĵuravlov]

 

KALOCSAY, Kálmán ; Rimportretoj. Galerio de Esperantaj steloj. Dua milo. - Budapest ; Literatura Mondo, s.j. ; 120 p.

KALOCSAY, Kálmán ; Mondo kaj koro ; Poemoj. 2a milo. ; Budapest ; Per Esperanto al la tutmondo, 1921. ; 32 p. ; Represo de Iltis, Saarbrücken 1981.

KALOCSAY, Kálmán ; Streĉita kordo : poemoj ; Eĥo de forta voko ; Sonorilludo ; Korojn supren ; Jam kreskas la semo ; Ni laŭdu lin ; Naiva poemeto ; Mortis Grabowski ; La renkonto de kantoj ; Kongresa runo ; Dolora saluto ; Versoj leoninaj ; Prologo antaŭ Ginevra ; Himno de amo ; En ; 189 p. ; Budapest ; 1931 ; Literatura Mondo

KALOCSAY, Kálmán ; Ezopa saĝo ; 77 fabloj verse reverkitaj / Vinjetoj de Borge Hamberg. ; Kopenhago ; Koko, 1956. ; 127 p.

KALOCSAY, Kálmán ; La kremo de Kalocsay : malgranda albumo el lia verko originala kaj traduka okaze de la okdekjara datreveno de lia naskiĝo ; ; Bristolo ; 1971 ; Bristola Esperanto-Societo ; 56 p.

KALOCSAY, Kálmán ; El Streĉita kordo : elektitaj poemoj ; Streĉita kordo ; Mortis Grabowski ; Kongresa runo ; Versoj leoninaj ; En amara horo ; Iras abiturient'... ; Ŝi amas min ; Patrineco ; Familiopatro ; Maljuna fraŭlo ; Infanoj ĉe montrofenestro; 28 p. ; Budapest ; 1976 ; HEA

KALOCSAY, Kálmán ; Izolo : poemoj ; 77 p. ; [Rotterdam ; 1977] ; Universala Esperanto-Asocio

KALOCSAY, Kálmán ; La dekdu noktoj de satano ; Prefaco de Gaston Waringhien / Glosoj de Giorgio Silfer. ; Lausanne ; Kooperativo de Literatura Foiro, 1990. ; 131 p.

KALOCSAY, Kálmán ; Versojn oni ne aĉetas : originala poemaro ; 64 p. : ilustr. ; Vieno ; 1992 ; Pro Esperanto

KALOCSAY, Kálmán ; Dissemitaj floroj. Originalaj poemoj kaj tradukoj ekstervolumaj, enbukedigitaj de Ada Csiszár ; 204 p. ; Budapest ; 2005 ; KAL-ĈI Dokumentaro

KALOCSAY, Kálmán, WARINGHIEN, Gaston, BERNARD, Roger ; Parnasa gvidlibro ; Pisa/Madrido, 1984 (3a eld ; ) 208p

KAMIENIECKA, Zofia ; Al Dio ĝoje eksonu glor'! Poemoj plejparte kaj profunde inspiritaj de religiaj temoj. ; 39 p. ; Toruń ; 2005 ; Flamo

KANKKUNEN, Aira ; Interrilatoj ; 87 p. ; Gotenburgo ; 1993 ; Kankkunen

KANKKUNEN, Aira ; Neniu povas ŝanĝi hieraŭon ; 63 p. ; Göteborg ; 1996 ; Kankkunen

KANKKUNEN, Aira ; Fore de siaj praradikoj ili surteriĝis ; 55 p. ; ilustrita ; Göteborg ; 1998 ; la aŭtoro

KANKKUNEN, Aira ; Societaj ludoj ; aforismoj ; 39 p. ; Göteborg ; 1998 ; la aŭtoro

KANKKUNEN, Aira ; De tago al tago ; proza poemaro ; 39 p. ; Göteborg ; 2003 ; la aŭtoro

KAPLAN, M.L. ; Akordoj esperantaj. - Białystok ; Presejo Viktoria, 1922. ; 31 p.

KAREN, Jiří ; Kantoj de vaganto sur planedo Ĝoja Ĝojmalo : originale verkitaj versoj en Esperanto 1979 - 1996 ; Praha ; 1996 ; 92 p.

KÄRT, Benita ; Miozoto. - Arkansas; Annette Greenland, 1970. ; 38 p.

KARWIK, Jan ; Etaĵoj. Versaĵoj ; Tria pliampleksigita eldono. ; Szczecin ; propra eldono, 1981. ; 37 p.

KOCK, Edwin de ; Ombroj de la kvara dimensio ; 159 p. ; La Laguna ; 1961 ; Régulo

KOCK, Edwin de ; Fajro sur mia lango : poemaro ; 119 p. ; La Laguna ; 1967 ; Régulo

KOCK, Edwin de ; Kvin elementoj ; Poezia verko el mia esperantista infanaĝo 1957-1958. ; Somerset West (Sudafriko) ; la aŭtoro, 1970. ; 60 p.

KOCK, Edwin de ; Poemaro kaj prozeroj ; 103 p. ; [Somerset West, C.P., Rep. of South Africa] ; 1970 ; Kock

KOCK, Edwin de ; Plukonstrue ; 40 p. ; [Despatch, Rep. of South Africa] ; 1975 ; Kock

KOCK, Edwin de ; Saluton al la suno ; Pretoria, 1983 ; 90p ; Poemaro (kun glosaro k indekso al la tuta verkaro de la aŭtoro) ; Ilus

KOCK, Edwin de ; Japaneskoj ; Pyramid, 1982 ; 114p ; Poemaro

KOCK, Edwin de ; La konflikto de la epokoj ; 2 volumoj ; eld. la autoro-Diadone, 1984 kaj 1985 ; 2-a eld. FEL 2019

KOCK, Edwin de ; Glosaro ; Pretoria, 1988 ; 23p ; Helpilo por legi la poemarojn de la aŭtoro

KOCK, Edwin de ; Vojaĝoj kaj aliaj poemoj : kun prozaĵo "Pri mi kaj mia verkado" ; 148 p. : bibliogr. p. 113 - 114 ; Antwerpen ; 1992 ; Flandra Esperanto-Ligo

KOCK, Edwin de ; Sub fremdaj ĉieloj ; Poemoj kaj eseoj ; Stafeto, Antwerpen 2008 ; 288 p.

KOCK, Edwin de ; Testamente ; Plena originala poemaro ; Mondial ; Novjorko, 2015 ; 697 p.

KOHEN-CEDEK, Josef ; Tiberio ; Poemaro. ; 1942.

KOHEN-CEDEK, Josef ; Kosma amo ; Originalaj poemoj ; Jerusalem ; Eldonejo Sivron, 1986. ; 13 p.

KOŘÍNEK, Jiří ; Vitreroj ; Poeziaĵoj el 1949-1976. ; Praha ; Ĉeĥa E-Asocio, 1976. ; 88 p.

KAREN (KOŘÍNEK), RUMLER, URBANOVÁ, VIDMAN ; Kvarfolio Versoj de Pragaj poetoj - esperantistoj ; Prago, 1985 ; 32p

KOZŁOWSKI, Czesław ; Petaloj ; Aro da versaĵoj originale verkitaj en Esperanto. ; Kiev ; la aŭtoro, 1912. ; 29 p.

KOWARA, Anna ; La rememoroj kaj la revoj ; Tajpo ; Siedlec, 1998 ; 32p ; 15cm ;

KOWARA, Anna ; Poemoj kun dediĉoj ; Flamo ; Toruń, 2002 ; 32p

KOWARA, Anna ; Verse de la koro ; Poezio originala ; Toruń ; Flamo, 2009 ; 63 p.

KROLUPPER, Jaroslav ; Esperanta versado ; Kava-Pech ; Dobřichovice, 2011 ; 55p ; Sonetoj, rondeloj, pantunoj, rispetoj, tercinoj kaj aliaj rimaĵoj

KÜCK, Andreas ; Cent hajkoj ; CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014 ; 112p

KULEJ, Krystyna ; Jarzębinowe lato = Flamanta somero ; 39 p. ; Piwniczna-Zdrój ; 2011 ; Towarzystwo Miłośników Piwnicznej

KURODA, Masayuki ; Lazur' kristala kaj pluv' susura ; Oosaka, 1978 ; 117p ; Ĉefe originalaj utaoj kaj longutaoj

KUROPATNICKA-SALAMON, H ; Recepto je flugado / Recepta na latanie ; 1990 ; 28p ; Dulingva poemaro Esperanta kaj pola

KUROPATNICKA-SALAMON, H ; Renkontoj ; Vroclavo, 1992 ; 22p ; Dek ok poemoj

KUROPATNICKA-SALAMON, H ; Gutoj de renkontoj ; Bydgoszcz, 2013 ; 28p ; Poemoj

ĶURZĒNS, Nikolajs ; Mia spektro : poemoj 1931-1935 ; Ne ĝenu vin... ; Hodiaŭ ; Senti vin ; Estas kortuŝe ; Mi fuĝis for ; Disiĝo ; Mi pasos nun for ; Memortago de la mortintoj ; Lia Lo ; Konfeso ; Al iu ; Forgesi ; Virino ; Fajro kaj fulgo ; Mi rapidas tra la vivo ; Kial mi turnu min ; 64 p. ; Budapest ; 1938 ; Literatura Mondo

 

LAROCA, Maria Nazaré ; Penseroj ; 138 p. ; Kampino ; Wechsler ; 2013

LARSSON, Hannes ; 700 limerikoj ; 192 p. ; Dobřichovice ; KAVA-PECH ; 2020

LEENHARD, A.A. ; Somera Simfonio ; Sonetaro. ; Åbyhøj ; Dansk E-Forlag, s.j. ; 27 p.

LESER, Jolanthe ; La vivo estas pli forta : noveloj ; Renkontiĝo kun la morto ; La limo ; Toni, la sakristiano ; Karlo fariĝas viro ; Mia patrina tago ; Lasta veturo ; 36 p. ; Wien ; [1991] ; Pro Esperanto

LEVENZON, Lev ; La Kapo de l' gorgono Dramoj kaj poemoj ; Vieno, 1989 ; 40p ; Tri versaj dramoj el helena mitologio kaj manpleno da poemoj ; Ringobindaĵo

LI, Shih-Chün ; Interkomprenemo

LI, Shih-Chün = Laŭlum ; 222 simplaj versaĵoj por komencantoj : originale verkitaj ; 127 p. ; Pekino ; 1995 ; Ĉina Esperanto-Eld.

LIGĘZA, Lidia ; Aleo aŭtuna : [poemoj en Esperanto] ; 31 p. ; Krakovo ; 1987 ; Ligeza

LIGĘZA, Lidia ; Mia eno : (originalaĵoj kaj tradukoj) ; 45 p. ; Kraków ; 1996 ; Behemot

LIGĘZA, Lidia ; Limerikoj ; Bielsko-Biała ; 1999

LIGĘZA, Lidia ; Epizodoj = Epizody ; 50+50 p. ; Bjalistoko ; 2012 ; Bjalistoka Esperanto-Societo

LING Chen Mei ; Plenigu mondon per ardamo ; 65 p. : ilustr. ; [Munkeno ; 1990] ; Esperanto Eld.

LIPPE, Elvira ; Fabeletoj ; 19 p. : ilustr. ; Riga ; 1999

LISTER, Daphne ; Ĝis nun : poemoj originalaj ; 63 p. ; [Manchester] ; 1976 ; Esperantaj Kajeroj

LISTER, Daphne ; Kaj poste : poemoj originalaj ; 56 p. ; Manĉestro ; 1986 ; Esperantaj Kajeroj

LIVENTHAL, Nicolai ; Esperantio - ĉefe en Danio ; Epigramoj kaj poemoj. ; Nykøbing ; Sefo, 1937. ; 16 p.

LJUBIN, Marin ; Ruĝa aŭroro ; 1930 ; antaŭparolo de Nekrasov

LOGVIN, Aleksandr Porfirjeviĉ = Liljer ; Sur la vivovojo : poemoj ; 115 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1964 ; Régulo

LOGVIN, Aleksandr Porfirjeviĉ ; La lasta taglibro de l' poeto ; 48 p. ; Moskvo ; 2003 ; REU - Impeto

LONG, Kris ; Vetertaglibro ; 1977-78. ; Bracknell ; La aŭtoro, 1978. ; 8 p.

LOZGAĈEV, Nikolai Viktoroviĉ ; La tago del eterno : [originala poemaro] ; 43 p. : ilustr. ; [Sverdlovsk] ; 1987 ; Sezonoj

LOZGAĈEV, Nikolai Viktoroviĉ ; Sur tranĉrando de ponard' : [poemoj originalaj kaj tradukitaj] ; 24 p. : ilustr. ; [Jekaterinburg ; 1998] ; Sezonoj

LU Jixin ; Invit' al Ĉinesko ; 28 p. ; Breda ; 1995 ; VoKo

LUIN, Franko ; Spuroj de miaj paŝoj ; 52p. ; e-libro ; 2001

LUKJANEC, Dina ; Dancoj ĉe la fajro ; kantoj, originalaj kaj tradukitaj ; s.l.; s.j.; 37 p.

LUKJANEC, Dina ; Tremanta stelo ; Poemaro. Kantoj, versoj, tradukoj. Kompilado kaj antaŭparolo de M. Bronŝtejn ; 96 p. ; Impeto ; 2008

 

MADONNA, Tiberio ; Gutoj da klorofilo ; La Plumo, 2019. ; 82 p.

MAGER, David ; GIŜRON, Jeremi ; Urba oazo. - Jerusalem ; Eldonejo Sivron, 1986. ; 12 p.

MAĜAROVA, Ivaniĉka ; Kardo sur kasko / Bodil na ŝlema ; Poemaro dulingva (Eo, bulgara). ; Amadeus ; 2010

MAĜAROVA, Ivaniĉka ; Araneaĵoj / Pajažinki ; Dulingva (Esperanta, bulgara) kolekto de hajkoj. ; Razgrad ; 2016 ; Poligraf

MALFRUA SOMERO (pseŭdonimo) ; Malgajaj sonetoj ; Beogrado ; Etelka Kiss-Jakupović ; 2009 ; 78 p.

MALLIA, Carmel ; Kontrastoj ; La kalendaro ; Zigzago ; Mia penso ; Vivo-erozio ; Autunpaletro ; L' Arc de triomph [!] ; Forpaso ; Eiffel-turo ; Niaj gustoj ; Nuanco ; Ĉio apokalipsis ; Inter ĉielo kaj maro ; Ofero ; Same-malsame ; Li marŝas laŭ ŝtupar' ; Homo ; 47 p. ; Żabbar ; 1980, 2:a eld. 1991 ; Eld. la aŭtoro

MALLIA, Carmel ; Kapricaj raketoj ; Poemaro. ; Malta ; la aŭtoro, 1981, 2:a eld. 2000: 100 Kapricaj raketoj

MALLIA, Carmel ; Marionetoj ; 62 p. ; Berkeley, Calif. ; 1999 ; Eld. Bero

MALLIA, Carmel ; Distre-libere ; 66 p. ; Valletta ; 2005 ; MES

MALLIA, Carmel ; La Simfonio de la 90 ; 24 p. ; Ħaż-Żabbar ; 2019 ; Carmel Mallia

MANGADA ROSENÖRN, Julio ; Versaĵaro. - Madrid ; Presejo San Lucas, 1922 ; 27 p.

MANGADA ROSENÖRN, Julio ; Amelia kaj Marina. ; 1934

MANHITU, Yohanes ; Princino laŭdata - Feotnai Mapules ; Dulingva poemaro davana kaj esperanta ; 250 p. ; Antverpeno ; 2016 ; Eldonejo Libera

MANHITU, Yohanes ; Sub la vasta ĉielo ; bitlibro (e-libro) ; 161 p. ; Candelo (Aŭstralio) ; 2010 ; Mondeto

MANTO, Bela (MIRSKI, Boris) ; La dorna karesilo ; versaj fabloj ; Varsovio 1917; 32 p.

MAO, Zifu ; Ŝanĝado ; 18 p. ; 1997 ; La Kancerkliniko

MAO, Zifu ; Kantoj de Anteo ; 260 p. ; 2006 ; Mondial

MAO, Zifu ; metaforoj senapostrofaj ; 157 p. ; 2014 ; pdf-eldono

MARKHEDEN, Malte ; Petaloj : poemoj ; 56 p. : ilustr. ; Sjöhaga ; 1990] ; [Markheden

MARON, Meva ; Urno kun runoj ; 96 p. : ilustr. ; Chapecó ; 1996 ; Eld. Fonto

MARTEL-MONTO, Jarlo (HAMMARBERG, Jarl) ; Ajn ; Originala poemaro ; 1983

MARTEL-MONTO, Jarlo (HAMMARBERG, Jarl) ; Cetercetere ; poemaro kun kompaktdisko ; 64 p. ; 2002 ; Stockholm ; eld. la verkinto

MASZCZYNSKA-GÓRA, Grażyna ; Droga do marzeń. Le chemin des rêves. La vojo al revoj ; Antologia poezji uczniowskiej / Esperanto-tekstoj: Lidia Ligeza. (Freinet-instruistoj). ; Kraków ; Bellatrix, 1993. ; 190 p.

MATKOWSKI, Eugeniusz ; Poemoj. - Rio de Janeiro ; Kultura Kooperativo de Esperantistoj, 1960. ; 107 p.

MATTOS, Geraldo = Santos, Gomez dos = Dos Santos, Gomez ; La tento de la junulo ; 18 p. ; Rio de Janeiro ; 1953 ; Cooperativa Cultural dos Esperantistas

MATTOS, Geraldo = Santos, Gomez dos = Dos Santos, Gomez ; Miniaturoj : speciala omaĝo al Zamenhof - 1859-1959 ; 77 p. ; Rio de Janeiro ; 1959 ; Kultura Kooperativo de Esperantistoj

MATTOS, Geraldo ; Arĉoj ; Sonetaro / Antaŭparolo de G.Waringhien. ; La Laguna ; J. Régulo, 1967.

MATTOS, Geraldo = Santos, Gomez dos = Dos Santos, Gomez ; Ritmoj de vivo ; 196 p. : ilustr. ; Rio de Janeiro ; 1968 ; Kultura Kooperativo de Esperantistoj

MATTOS, Geraldo ; La libro de adoro. - Chapecó, Brazilo ; Fonto, 1985. ; 80 p.

MATTOS, Geraldo ; La libro de Nejma ; Prefaco de L.H. Knoedt. ; Chapecó, Brazilo ; Fonto, 1985. ; 80 p.

MATTOS, Geraldo ; Barbaraj sonoj kaj sonetoj - Chapecó, Brazilo ; Fonto, 2000. ; 80 p.

MAUL, Stefan ; Stef-po-emoj ; Kajero 1. ; Limburg ; s.l., 1969. ; 11 p.

MAUL, Stefan ; Vortaj (a)ludoj : el la verkaro de granda (178) vivanta esperantisto ; 111 p. : ilustr. ; Antverpeno ; 1987 ; Flandra Esperanto-Ligo

MEKYS, Antanas ; Pardonu min Muzo ; La aŭtoro ; 2000 ; 56 p.

MELLO, Ermanno ; Semoj de la revolucia penso kaj anheloj de homa ribelo ; Orig. k. trad. ; Milano ; Kontraŭlingvimperiisma E-ista Agit-Centro., s.j. ; 28 p.

MELNIKOV, Valentin ; Ni vivas malgraŭ ĉio ; Impeto ; Moskvo, 2021 ; 71p

MELNIKOV, Valentin, ILUTOVIĈ, Klara, VYSOKOVSKIJ, Solomon N., Dadaev DADAEV, Oĉjo ; Moskvaro ; Komp ; N ; Gudskov ; Moskvo, 1998 ; 96p Kvar novaj moskvaj E-poetoj

MIĤALSKI, Eŭgeno ; La unua ondo ;. 1918

MIĤALSKI, Eŭgeno ; Du poemoj ;. 1922

MIĤALSKI, Eŭgeno = Michalski, Eugeniusz ; Prologo ; Jubilea Kolekto de Originalaj Poemoj 1918-1928. ; Leipzig ; SAT, 1929. ; 64 p.

MIĤALSKI, Eŭgeno ; Kantoj de l' amo kaj sopiro ;. 1934

MIĤALSKI, Eŭgeno = Michalski, Eugeniusz ; Fajro kuracas ; Oosaka, 1984 (2a eld) ; 50p ; Poemaro de granda proleta E-verkisto

MIĤALSKI, Eŭgeno = Michalski, Eugeniusz ; Plena poemaro: 1917 -1937 ; 176 p. : bibliogr. p. 26 - 27 ; Antwerpen ; 1994 ; Flandra Esperanto-Ligo

MIRSKA, Zofia ; Fluganta tapiŝo : versitaj fabeloj por preskaŭ adoleskantoj ; 85 p. ; Kielce ; 1996 ; Mirska

MIRSKA, Zofia ; MIRSKA, Esperantina ; Spitaj pensoj ; [16] folioj ; [Kielce] ; 1972-1987 ; Mirska

MITEV, Venelin ; Somero cigana ; 64 p. : ilustr. ; Sofio ; 1993 ; [Mitev]

MITEV, Venelin ; Vaganto inter la steloj ; 80 p. ; Đurđevac ; 2016 ; DEC

MIYAMOTO, Masao ; Invit' al japanesko ; 110 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1971 ; Régulo

MIYAMOTO, Masao ; Omnibuso kun la tri pasageroj, L' ŝ ; M ; Ueyama ; Kioto, 1980 ; 65p ; Postrikolta kolekto de konataj japanaj E-verkistoj Ilus

MIYAMOTO, Masao ; Verkoj de Miyamoto Masao ; 3 ; Toyonaka, 1993 ; 287p ; Pli ol 60 originalaj kaj tradukaj rakontoj, poemoj, recenzoj Kun ampleksaj biografio kaj bibliografio

MJEDA, Zef Luigj ; Konstruado de Rozafato : (Shkodra fortikaĵo) ; [5] folioj ; Shkoder, Albanio ; 1994 ; Mjeda

MOINHOS, Suso ; Laminarioj ; Partizánske ; Espero, 2016 ; 64 p.

MONTAGUT, Abel ; Poemo de Utnoa ; Wien ; Pro Esperanto, 1993. ; 225 p.

MONTAGUT, Abel ; Karnavale: (maskita rakonto); 65 p. : ilustr. ; Vieno ; 1997 ; IEM = Internacia Esperanto-Muzeo

MUĤAMEDŜINA, Tatjana ; Versoj ; Ĥarkiv, 2001 ; 32p ; dmic

MUNNIKSMA, Feiko ; Pensoj kaj protestoj ; Kopenhago, 1984 ; 37p ; Japanstila poemo kaj adekvataj ilustraĵoj

MURGIN, Canko ; Kantoj por la paco ; Poemaro originale verkita. ; Sofia ; Bulgara sekcio de MEM, 1955. ; 20 p.

MURGIN, Canko ; Antologio. Rozo kaj glavo ; Originalaj poemoj de bulgaraj esperantistoj 1906-1986 / Kompilis Canko Murgin. ; Sofia ; Sofia-Pres, 1987. ; 338 p.

 

NASH, Geoffrey Dalrymple ; "Miniaturoj" ; Al frato alilanda ; Blua kufeto ; Tir-kurteno ; Alpa vesper- lumo ; Fiŝ-kapatado ; La serĉantoj ; Antikva gaela dom-moto ; L' am-krio ; Veko Asfodela ; Budhana petego ; Nigrula spirit- kanto ; Vespera harmonio ; Al eta praonklino ; La a^ ; 57 p. ; London ; 1931 ; Esperanto Publ. Co.

NAUMOV, Ivan ; Plejo ; Moskva, 1995 ; Impeto ; 49+55p ; Trilingva: E-rusa-angla

NEĈAJEV, Nikolao ; Karavelo ; 26 p. ; Irkutsk, [la aŭtoro] ; 2012 ; poemaro.

NERVI, Mauro ; La turoj de l'ĉefurbo. - Manĉestro; Esperantaj Kajeroj, 1978. ; 119 p.

NERVI, Mauro ; Havenoj - Varna; Bambu, 2001 ; 74 p.

NEVES, Gonçalo ; Simptomoj ; Antverpeno, 1999 ; 72p ; La unua "originala poemaro senprefaca" de la aŭtoro

NEVES, Gonçalo , CAMACHO CORDON, Jorge , DEK, Liven (GUTIÉRREZ, Miguel) , FERNÁNDEZ, Miguel ; Ibere libere ; 136 p. : ilustr. ; [Vieno] ; [1993] ; Pro Esperanto

NEWELL, Leonard Nowell Mansell ; Kolektitaj poemoj : kun biografio ; La velŝipo ; La lasta ; Parizo ; Songo ; La ruĝa tramo: Printempo en Londono ; Strofoj laŭ la japana maniero ; Al la skribo - el pereonta civilizacio ; La Toskano ; Afrika nokto ; Efemereco ; Blindiga sun' apogas sian diskon ; La astronomo dediĉita ; 80 p. ; Manĉestro ; 1987 ; Esperantaj Kajeroj

NICHOLAS, Nick ; Najlonkorda liro ; Poemoj 1987-1991 ; 70 p. ; pdf ; 2003

NIKOLOVA, Lilia ; Familio sava ; 24 p. : ilustr. ; Sofio ; Razgrad ; 1997 ; Fondaĵo "Socio kaj Esperanto" ; Esperantista Domo de Kulturo

NIKOLOVA, Lilia ; La libero ami ; 24 p. ; Razgrad ; 2003 ; Esperantista Domo de Kulturo

NIKOLOVA, Lilia ; Rudimentaj momentoj ; Pli ol 200 hajkoj ; 60 p. ; Sofio ; 2011 ; Amadeus

NISIMURA Masao ; Edelvejso ; 214 p. ; Esperanta Kooperativo ; Osaka ; 1956

NOGUEIRA, Roberto Passos = Passos Nogueira, Roberto ; Vojo kaj vorto : poemoj originalaj kaj tradukitaj ; 110 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1972 ; Régulo

NÚÑEZ DUBÚS, Amalia ; Eterneco ; (Navarra legendo). ; Zaragoza ; Hisp E. Fed., s.j. ; 13 p.

 

OLSHVANGER, Immanuel ; Eterna sopiro. - Wien ; Societo Danubio, 1925. ; 31 p.

OSHÓ-DAVIES, Olúwábùnmi ; Tropika poemaro : originalaj poemoj ; Pri l' aŭtoro ; Dankon ; Dediĉo ; Amika ŝnuro ; Amika manpremo ; Amika vorto ; Amika skribo ; Amika letero ; Amika spirito ; Amika fajro ; Amika koro ; Restu ĉiam verdaj ; Korrenkontiĝo ; Junularo, aktivu! ; La lingvo sola ; Ĝojiga ; 24 p. ; Roterdamo ; 1999 ; UEA

 

PAPAZOVA, Penka Petkova ; Krucumoj ; 28 p. : ilustr. ; Sofio ; 1992 ; Pres-Esperanto

PAPAZOVA, Penka Petkova ; Nur la tempo revenas neniam : liriko ; 46 p. : ilustr. ; Jambol ; 1996 ; Eld. Kresĉendo

PENETER, Georgo Peterido (=Waringhien, Gaston) ; La travestiita muzo ; 32 p. ; 1950.

PENETER, Peter (=Kalocsay, Kálmán) ; Georgo Peterido Peneter ; Libro de amo ; Sekretaj sonetoj. La travestiita muzo. Senmaske. Sekreta antologio. Oaristoj / (Peter Peneter; Georgo Peterido Peneter). - Byblos ; Je la ŝildanonco de L'Akacio, 1969. ; 262 p.

PENETER, Peter (=Kalocsay, Kálmán) ; Sekretaj sonetoj ; Tria eldono. Kun postparolo de William Auld. ; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio, 1989. ; 104 p.

PETROVIĆ, Marko ; Ilia tosto je nia kosto ; Zagreb, 1990 ; 40p ; Ironiaj versoj pri subprema sociordo

PETROVIĈ, Svetislav S. ; Sonetkrono por la esperantistaro ; Okaze de la 70-jara jubileo de Esperanto Julio 1957. ; Beograd ; Serbia Esperanto-Ligo, 1957. ; 32 p.

PHILIPPE, Benoît ; Verse reversi ; Novjorko, Mondial 2008 ; 159p

PHILIPPE, Benoît ; Kvazaŭ varfo ; Novjorko, Mondial 2016 ; 203p

PIČ, Karel ; Angoro Poemaro ; Saarbrücken, 1982 ; 97p ; Lirikaj poemoj, metrike simplaj, lingve ne ciam

PIČ, Karel ; Obsedo : poemaro ; Vintro ; Printempo ; Somero ; Autuno ; 143 p. ; Saarbrücken ; 1984 ; Iltis-Eld.

PILEV, Nikola ; Resonoj ; Haskovo, 2004 ; Sipka press

PILGER, Wouter F. ; Ne ĉiam ; Amsterdam, 1974 ; 15p

PILGER, Wouter F. ; Tondaĵoj = Knispels = Wycinanki / Pola versio: Janina Pilger-Bugaj. - Lelystad; Vulpo-Libroj, 1978. ; 27 p.

PIÓRO, Julia ; La persisto.- Przetrwanie ; Versoj esperantaj kun polaj tradukoj. ; Varŝavo ; la aŭtoro, 1978. ; 64 p. mimeo.

PIÓRO, Julia ; Bildo de la mondo / Bild der Welt / Obraz świata; 40 p. ; Warszawa ; Berlin ; 1980 ; 2a eld. Pióro, Piastów, 1992

PIÓRO, Julia ; Preterpasado : poemoj ; Przemijanie ; 33 folioj : 2 fotoj ; Piastów ; 1983 ; [Pióro]

PIÓRO, Julia ; Poemoj : elektitaj al jubileo de Esperanto ; 87 folioj ; Piastów ; 1987 ; [Pióro]

PIRON, Claude ; Malmalice : (originalaj poemoj) ; 59 p. ; Kuopio ; Pizo = Pisa ; 1977 ; Eld. "La Nuova Frontiera" ; Vieno: IEM, 2001

PIZZI, Francesco ; En la mondon venis nova sento ; 1925.

PIZZI, Francesco ; La Protektanto ; Kristana poemo. ; S.Vito al Tagliamento ; Paolet, 1932. ; 22 p.

PLEADIN, Josip ; Cigna kanto ; ; Đurđevac ; Grafokom, 2013 ; 68 p.

POPOV, Kiril P. = Papaver ; Sub la ĉielarko ; 43 p. : ilustr. ; Sofio ; 1994 ; Papaver

POPOVA, Elena ; La Sezonoj de la animo / Sezonite na dušata ; Pli ol 90 hajkoj en la bulgara kaj Esperanto. Kun belaj desegnaĵoj de Iglika Besson ; 64 p. : ilustr. ; Dobrich ; 2016 ; Matador 74

POPOVA, Elena ; Koro sur manplato / Sărce na dlan ; Hajkoj en la bulgara kaj Esperanto. La ciklo "Al memoro de la japana katastrofo" ankaŭ en la japana traduko de Hori Jasuo. ; 68 p. ; Dobriĉ ; 2017 ; Matador 74

POPOVA, Elena ; Nia bela tero / Zemjata ni hubava ; Poemoj por infanoj en la bulgara kaj en Esperanto ; 83 p. ; Dobriĉ ; 2018 ; Matador 74

POPOVA, Elena ; Serĉantaj animoj / Târsešti duši ; Hajkoj en la bulgara kaj Esperanto. Deko ankaŭ en la japana ; 83 p. ; Dobriĉ ; 2018 ; Matador 74

POPOVA, Elena ; Inspiro / Vdăhnovenie ; Hajkoj en la bulgara kaj Esperanto. Ilustrita ; 83 p. ; Dobriĉ ; 2019 ; Matador 74

POTTS, Bertram ; Ni vagu kune. Ĝardeno de porinfana poezio ; ; 108 p. ; Chapecó ; 2009 ; Fonto

Princo Henriko = Prince Henry Ozoemena Ogúinye ; Voĉo de juna afrikano ; Poemoj originalaj kaj tradukaj ; 39 p. ; Zalaegerszeg ; 1998 ; Praktika Linio

PRIVAT, Edmond ; Tra l' silento ; 28 p. : ilustr., bibliogr. p. 28 ; Budapest ; Vieno ; 1989 ; Hungara Esperanto-Asocio ; Pro Esperanto

PRIVAT, Edmond ; Junaĝa verkaro ; 144 p. ; La Laguna ; 1960 ; J. Régulo

PÜHRINGER, Rudolf ; Fia preĝlibro. - Wien ; Aŭstria Esperanto-Movado, post 1991. ; 61 p.

 

RAGNARSSON, Baldur ; Ŝtupoj sen nomo ; 127 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1959 ; Régulo

RAGNARSSON, Baldur ; Esploroj : poemoj ; 122 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1973 ; Régulo

RAGNARSSON, Baldur ; La lingvo serena. Plena originala verkaro. Originalaj poemoj kaj eseoj de la fama islanda aŭtoro. Kontribuantoj M. Nervi, R. Corsetti, M. Boulton, J. Camacho, P. Dasgupto, E. De Kock, N. Ruggiero, H. Tonkin. ; 799 p. ; Pisa ; 2007 ; Edistudio

RAGNARSSON, Baldur ; La neceso akceptebla ; 114 p. ; Novjorko ; 2008 ; Mondial

RAGNARSSON, Baldur ; La fontoj nevideblaj ; 127 p. ; Novjorko ; 2010 ; Mondial

RAGNARSSON, Baldur ; Laŭ neplanitaj padoj ; 103 p. ; Novjorko ; 2013 ; Mondial

RAGNARSSON, Baldur ; Momentoj kaj meditoj ; 111 p. ; Novjorko ; 2016 ; Mondial

RAPKA, Emilija ; Apud Balta Maro ; 55 p. : ilustr. ; Vilnius ; 2005 ; Gelspa

RIEDL, L. ; Dum tagoj kaj dum noktoj ; Poemoj. ; Praha ; L. Riedl, 1922. ; 22 p.

RIVIÈRE, Christian ; Poemaj dilemoj ; Manpleno da originalaj poemoj, parte jam publikigitaj aliloke. Ilustraĵoj de Serge Sire. ; Nantes ; la aŭtoro, 2007. ; 40 p.

RØMMESMO, Jon ; Fantaziaĵoj kaj kantoj por infanoj ; 97 p. : multaj ilustr., muziknotoj ; Budapeŝto ; 1995 ; Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

ROSBACH, Hans Amund ; El propra kaj fremda ; Kristiansund, 1971 ; 74p ; Originalaj kaj tradukitaj beletraĵoj

ROSSETTI, Reto ; Promeno kun Julio Baghy 1891-1967 ; Kolektiva prezento de lia verko. Gvidas Reto Rossetti. ; s.l. ; s.l., s.j. ; 10 p.

ROSSETTI, Reto ; Pinta krajono ; 128 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1959 ; Régulo

ROSSI, Nicolino ; Sur la vivopado ; Milano, 1980 ; 112p

RÖSSLER, Franz-Georg ; Bestareto ; Kleiner Tierkreis ; 60 p. : ĉefe ilustr. ; Paderborn ; 1988 ; Esperanto-Centro

RÖSSLER, Franz-Georg ; Tempo tempesta : poemoj el jardeko (1985 - 1995) kaj Dek jarojn Esperantisto ; 24 p. : ilustr. ; Antwerpen; Dudenhofen ; 1995 ; Flandra Esperanto-Ligo; Rössler

ROUSSEAU, Célestin ; Amo, fonto de vivo ; Poemo originale verkita. ; Paris ; Esp. Centra Librejo, s.j. ; 16 p.

RUGGIERO, Nicola ; Taglibro de nenifaranto ; 72 p. ; Partizánske ; 2008 ; Espero

RUGGIERO, Nicola ; La kanto de l' korvo ; 86 p. ; Partizánske ; 2014 ; Espero

RUMLER, Josef ; Lasta ĉevalo : poemo ; 48 p. : ilustr. ; Chapecó ; 1992 ; Fonto

 

SADLER, Victor ; Memkritiko : poemaro ; 60 p. ; [Roskilde] ; 1967 ; Eld. Koko

SADLER, Victor ; Perversaj rilatoj ; 65 p. ; Novjorko ; 2015 ; Mondial

SALT, Betty ; Lito apud la fenestro : rakontoj, teatraĵetoj, poemoj ; 108 p. : ilustr. ; Rotterdam ; 1999 ; Universala Esperanto-Asocio

SAMODAJ, Vladimir ; Ne nur legendoj, ne nur pri SEJM ; 175 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1999 ; Impeto

SAMODAJ, Vladimir ; Konfesoj. Poeziaj provoj ; 119 p. : ilustr. ; Moskvo ; 2005 ; Eŭropa Jura Universitato Justo

SAN MILLÁN ALONSO, Rafael de ; Ŝipopereo (poemo) ; kaj la iluzio kaj la tempo. ; Madrid ; San Lucas ĉ., 1920. ; 16 p.

SAN MILLÁN ALONSO, Rafael de ; Mia poezio. - Madrid; Hispana E-Asocio, 1932. ; 64 p.

SANTOS, João José ; La Luzida etno. Soneta krono pri la portugaleco. 15 sonetoj, kun abundaj klarigoj ; s.l. ; La Karavelo , 2018. ; 53 p.

SCETO ; Ovra burĝono ; Invit' al ne ĉinesko, sed nur laŭ ĉinesko ; Enkonduko de Shi Chengtai ; Kun ĉinaj erotikaj ilustraĵoj ; Satano, 2009. ; 54 p.

SCHMID, Hermann ; La gaja forĝisto ; Ilustr. Josef Maria Ipfelkofer. ; Augsburg ; la aŭtoro, 1976. ; 24 p.

SCHOOR, Jan van ; Amo kaj poezio. - Antwerpen; la aŭtoro, 1928. ; 95 p.

SCHULHOF, Stanislav ; Per espero al despero ; 25 p. ; 1-a eldono 1911 ; Vieno ; 1989 ; Pro Esperanto

SCHULHOF, Stanislav ; Kion la vivo alportis : dek originalaj poemoj ; 30 p. :; Genève ; 1911 ; Universala Esperantia Librejo

SCHULHOF, Stanislav ; Aŭtunaj floroj : dek originalaj poemoj ; 29 p. ; Genève ; 1912 ; Universala Esperantia Librejo

SCHULZ, Richard ; La trombonoj de Jeriko = Die Posaunen von Jericho ; La unuaj ses ĉapitroj de la Biblia libro pri Josuo en trokeo-kvaroj Esperante kaj en la Germana lingvo / Muziko Felicitas Kukuck. Vinjetoj Ernst Schomer. ; Paderborn ; Esperanto-Centro, 1984.

SCHULZ, Richard ; Vespero jam fariĝis ; Agregaĵoj kaj robajoj de Rikardo Ŝulco. ; Paderborn ; Esperanto-Centro, 1985. ; 128 p.

SCHULZ, Richard =Ŝulco, Rikardo; LEIP, Hans =Lajpo, Ĵano ; Sonette = Sonetoj / de Rikardo Ŝulco. Lithographien = Litografoj / de Ĵano Lajpo. - Paderborn; Esperanto-Centro, 1988. ; 78 p.

SCHULZ, Richard = Ŝulco, Rikardo = ImSchnoor, Franziskus = Ŝnoro, Francisko en ; Abyssos ; Abismo/Abyssos ; 77 p. : ilustr. ; Paderborn ; 1988 ; Esperanto-Centro

SCHULZ, Richard = Ŝulco, Rikardo ; La mago : agregaĵoj kaj pantunetoj ; 213 p. : multaj ilustr. ; Paderborno ; [1989] ; Esperanto-Centro

SCHWARTZ, Raymond ; Verdkata testamento ; 121 p. : ilustr. ; Paris ; 1926 ; Solsona

SCHWARTZ, Raymond ; La stranga butiko / Ilustr. Raymond Laval. - Paris; Esp. Centra Librejo, 1931. ; 127 p.

SCHWARTZ, Raymond ; ... Kun siaspeca spico! ; 215 p. ; La Laguna ; 1971 ; Régulo

SEKELJ, Tibor ; Kolektanto de ĉielarkoj : noveloj kaj poemoj ; Facilanoma virino ; Elkorpiĝo de sanktulo ; Tri kavaliroj kaj la damo ; La trovita feliĉo ; La longa amo de onklo Alek ; Ŝamana sorto ; Kontrastoj ; La spiritoj maltrankviliĝis ; Multlingva amo ; Neĝhomo ; La trezoro de la Inkao ; Sci ; 117 p. ; [Pisa] ; 1992 ; Edistudio

SELEŠ, Zdravko ; Noktulo ; Djurdjevac, 1991 ; 59p ; Dudeko da pensigaj lirikaĵoj ; Dulingva: Ea-kroata

SELEŠ, Zdravko ; Sonĝoj kaj ombroj / Snovi i sjene / Senje i tenje ; Đurđevac, 2012 ; 59p ; Grafokom ; Poemoj kaj prozpoemoj ; Trilingva: Ea-kroata-kajkava

SEMUTWA, Matabaro Minani = Matabaro, Minani Semutwa ; Verdluma stelo : poemaro ; 21 p. ; Roterdamo ; 1999 ; UEA

SENTIS, Henri ; Por Esperanto ; 53 p. ; Grenoble ; 1912 ; Allier

SENTIS, Henri ; En montoj ; 30 p. ; Grenoble ; 1920 ; Sentis

SIGMOND, Júlia ; Dialogo ; Originala Esperanta poemo, kun traduko en 52 lingvoj ; Desegnaĵoj de Orsolya Láng ; 80 p. ; Cluj-Napoca ; 2013 ; Exit

SIGMOND, Júlia ; Doloro ; Originala Esperanta poemo, kun traduko en 54 lingvoj ; Desegnaĵoj de Orsolya Láng ; 80 p. ; Cluj-Napoca ; 2017 ; Exit

SIGMOND, Júlia ; Dankon ; Originala Esperanta poemo, kun traduko en 62 lingvoj ; Ilustraĵoj de Orsolya Láng ; 88 p. ; Cluj-Napoca ; 2018 ; Exit

SILAS, Paulo ; Indiferento: de la Universo ĝis la Homo ; 182 p. ; ; 2014 ; CreateSpace

SILAS, Paulo ; Sinmortigo ; 166 p. ; ; 2015 ; CreateSpace

SILAS, Paulo ; Brazilano laŭleĝe. Esperantisto laŭkonvinke. ; 150 p. ; ; 2015 ; CreateSpace

SILAS, Paulo ; Transgeneraciaj kulpoj ; 98 p. ; ; 2017 ; CreateSpace

SKALJER-RACE, Vesna ; Maristo surmaste. - Beograd; La aŭtoro, 1969. ; 62 p.

SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Tempo ; editio L. ; Zürich, 1998 ; 376p ; 15cm ; 732 sonetoj verkitaj dum 126 tagoj en 1995 ; Dulingva: E-pola

SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Potem ; 732 sonetoj dulingve ; editio L. ; Zürich, 2000 ; 376p ; 732 sonetoj; dulingva E-pola

SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Blaga ; dulingve ; editio L. ; Zürich, 2000 ; 376p ; 732 sonetoj Dulingva: E-pola

SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Atempo Potema ; 146 sonetoj; editio L. ; Zürich, 2001 ; 160p ;

SMIT, Adalberto ; Fajreroj ; 1a poemaro. ; Laren ; S.A. Holanda Esperanto Oficejo, 1927. ; 63 p.

SMIT, Adalberto ; Roseroj ; 2a poemaro de A.S. ; Den Haag ; N.V. Hoh. Ykema, 1930. ; 64 p.

SOBOL, Bogusław ; Montru al mi la ĝustan vojon ; Toruń, 1994 ; 16p ; Esperanto-Societo FLAMO

SOBOL, Bogusław ; En ĉiu homo vidu Dio-n ; Siedlec, 1997 ; 52p ; 15cm ; Kvindeko da piaj poemoj

SOBOL, Bogusław ; Animo kaj penso ; Toruń, 2003 ; 54p ; Flamo ; Religiaj kaj pensigaj poemoj kaj epigramoj

SPROECK, Adolf ; La skurila libro ; 96 p. ; Kopenhago ; 1968 ; Eldonejo TK

STAKIAN-VUILLE, Madeleine; VATRÉ, Henri kaj PIRON, Claude ; Beletra kolekto de Ĝenevaj aŭtoroj ; 123 p. ; Elektitaj tekstoj ; Genève ; 2011 ; Esperanto-grupo "La Stelo".

ST. JULIEN, Nicolas R. ; El la ciklo "2005-2006" ; V.I.P., 2008 ; 40 p.

ST. JULIEN, Nicolas R. ; Parodioj kaj sonetoj ; V.I.P., 2007 ; 40 p.

STOLL, Margarethe-Greta ; Miozoto ; Beogrado, 2006 ; 92p ; FES Branko Maksimoviĉ ; Sesdeko da poemoj diverstemaj: amaj, ŝercaj, patriotaj, satiraj.

STRANĜANSKI, Nikola ; Pacemo ; Honore al 48 universalkongreso en Sofio / Redaktis A. Seikof. ; Sofia ; Slava Esperanto-Asocio, 1963. ; 64 p.

STRANĜANSKI, Nikola ; La somero jam foriris ; 30 p. ; Sofio ; 1991 ; Pres-Esperanto

STRANĜANSKI, Nikola ; La luna pado ; Mecenatizdat ; Burgas ; 1994

STUIT, Sipke ; La tutan mondon volus mi trairi ; /poemo kun tradukoj franca kaj frisa/. Ilustrita de Hug. Becker. /kun aŭtografa dediĉo al F. Epstein/. ; Sneek ; Agropress, 1967. ; 5 p.

SU, Armand ; Poemoj ; 158 p. : ilustr. ; Pekino ; 1992 ; Ĉina Esperanto-Eld.

SZCZUREK, Kazimierz , GABRIELLI, Lina ; Nuancoj : poemoj ; 125 p. : ilustr. ; Ascoli Piceno ; 1980 ; Gabrielli

SZCZUREK, Kazimierz = Ŝĉurek, Kazimjeĵ ; Sopiro al puraj fontoj ; 48 p. ; Sopot ; 1994 ; J. Golec

 

ŜULCO, Rikardo ; Abismo/Abyssos ; sonetaro dulingva Esperanta-germana ; 78 p. ; 24 litografaĵoj de Ĵano Lajpo ; Paderborn ; 1988 ; Esperanto-Centro

ŜULCO, Rikardo ; La muzino ; 527 p. : muziknotoj, bibliogr. de R. Schulz p. [528] ; Paderborno ; [1992] ; Esperanto-Centro

 

TAMOŠIŪNIENĖ, Inita ; Koro sur manplato. ; 25 p. ; Vilnius; 1981 ; Juneco

TAMOŠIŪNIENĖ, Inita ; Versaĵoj sen datoj. ; 80 p. ; Kaunas; 2005 ; Ryto varpas

TÁRKONY, Lajos ; Soifo : poemkolekto. ; 231 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1964 ; Régulo

TERNAVSKI, Mikaelo ; Koloro ; Red ; V ; Melnikov ; , 1987 ; 40p

THEVENIN, Lucien ; La vana kanto ; Versoj dediĉitaj el la internacia amikeco. ; Lyon ; Kompreni, 1947. ; 64 p.

THIRIN, Jen = Tirinaro, Dan = Dan, Tirinaro ; La liberpoeto : idealisto Dan Tirinaro ; La malamiko ; La pordo ; La antaŭskribo ; La libero ; Se eĉ bonsorto ne brilus al mia vojaĝo ; La liberrajto ; Fi, pigmea etordo ; Fi, pigmea insulo ; Adiaŭi ; Mia nova patrio! ; La sudmara insulo ; Hindio ; La Arabia dezerto ; La vojaĝ ; 160 p. : ilustr. ; Paris ; 1938 ; Thirin

THIRIN, Jen = Tirinaro, Dan = Dan, Tirinaro ; Birdoj sen flugiloj ; 211 p. ; [Seoul ; 1999] ; Segimunhak

THOMSON, Alexander William ; Gutaro ; Muntita de Avoto. ; Hastings ; Esperanto Editions, 1979. ; 64 p.

THORSEN, Poul ; Rozoj kaj urtikoj : poemaro tradukita kaj originala en Esperanto; 117 p. : ilustr. ; Kopenhago ; 1954 ; Komuna Konversacia Klubo

THORSEN, Poul ; Pluk ; Miniaturoj. ; Aarhus ; Dana Laborista E-Asocio, 1960. ; 96 p.

THORSEN, Poul ; Sen paraŝuto : [poemaro tradukita kaj originala]; 143 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1963 ; Régulo

TIFLISANO ; Poemaro. - Paris; L'Universala, 1911. ; 16 p.

TOKAREV, Boris (Tornado, B) ; Versoj ; Ĥarkovo, 1991 ; 22p ; 20cm

TOKAREV, Boris (Tornado, Bonifatij) ; Vivo de Prometeo ; Moskvo, 1996 ; 263p ; Flue legebla epopeo (pli ol 10 000 versoj) pri la homa gento en praepoko

TOMIĆ, Nevenka ; Mi ludas, revas ; Skopje, 1993 ; 40p ; Dek kvin poemoj ; Dulingva: E-makedona

TOMIĆ, Senka ; Lampiro en mozaiko / Svitac u mozaiku ; Beograd, 2011 ; 95p ; poemoj ; Dulingva: E-serba

TRIFONĈOVSKI, Ljubomir ; Manuskriptoj por bruligo ; Sofio, 1992 ; 32p ; Poeziaj, prozaj kaj teatraj eroj

TRIFONĈOVSKI, Ljubomir ; Balado pri la luno kaj la cervo ; 52 p ; Bambu, Varna, 1998; Poezia drameto

TVAROŽEK, Eduard V. ; Sola en sunsubiro ; Bratislava, 1992 ; 57p ; Poemoj, pluraj premiitaj Ilus ; Eld. Esprima

TYBLEWSKI, Tyburcjusz ; El la valo ; Jelenia Gora, 1981 ; 134p ; Rakontoj, eseoj kaj poemoj, originalaj kaj tradukaj

 

UEYAMA, Masao ; Por forviŝi la memoron pri ŝi ; Kioto, 1974 ; 95p ; L'Omnibuso

UNGAR, Krys ; Meznokto metropola ; Antwerpen, 1991 ; 112p ; Moderna vivangoro en parnasisma tekniko

URBAN, Ŝtefo ; Nova Ezopo ; 127 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1961 ; Régulo

URBANOVÁ, Eli ; Nur tri kolorojn ; 139 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1960 ; Régulo

URBANOVÁ, Eli ; El subaj fontoj ; Panoramo. Literatura almanako de Starto. ; Praha ; Ĉeĥa E-Asocio, 1981. ; 95 p.

URBANOVÁ, Eli ; Verso kaj larmo ; Elektitaj poemoj ; Saarbrücken, 1986 ; 87p

URBANOVÁ, Eli ; Peza vino : Spegula eldono esperanta-ĉeĥa = Těžke vino : Zrcadlové vydáni esperantsko-ĉeské; 37 p. : ilustr. ; Dobřichovice ; 1996 ; Kava-Pech

URBANOVÁ, Eli ; Vino, viroj kaj kanto ; 60 p. : ilustr. ; Chapecó ; 1995 ; Fonto

URBANOVÁ, Eli ; El mia buduaro ; 71 p. ; Chapecó ; 2001 ; Fonto

URBANOVÁ, Eli ; Rapide pasis la temp' ; Poemoj kaj prozaĵetoj ; Ilustris Pavel Rak ; 91 p. ; Dobřichovice ; 2003 ; Kava-Pech

URBANOVÁ, Eli ; Prefere ne tro rigardi retro ; Poemoj (s)elektitaj de la aŭtorino mem el ŝiaj antaŭaj poemaroj. ; 127 p. ; Dobřichovice ; 2007 ; Kava-Pech

 

VAHEN-SVETINOV, Damjan ; Krioj el mallumo ; Poemkolekto. ; Ljubljana ; s.l., 1963. ; 64 p.

VANDAMME, Emile = Damme, Emile van ; Dolĉe-amare : poemaro ; 87 p. : ilustr. ; Antverpeno ; 1990 ; Flandra Esperanto-Ligo

VAN DE VELDE, Lode ; Epizodoj ; Diversspecaj, diversformaj, divertemaj poemoj verkitaj dum la periodo 1998-2008 ; 57 p. ; Embres-et-Castelmaure ; 2011 ; MAS

VANSELOW, Karl ; Nia lingvo de l'espero ; Propaganda poezio por la verda familio. ; Berlin ; E-Zentrale Berlin, s.j. ; 16 p.

VANSELOW, Karl ; Nia lingvo Esperanto ; Elektita poezio por deklamo kaj por kanto. 3a kajero de 1a serio. Ardesia-eldono. ; Berlin ; Berliner Esperanto-Verlag, 1952. ; 31 p.

VATRÉ, Henri Paul ; Disaj gutoj : versaĵoj ; 86 p. ; Saarbrücken ; 1989 ; Iltis-Eld.

VELEBIT, Josip ; Kanto de telegrafistoj ; 78 p. ; Berkeley, Calif. ; 1996 ; Eld. Bero

de la VERDIÈRE, Sylvain-René ; La Civito de la Nebuloj ; ; ; 2016 ; Le Garage L.

VRAG, Evo Sveti ; La sekreta psiko ; 83 p. ; 2002 ;

 

WALRAAMOEN, Kjell , GABRIELLI, Lina ; Ni devas vivi : poemoj ; 154 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1974 ; Régulo

WARINGHIEN, Gaston = Maura, G. E. = Nurak, A. = Papadiamantopoulos, A. ; Duonvoĉe : ; 179 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1963 ; Régulo

WEDLIN, Folke ; Ĥodapro. En tarda sorpotempo. ; 63 p. ; Stockholm ; 2014 ; Eldona Societo Esperanto

WERNER, Jan ; Versa neversa mozaiko ; Brno, 2012 ; 116p ; Poezio originala kaj tradukita, nefikcia prozo originala kaj tradukita.

WLODARCZYK, Walerian ; Mio mia. - Vroclavo ; Pola E-Junularo, 1965. ; 68 p.

 

XHAMAJ, Enkela ; Spektro : poezioj ; 53 p. ; Tirana ; 1992 ; Albana Esperanto-Ligo

 

ZAMENHOF, Felix ; Verkoj de FeZ ; Plena verkaro de Dro Felikso Zamenhof ; Budapest: Literatura Mondo, 1935. - 271 p. : ilustr.

ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko ; Preĝo sub la verda standardo ;; Arras ; Sipke Stuit, s.j. ; 6 p.

ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko kaj aliaj ; Esperantismaj versaĵoj. - Gr. Tabarz; Rothermel, s.j. ; 16 p.

ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko ; Paroladoj kaj poemoj ; Rio de Janeiro, 1963 ; 155p ; Aldone: Festparolado de I Lapenna en la 45a UK

ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko ; Originala verkaro ; Kolektitaj kaj ordigitaj de d-ro Joh. Dietterle ; Hirt & Sohn ; 1929 ; Leipzig; 604p ;

ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko ; La poemoj ; Kompleta poemaro. Prinotita poemaro plus aliaj materialoj. ; Espero ; 2016; Partizánske ; 56p ;

ZAMENHOF, Leizer Markoviĉ ; Nova Sento (la poemoj de Zamenhof) / Kompilis Aleksander Korĵenkov. Ilustris Sergej Tokarev. - Sverdlovsk; Sezonoj, 1988. ; 20 p.

ZHOU Liuxi ; Poemoj de Licius / Poems of Zhou Liuxi / Liuxi-shi waibian ; 212 p. ; Trilingva poemaro abunde prinotita. ; [S. l.] ; 2002 ;

ZOZULJA, Boris A. ; Plumprovo ; 23 p. ; [S. l.] ; 1994 ; Verda Kukolo
Sten Johansson     Retpoŝto