Lee Miller

Antaŭparolo

Komence de ĉi poemaro, skribas la poeto pri iu antagonisto:

            Ŝajnas, ke ni malkonsentas

            ideologie,

            politike, ideane

            kaj eĉ religie.

 

Ĉu ni do malamu kaj mortigu unu la alian? Jen demando kiu en racia mondo estus preskaŭ sensenca.

Sed ni vivas en stranga mondo de kriĉaj voĉoj kaj senkompataj perfortoj. Per televidilo kaj radioaparato ni konscias… multe pli ol ni scias. Ni vidas sen kompreno. Eĉ sen kapablo vere kompreni. Ni reagas, nu, nereage.

Mi konfesas: mi troviĝas ĝuste nun en komforta ĉambro en komforta domo en sekura urbo, for de militoj kaj bomboj kaj perfortoj. Mia realo ne estas tuŝita. Mi ne estas riĉa, sed mi povas sidi ĉe komputilo kaj mendi plej ŝatatan teon el Britio, kion oni liveros al mia pordo post kelkaj tagoj... mia plafono ne falas sur mian korpon, miaj infanoj ne mortas pro atakoj. La ĉiumatenan ovaĵon mi preparas sen zorgo kaj sen timo, per elektroservo kiu neniam paneas. Ĉu mi rajtas havi opinion aŭ skribi vortojn pri Palestino kaj Israelo? Mi vere ne scias.

Sed tamen ĉiuflanke miaj samglobanoj post jarmiloj da progreso kaj lernado... tenas sin je antikvaj kredoj kaj daŭre insistas ke nevideblaj estuloj regas la aferojn de homoj, kaj ke tiuj estuloj malkonsentas inter si. Oni batalas por Vero kontraŭ Malvero, por Bono kontraŭ Malbono, por Justeco kontraŭ Maljusteco, por Lumo kontraŭ Mallumo... kaj ne ĉirkaŭrigardas sufiĉe por vidi ke la mondo ekzistas en gamo de grizoj, ne en blanko kaj nigro.

Paralele, ludas la politikistoj kaj komercistoj la grandan pupteatron, en kiu ili tiras la ŝnuretojn kaj dancigas la homamasojn. La pupistoj gaje kaj senzorge batigas unujn kontraŭ aliajn, dum la senpovaj pupoj povas nur gapi kaj rigardi per suferantaj okuloj. La dramo Punch kaj Judy[1] estas realo: homo batas homon.

Egoismaj landestroj kredas ke ili havas rajton decidi la sortojn de milionoj kiuj loĝas en aliaj landoj.

            Tiu nepo aŭ nev’ de blanka Eŭropo

            perfide, kulposente promesinta

            fordoni la malpropran …

Kie estas la voĉoj kiuj rebatas “Ne!”? Kiu alfrontas ilin kaj demandas “Laŭ kiu rajto?”? Ili manipulas per artefaritaj limoj kaj dividoj, kiujn ili mem kreis, kaj ne komprenas ke linioj sur mapo signifas nenion por patro kiu tenas sian mortigitan infanon en la sino.

            … fajro falas

sur ĉi strion da tero troabunda

            je stratoj kaj kvartaloj,

            je viroj, je virinoj, je infanoj senvizaĝaj.

La arbitreco de tiaj geopolitikaj decidoj estas tiel trafa kaj deprima. Israelo ja estas aktuala ŝtato, sed mi miras ke iu ajn lando en la mondo povas ekzisti nuntempe laŭ ia “dia mandato”.

            fondita plej konscie, povoscie,

            armita per granitaj mitoj,

            pretekstaj pratekstoj

            kaj argumentoj arĥeologiaj …

            … la teron promesitan

            de dio-scias-kiu …

Kaj la sovaĝa ironio, ke viktima grupo kiel la postmilita judaro iĝis kiel estas la nuntempa Israelo... ho ve. Neniu kleriĝas, neniu progresas. Kiel judoj povus konsenti pri la kreado de Gazaa geto? (Kvankam la temposkalo estas malsama, mi ne povas ne pensi pri kristanoj, kiuj estis viktimoj de la Romia Imperio... kaj kiuj poste starigis la Inkvizicion kaj mortigis la albigensojn inter multaj aliaj. Ĉu malbona traktado de iu grupo rajtigas tiun grupon iĝi murdistoj poste?)

Mi ne argumentus ke la kulpo aŭ la ideo de dia mandato estas unuflanka. Islamanoj kaj judoj ambaŭ estas partianoj de antikvaj kredsistemoj. Estas nenia dubo ke Palestino kaj Israelo interatakas kaj ke la du defendas sin de la alia. Sed homoj! Ne ĉiu en Palestino estas Islamano, ne ĉiu Islamano estas malamiko, ne ĉiu homo tie atakas Israelon – ĉu vi ne vidas ke infanoj mortas, familioj suferas, homamaso sinkas en mizeron? Ĉu vi atendas ke tiuj nenion faru, nenion provu, por havi sekuron, akvon, aeron, manĝon? Kaj ĉu oni pretendu, ke la povo kaj mortigkapablo estas egala ambaŭflanke?

Kiel do oni konu la veron? Ĵurnalismo estas partiana. Politikistoj mensogas profesie. Diplomatoj certigas por si daŭran postenon per senfina parolado sen ago kaj nur anoncas “progreson”, neniam “solvon”. La koncernaj landoj estas malgrandaj kaj diste foraj. Registaroj estas subaĉetitaj. Unuiĝintaj Nacioj estas farse senpova. La teokratoj nur papagas la vortojn de la nevideblaj dioj. Kaj grandaj komercistoj nur diras tion, kio helpas ilin akiri monon. Por vero ne estas bona merkato. Versojn oni ne aĉetas, sed la veron ne eblas aĉeti.

Kiam “objektivo” estas vualita de politikistoj kaj komercistoj, ĉu ne la “subjektivo” de poeto donas pli bonan bildon de la reala mondo? Tia por mi estas la legado de Palestino strangolata. Kleriga kurso laŭ la poezia metodo. Vekado de konscio. Tuŝado de emocioj. Klarigo, ke eble la bildo kiun oni prezentas amasmedie kaj novaĵelsende ne estas la bildo de tio, kio estas. Maldistigo de foraj landoj kaj homoj. Modelo pri kiel plej bone diri ke al la imperiestro mankas vestaĵoj. Nia mondo meritas larmojn, kaj kelkaj el tiuj ĉi poemoj plorigas.

Mi plej verŝajne el mia komforta domo nenion tre konkretan povas fari por la homoj de Palestino (nek la homoj de Israelo)[2]. Sed mi pensu pli zorge pri la homoj pli proksimaj, por kiuj mi povas fari kelkajn konkretajn helpojn. Mi pensu pri kiel uzi mian voĉon kontraŭ maljusto kaj perforto. Mi konsciu, ke teokratoj regas en pluraj landoj, sed troviĝas kaj avidas je regado eĉ en mia lando, por reporti nin en Mezepokon. Kaj mi ne hezitu aĉeti kelkajn versojn…

Tio estas mia prezento de tiu ĉi poemaro, sed krom tio mi diru ke ne estas hazarde ke la poemoj fontas el poeto kiu parolas Esperanton kaj estas verkitaj en Esperanto. Eblus verki en nacia lingvo, aŭ ajnlingve, sed gravas ke tiuj ĉi pensoj aperas en la internacia lingvo. La judo Zamenhof sopiris al mondo en kiu lingvaj baroj malaperus, kaj en kiu religiaj apartaĵoj estus nur privataj aferoj... Tiucele li kreis Esperanton, kaj ĝis tiu punkto ni ankoraŭ ne alvenis. La baza spirito de la poemoj estas kompato miksita kun indigno kaj miro, kaj mi certas ke tiun ĉi saman spiriton sentis Zamenhof junaĝe en Bialistoko.

La poeto poemis:

            Nova mond-ordo!

            – En ublietoj kuŝas

            juro kaj justo.

Kaj poste (pri Esperanto-kongreso):

            sed ni batalas nur sur la papero.

Kongres-papero valoras neniom. Sed poem-papero ja havas sian forton kaj efik-kapablon. Legu, kara leganto, kaj provu dormi senzorge kaj sensonĝe en via mola lito poste.[1] Tradicia brita pupteatraĵo, en kiu s-ro Punch kaj lia edzino Judy batas unu la alian (kaj batas aliajn pupojn) per bastonetoj.

[2] Tamen mia mono iras donace al Médecins sans Frontières (Kuracistoj sen limoj). Mi konsilas fari same al vi.