Baza Literatura Krestomatio

Baza Literatura Krestomatio ; 368 p. ; HEA 1979, HEA 1982, HEA 1986 ; 4-a eld. Kaliningrado/Kaunas ; 2019 ; Sezonoj/LEA


Legu recenzon de Paweł Fischer-Kotowski en La Ondo de Esperanto, dec 2019: BLK: ree havebla, nemalhavebla.

Legu recenzon de Probal Daŝgupto en Beletra Almanako 39, oktobro 2020: Metioj kaj krestomatioj

Legu recenzon de Carlo Minnaja en La Ondo de Esperanto, dec 2020: BLK.

ENHAVO de la 4-a eldono:

Korĵenkov A. Antaŭparolo
Benczik V. Enkonduko
Zamenhof L. Mia penso
Ho, mia kor’
Shakespeare W. Hamleto (Fragmento)
La Sankta Biblio (Fragmento)
Parolado ĉe la Unua Kongreso en Bulonjo-sur-Maro (Fragmentoj)
Preĝo sub la verda standardo
Grabowski A. Puŝkin A. La neĝa blovado (Fragmento)
Mickiewicz A. Sinjoro Tadeo (Fragmento)
Sur unu kordo
Waśniewski J. En la brikejo (Fragmento)
Devjatnin V. Nokto senstela
Puŝkin A. Ruslano kaj Ludmilo (Fragmento)
Pariza Esperanta Semajno
Bein K. (Kabe) Prus B. La faraono (Fragmento)
Vallienne H. Kastelo de Prelongo (Fragmento)
Braun S. Z. Mi kantis
Karolczyk S. Demando
Luyken H. Pro Iŝtar (Fragmento)
Schulhof S. Desperanto
Kanto de l’ sklavo
Privat E. Lasta kiso
Ginevra (Fragmento)
Rajczy R. Teatro
Miĥalski E. “Jam superfluas vortoj…"
Ajno (Fragmento)
Bulthuis H. J. La vila mano (Fragmento)
Forge J. Abismoj (Fragmento)
Baghy J. Ĉe samovaro
Siberia lulkanto
Ivaĉjo
Antaŭ la tribunalo
Estas mi esperantisto
Hura! (Fragmento)
Sonĝe sub pomarbo (Fragmento)
Deziro de grandveziro
Kalocsay K. En amara horo
Iras abiturient’
La celoj ĉie dronis
En ĉi murdepoko
Letero al William Auld
Petőfi S. Fino de septembro
Puŝkin A. Letero de Tatjana al Onegin (Fragmento)
Madách I. La tragedio de l’ homo (Fragmento)
Heine H. La teksistoj
Hohlov N. Mia vojo
Eŭropo
Vintra fabelo
Schwartz R. Esperantisto, ekesto kaj malapero
Pri kartoj migrantaj
Kiel akvo de l’ rivero (Fragmento)
Varankin V. Metropoliteno (Fragmento)
Engholm S. Homoj sur la tero (Fragmento)
Dresen H. Vintra luno
Visnapuu H. Orflava kanto
Kalevipoeg (Fragmento)
Tárkony L. Triopa trista gard’
En hospital-fenestro
Noktiĝo
József A. Saluto al Thomas Mann
Adamson H. Infera regalo
Vesperkanto
Price-Heywood B. Kiom longe atendi?
Newell L. La ruĝa tramo aŭ: Printempo en Londono
Shakespeare W. Hamleto (Fragmento)
Georgo E. Maŭra. Litanio
Jesaja 53
Ķurzēns N. Ĉu tio do – la vivo?
Aŭtuna elegio
Baranyai I. Mi
Eterna lulkanto
Saint-Jules Zee. La sorĉa ponto
Lejzerowicz I. El la “Verda Bibio” (Fragmento)
F. V. Dorno. Levu la manojn! (Fragmento)
Pumpr T. Foirfesta kanto pri Esperanto-instruisto
Szilágyi F. Vivraporto
Mistero minora (Fragmento)
Deij L. C. Al juda foririnto
Thorsen P. Mi metos kandelon
Rossetti C. Kredu min, Sinjorino! (Fragmento)
Rossetti R. M. Glasgovo nokte
Balado
Banu vin, mia bela
Shakespeare W. Romeo kaj Julieta (Fragmento)
Dinwoodie J. S. La Venkonto
Serenu, zefiroj
Dornoj kaj rozoj (Fragmento)
Auld W. La infana raso (Fragmento)
Anna
Unu el ni
Evoluo
Geedzoj
Bonan matenon, majstro
Blake W. La tigro
Francis J. I. La granda kaldrono (Fragmento)
Al malfruantaj solenontoj de la Tago de Rememoro
Piĉ K. Almozula kanto
La litomiŝla tombejo (Fragmento)
Rosbach J. H. Fianĉo de l’ sorto (Fragmento)
Mattos G. Soneto 101
Soneto 108
Boulton M. Nenaskotaj infanoj
Amaraj sonetoj (Fragmento)
Luno
Ĉe la muro de Hadriano
“Dormi kun vi…”
Aliĝilo
Szathmári S. Vojaĝo al Kazohinio (Fragmento)
Ragnarsson B. Ploro
La kondamnitoj
Vi skribis pri la vitroj
Hamri Th. F. Himno
de Kock E. Kvin elementoj (Fragmento)
Mateo 25: 41-45
Sud-Afriko
Lasta sopiro
Lamento
Urbanová E. Nia strato
En sonĝo nur…
Hetajro dancas (Fragmento)
Ribillard J. Salomono kaj la oaza nimfo
Masao Miyamoto. La lasta te-seanco (Fragmento)
Aŭtuno lante
Okinawa
Conterno Guglielminetti C. La krono
Sadler V. La mev-gardanto
“Mi ĉizus kantomilionojn…”
Pledo
Goodheir A. Merlo sur menhiro
Armada
Pantunoj
Kontraŭ bombkultistoj
Lorjak. Neologisme (Fragmento)
Valano J. Ĉu vi kuiras ĉine? (Fragmento)
Nervi M. Poetiko
La tertremo
Tófalvy É., Kníchal O. Kiuj semas plorante… (Fragmento)
Postrikolto
Tóth E. Groto
Berveling G. La senco de la vivo
Tristas tre
Frua patristiko
Johansson S. Tri legendoj
Carr T. Vento
La renkontiĝo
Invadoj
Nemere I. Jesa (Fragmento)
Štimec S. Hodler en Mostar (Fragmento)
Modest J. La senĉesa veturado
Camacho J. En finna feri-domo
Alko kaj boaco
Ebenoj…
Perplekso
Araneo
arto poezia
la naturo
parenteze
strande
homade
“absolutan obskuron…”
trans fenestro
La zombioj
Mirinde
tunelojn
Ne aparte
Al untaj poetoj
Steele T. Amo inter ruinoj (Fragmento)
Vaha B. Adolesko (Fragmento)
Williams K. Joyce
Akuŝoj
Matthias U. Fajron sentas mi interne (Fragmento)
Fernández Martín M. El nia nio inta – du lamentoj
Konstanta amo transe de la morto
Lasta kanto: Memore al Fabienne Berthelot
Montagut A. El Karnavale: “Nun ĝuste la skurĝisto…”
El Karnavale: “Kaj pri l’ beba bubineto…”
El Karnavale: “Glutemuloj satiĝadas…”
Poemo de Utnoa (Fragmento)
Mao Zifu. naskiĝloko
eterna distanco
ciklo
Löwenstein A. La ŝtona urbo (Fragmento)
Karpunina L. La bato
Philippe B. Guayaquil
Atena taverno
Olivero aŭ Pri sinmortiginto
Matthias
Ruggiero N. Okazo ripoza
La korva plumo
Westover T. Ruĝvela ŝipo
Silas P. Esto
Esto
Moinhos S. La siamaj luktistoj
Muta
La najbarino de la sepa etaĝo
Valén A. Ama fer’ iama
Paralele
Floron puran
Grandurba mateniĝo
Tagmezo
Varma-somere
Fendoj
Benczik V., Gorecka H., Korĵenkov A. Biografioj

Reen al: Aŭtoroj - Romanoj - Noveloj/rakontoj - Poemaroj - Dramoj