Postparole

 

Poeto plej kompleta, Camacho ne nur starigas al si demandojn, serĉe kaj foje trove al respondoj, sed krome li rigardas atente la ĉiutagon. Li komprenas la novajn teknologiojn kaj tamen ne forgesas pri la korpoj, voĉoj, gestoj ĉiutagaj de la dimanĉmatena etbazaro.

Malfacilas, aŭ: muŝkilas[1], paroli mallonge pri tia poeto. Mi diru, ke mi provis kompreni parton de lia poetiko en iama recenzo al lia Eklipsas[2]. Mi kredas, ke multo kiun mi skribis plu aktualas ankaŭ en tiu ĉi poemaro: li plu celas korodstile kaj moke denunci senpune la falsaĵojn kaj kruelaĵojn okazantajn en la mondo. Aldone al tio, ni plu havas liajn ofte tre trafajn konsiderojn pri esperantlingvaj poetoj kaj Esperantujo kun ties movado. Mi mordis miajn lipojn ĉe multaj versoj kiujn mi mem volintus verki antaŭ ol li. Pro tio, amike kaj afable mi konfesas ke mi iom malamas lin. Ekzemple kiam li asertas ke niaj poetoj estas intersticaj, “inter etaj kaj grandaj / kulturoj”; “en ĉi regno de nerdoj” “esperanta renkontiĝo / similas vilaĝeton efemeran”. Ekzemple ĉe tiuj versoj mi ekbolis, ĉar mi mem sentis tion kaj tamen neniam kapablis vortigi, eble ĉar mi tro ĉasis vanajn metaforojn, dum Camacho alcelas kaj pafas precize, senprokraste. Ĉe aliaj versoj mi malpli ekbolis, sed sufiĉe dubis: ĉu ne estus pli interesa por la historio de nia literaturo havi finfine veran duelon, kiel kutime malantaŭ monaĥeja korto, en kamparo, je sunleviĝo?

Serioza poem-leganto ne serĉas la biografion de la poeto tra la versoj, inter stil-figuroj kaj raraj vortoj. Tiu leganto havas alian ambicion, nome esperi je riĉa vojaĝo, je aliperspektiva rigardado de la mondo, la vivo, aferoj eĉ ĉiutagaj kiel amo kaj malamikeco, kritikoj al la socia sistemo aŭ al nia kara lingva fenomeno kun ties mitoj kaj litanioj, strangaj inventaĵoj, ekzotaj ĉarmoj. Trafe en Sonetfino li versas, ke Erasmo el Roterdamo skribis: “Ĉi-monde ni ne loĝas sed vojaĝas”, kaj jen kun Camacho ni vojaĝas per la komforto de tiuj ĉi paĝoj plenaj je ardo kaj pasio.

Eble iuj, pro supraĵa legado, kredos lin funde pesimisma poeto. Tamen, la vero estas pli komplika. Liaj versoj foje nudaj kaj krudaj plenas je tranĉaj komentoj kaj hiperboloj, t.e. troigoj: li mem tion asertas, konfese kaj sincere. Kial tiuj komentoj, kial tiuj hiperboloj? Verŝajne respondo kuŝas ĉe unu el la temoj atakitaj: per la lingvo li kreas “zombiajn[3] versojn” kiujn la mondo iam tute ignoros. Kaj tamen ĝi permesas al li doni la taŭgan distancon. Alie: Esperanto, per la striktaj gramatikaĵoj kaj vort-trezoro, devigas niajn poetojn doni nepran ordon al la penseroj, precizan trajton al ŝatoj kaj malŝatoj. Karaktere, Camacho malŝatas hipokriton kaj superstiĉojn, diktaturojn kaj falsajn demokratiojn. Poetike, ĉio estas priversinda rekte kaj kuraĝe, honeste kaj malfalse. Kaj la inspiro blovas de sciencaj artikoloj, alilingvaj libroj, jantaj[4] silentoj, homaj renkontiĝoj.

Kaj tamen, senforgese pri la senmitiga aliro al la vivo, Camacho certe rekonas la virtojn de nia zombia lingvo. Ĉu sen ĝi li malkovrus la islandan aŭtoron al kiu li dediĉas siajn versojn? Aŭ aliajn feamikojn li renkontus? Verŝajne ne, kaj li iel malkaŝas tion en la brila Kabeo.

Mi volas rakonti personan anekdoton. Antaŭ jaroj mi gastigis Jorge kaj lian edzinon Chen, en Rejkjaviko. Kompreneble ni vizitis Baldur kaj lian familion, tagmanĝis kune kaj pasigis agrablajn horojn. En la salono de Baldur, la islandano kutime sidas ĉe komforta fotelo kromnomita “la dezir-seĝo”. Baldur invitis nin sidiĝi sed nur Jorge kuraĝis tion fari. Kompreneble, li ne malkaŝis sian deziron, nek mi scias ĉu ĝi iam konkretiĝis. Tamen, ju pli mi legis la versojn de tiu ĉi poemaro, des pli mi rimarkis multajn dezirojn kiuj vivigas la koron.

 

Nicola Ruggiero

Torino, Italujo,

la 3an de Julio, 2017[1]muŝkila: malfacila (el la araba, bengala, hindia, persa, turka, urdua ktp, laŭ la noto al la poemo n-ro 96 de Memkritiko, de Victor Sadler, eld. Koko, [Kopenhago], 1967, p. 9; uzita ankaŭ en la poemaro En la profundo)” [el la Glosaro de Brulvunde].

[2] esperanto.net/literaturo/uea/eklipsrec.html

[3]zombio: kadavro vekita per sorĉo al kvazaŭa vivo de sklava obeado al la volo de mastro; figure, homo aganta kvazaŭ meĥanike, sen propra volo” [el la Glosaro].

[4]janta: belega (el la Pra-Esperanto de 1881; jam uzita en la poemaro En la profundo)” [el la Glosaro].