Originalaj romanoj en Esperanto

Al ĉefpaĝo kun serĉilo

En la suba listo troviĝas proksimume 200 romanoj verkitaj originale en Esperanto kaj aperintaj de 1906 ĝis nun. La fontoj de la listo estas la retaj katalogoj de la bibliotekoj de Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno kaj de Germana Esperanto-Biblioteko en Aalen. Krome mi uzis liston de Edmund Grimley-Evans kaj konsultis la librokatalogojn de UEA kaj FEL. Por informoj pri 50 romanoj aperintaj antaŭ 1980 mi utiligis la verkon Vereco, distro, stilo. Romanoj en Esperanto de William Auld.

Pluraj libroj en la listo estas tre dubaj kazoj. Ĉu romano povas konsisti el trideko da paĝoj? Ankoraŭ aliaj estas dubaj pro aliaj kaŭzoj.

En la suba listo bonvolu alklaki substrekitajn AŬTORAJN nomojn por trovi biografiajn notojn, kaj substrekitajn romantitolojn por recenzoj, bildoj kaj aliaj informoj.

Bonvolu legi ankaŭ la premiitan eseon de Jorge Camacho: ORIGINALAJ ROMANOJ en Esperanto: panoramo kaj perspektivoj.

Legu ankaŭ eseeton de István Ertl el 1996: ORIGINALAJ ROMANOJ EN 1976-1996 kaj artikoleton de Sten Johansson en Libera Folio 2007: Jarcento de originalaj romanoj esperantaj.

Komentojn, kompletigojn, kritikon kaj korektojn pri ĉi tiu listo bonvolu reti al:
Sten Johansson

Listo de aŭtoroj kun biografiaj notoj

Listo de originalaj noveloj, novelaroj kaj rakontoj

Listo de originalaj dramoj

Listo de originalaj poemaroj

Listo de recenzoj


Listo de originalaj krimromanoj

Listo de originalaj amromanoj


Romanoj laŭ kronologia ordo.


Romanoj en vico laŭ la aŭtoro:

A  B  C  Ĉ  D  E  F  G  Ĝ  H  Ĥ  I  J  Ĵ  K  L  M  N  O  P  R  S  Ŝ  T  U  Ŭ  V  W  Z 

VERKINTO ; Titolo ; Paĝoj ; Temo ; Jaro ; Urbo ; Eldonejo ; Pluaj eldonoj

 

ADAMSON, Hendrik ; Auli ; 86p ; infanlibro ; 1934; Budapest ; Literatura Mondo

ARGUS (ELLERSIEK, Friedrich Wilhelm) ; Pro kio? ; 157p ; krimromano ; 1920; Berlin ; Ellersiek ; 2a korektita eldono: Mondial, Novjorko, 2008

AUSTIN, Manjo (Mary) ; Vojaĝoj finiĝas, amantoj kuniĝas ; 128p ; psikologia romano ; 1988; Antverpeno ; Flandra Esperanto-Ligo

AUSTIN, Manjo (Mary) ; Insulo de revoj ; 95p ; pri amo, EVA-premio-89 ; 1989; Pizo ; Edistudio

 

BAGHY, Julio (Gyula) ; Viktimoj ; 162p ; socia, psikologia ; 1925; Budapest ; Hungara Esperanto-Instituto ; HESL 1930, Bleier 1934, TK 1971, Fenikso 1991

BAGHY, Julio (Gyula) ; Hura! ; 411p ; socikritika, humura ; 1930; Budapest ; Literatura Mondo ; Represo HEF 1986 ; 3-a eld. DEC / BES / Libro-Mondo / Ars Libri ; Đurđevac / Świdnik / Lublin / Bjalistoko, 2018

BAGHY, Julio (Gyula) ; Printempo en la aŭtuno ; 113p ; amrakonto ; 1931; Köln ; Heroldo de Esperanto ; Represo Dansk Esp-Forlag 1972

BAGHY, Julio (Gyula) ; Sur sanga tero ; 264p ; socia, psikologia ; 1933; Budapest ; Szalay ; 2a eld. 1933, Represo TK 1971, Fenikso 1991

BAGHY, Julio (Gyula) ; Paŭlo Paal (Verdaj Donkiĥotoj) ; 175p ; socia, psikologia ; 1933; Budapest ; Szalay ; Pro Esperanto 1996

BAGHY, Julio (Gyula) ; La verda koro ; 104p ; instrua ; 1937; ; ; Nederlandaj amikoj 1937, 1947, 1954, Represo 1962, Fondumo Esp 1969, 7a eld. DEC / BES / Libro-Mondo / Ars Libri, Đurđevac / Świdnik / Lublin / Bjalistoko, 2019

BALANO, Johán (PIRON, Claude) ; Ĉu ŝi mortu tra-fike? ; 92p ; krima, seksa ; 1982; Antverpeno / La Laguna ; Stafeto

BARTELMES, Norbert ; Juneca ardo ; 119p ; socia ; 1936; Paris ; SAT

BARTELMES, Norbert ; Vartejoj ; 129p ; socia ; 1938; Paris ; SAT

BAYS, Gersi Alfredo ; La profeto el Pedras ; 240p ; historia, anekdota ; 2000; Chapecó ; Fonto

BEAUCAIRE, Louis ; El la vivo de Bervala sentaŭgulo ; 135p ; satira, epizoda; 1974; La Laguna; J. Régulo

BERVELING, Gerrit ; Fadenoj de l' amo ; 98p ; pri amo, EVA-premio-91 ; 1998; Chapecó ; Fonto

BOATMAN, Douglas P. ; La nekonata konato ; 121p ; mistera ; 1932; Köln ; Heroldo de Esperanto ; Kehlet 1977

BOATMAN, Douglas P. ; Kara diablino ; 112p ; mistera ; 1979; Antverpeno / La Laguna ; Stafeto

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Oni ne pafas en Jamburg ; 132p ; movada ; 1993; Moskvo ; Impeto

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Dek tagoj de kapitano Postnikov ; 334p + 8-paĝa fotaro ; movada ; 2004 ; Tiĥvin ; 2a eld. reviziita kaj korektita, Impeto, Moskvo, 2010.

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Urbo Goblinsk ; 304 p ; ; 2010 ; Moskvo ; Impeto

BRONŜTEJN, Mikaelo ; Mi stelojn jungis al revado ; 564 p ; ; 2016 ; Moskvo ; Impeto

BUBENIČ, Stan ; Sub cirkotendo ; 195p ; anekdota vivorakonto ; 1988; Hago ; Internacia Esperanto-Instituto

BULTHUIS, Hindrik Jan ; Idoj de Orfeo ; 542p ; romantika, komplika intrigo ; 1923; Den Haag ; Bulthuis

BULTHUIS, Hindrik Jan ; Jozef kaj la edzino de Potifar ; 188p ; banale romantika ; 1926; Horrem bei Köln ; Heroldo de Esperanto

BULTHUIS, Hindrik Jan ; La vila mano ; 300p ; mistika-realisma, humura ; 1928; s-Gravenhage ; Ykema ; Pro Esperanto 1991

BULTHUIS, Hindrik Jan ; Inferio ; 147p ; socia satiro, utopio; 1938; [Den Haag] ; Internacia Cseh-Instituto de Esperanto ; Represo Pro Esperanto 1990

 

CONTERNO GUGLIELMINETTI, Clelia ; Ho, tomboj de l' prapatroj ; 172p ; Familia kroniko ; 2015 ; Bad Bellingen ; Edition Iltis

COOL, Gerard ; Sava la savontino ; 20+228p ; Esotera scienc-fikciaĵo ; 2000 ; Pazarĝik ; Belloprint

COOL, Gerard ; La misio de Sava ; 175p ; la unuaj du partoj de futurfikcio ; 2001; Pazarĝik ; E-societo "Radio"

COOL, Gerard ; La homaro post 5040 jaro ; 209p ; la lasta volumo de serio pri la estonteco de la homaro ; 2003; Pazarĝik ; E-societo "Radio"

 

DECLERCK, Christian R. A. ; Tarokoj kaj epokoj ; 655p ; membiografia romano ; 2002 ; Antverpeno ; Flandra Esperanto-Ligo

DECLERCK, Christian R. A. ; Spitaj - kiel hidrargo ; 208p ; romano ; 2008 ; Antverpeno ; Flandra Esperanto-Ligo

DECLERCK, Christian R. A. ; Kvin kverkoj kaj la sekvo ; 372p ; dokumenta romano ; 2019 ; Antverpeno ; Flandra Esperanto-Ligo

DEIJ, Leendert C ; Aminda ; 103p ; pri fikcia denaskulo ; 1997; Prilly ; Kooperativo de Literatura Foiro

DENG, Huijin = Huijin, Deng = Jinquan ; Kies kulpo ; 208p ; ; post 1945 ; Shashi, Hubei ; Deng Huijin

DORVAL, Deck ; Jaĥto veturas for... kaj veturigas la morton ; 190p ; krimromano ; 1983; Antverpeno ; Flandra Esperanto-Ligo

DORVAL, Deck / DECLERCK, Christian ; Kazinski venas tro malfrue ; 176p ; krimromano ; 1987; Antverpeno ; Flandra Esperanto-Ligo

DORVAL, Deck / DECLERCK, Christian ; Nigra magio ; 216p ; krimromano ; 1988; Antverpeno ; Flandra Esperanto-Ligo

DORVAL, Deck ; Urd Hadda murdita! ; 196p ; krimromano ; 1990; Antverpeno ; Flandra Esperanto-Ligo

 

EGERRUP, Hans L. ; D-ro Dorner ; 208p ; idea ; 1945; Åbyhøj ; Dansk Esperanto-Forlag

ELGO, Serĝo (LAGRANGE, Georges) ; Ŝia lasta poŝtkarto ; 225p ; krimromano ; 1988; La Chaux-de-Fonds ; Kooperativo de Literatura Foiro ; 2a eld. IEM 2002

ELGO, Serĝo (LAGRANGE, Georges) ; La nokto de la ezoko ; 171p ; pri militkrimo ; 1992; Prilly ; Kooperativo de Literatura Foiro

ELGO, Serĝo (LAGRANGE, Georges) ; La floroj de l' krepusko ; 168p ; krimromano ; 1995; Prilly ; Kooperativo de Literatura Foiro

ELGO, Serĝo (LAGRANGE, Georges) ; Surklifa ; 214p ; krimromano ; 2000; Vieno ; IEM

ELGO, Serĝo (LAGRANGE, Georges) ; La aliulo ; 218p ; krimromano ; 2011; Paris ; SAT

EMBA (BARANYAI, Imre) ; Maria kaj la grupo ; 180p ; movada ; 1936; Budapest ; Literatura Mondo ; Pro Esperanto, 1990

ENGHOLM, Stellan ; Homoj sur la tero ; 201p ; familia kroniko ; 1932; Budapest ; Literatura Mondo ; Régulo, 1963

ENGHOLM, Stellan ; Infanoj en Torento ; 114p ; socia, idea ; 1934; Budapest ; Literatura Mondo ; Eldona Societo Esperanto 1946, Represo Dansk Esperanto-Forlag 1972

ENGHOLM, Stellan ; Infanoj en Torento, dua parto ; 144p ; socia, idea ; 1939; Stockholm ; Eldona Societo Esperanto ; (Junuloj en Torento) Dansk Esperanto-Forlag 1972

ENGHOLM, Stellan ; Vivo vokas ; 180p ; socia, idea ; 1946; Stockholm ; Eldona Societo Esperanto

 

FORGE, Jean (FETHKE, Jan) ; Abismoj ; 150p ; psikologia ; 1923; Leipzig ; Hirt, Esperanto-Fako ; Fondumo Esperanto 1973

FORGE, Jean (FETHKE, Jan) ; Saltego trans jarmiloj ; 196p ; sciencfikcia ; 1924; Leipzig ; Hirt, Esperanto-Fako ; Fondumo Esperanto 1975

FORGE, Jean (FETHKE, Jan) ; Mr Tot aĉetas mil okulojn ; 242p ; distra, fantazia krimromano ; 1931; Budapest ; Literatura Mondo ; 2a eld. 1934, Fondumo Esperanto 1974

FRANCIS, John Islay ; La granda kaldrono ; 592p ; familia kroniko, historia ; 1978; Antverpeno/ La Laguna ; Stafeto

FRANCIS, John Islay ; La kastelo de vitro ; 197p, ilustrita de Francisco L. Veuthey ; fantasta ; 2004 ; Rotterdam ; UEA

FRANCIS, John Islay ; Misio sen alveno ; 159p ; sciencfikcia ; 1982; Antverpeno / La Laguna ; Stafeto

FRANCIS, John Islay ; Kronprincedzino ; 189p ; ; 2011 ; Antverpeno ; FEL

 

GATES, Ronald Cecil ; La septaga murdenigmo ; 75p ; krimromano ; 1991; Antwerpen ; Flandra Esperanto-Ligo

GATES, Ronald Cecil ; Kolera afero ; 88p ; krimromano ; 1993; Antwerpen ; Flandra Esperanto-Ligo

GATES, Ronald Cecil ; Morto de sciencisto ; 83p ; krimromano ; 1994; Antwerpen ; Flandra Esperanto-Ligo

GATES, Ronald Cecil ; La vidvino kaj la profesoro ; 132p ; krim- kaj amromano ; 1997; Vieno: IEM = Internacia Esperanto-Muzeo ;

GATES, Ronald Cecil ; Mortiga ekskurso ; 112p ; krimromano ; 2006 ; Antwerpen ; Flandra Esperanto-Ligo

GATES, Ronald Cecil ; Briĝo kun veneno ; 92p ; krimromano ; 2014 ; Antwerpen ; Flandra Esperanto-Ligo

GATES, Ronald Cecil ; Murdo en la teatro ; 152p ; krimromano ; 2017 ; Antwerpen ; Flandra Esperanto-Ligo

GUSTAFSSON, Karl-Gustaf ; La instruema komputilo ; 84p ; instrua ; 1995 ; Skövde ; Eld. Al-fab-et-o

 

JOHANSSON, Sten ; Mistero ĉe nigra lago ; 80p ; por infanoj ; 1997; Skövde ; Eld. Al-fab-et-o

JOHANSSON, Sten ; Falĉita kiel fojno ; 76p ; krimromaneto ; 1997; Skövde ; Eld. Al-fab-et-o

JOHANSSON, Sten ; Trans maro kaj morto ; 80p ; krimromaneto ; 1999; Skövde ; Eld. Al-fab-et-o

JOHANSSON, Sten ; Neĝo kaŝas nur... ; 79p ; krimromaneto ; 2001; Skövde ; Eld. Al-fab-et-o

JOHANSSON, Sten ; Dis! ; 135p ; psikologia romano ; 2001; Antverpeno ; Flandra Esperanto-Ligo

JOHANSSON, Sten ; Memor' mortiga ; 80p ; krimromaneto ; 2003; Skövde ; Eld. Al-fab-et-o

JOHANSSON, Sten ; Marina ; 188p ; psikologia romano ; 2013; Novjorko ; Mondial

JOHANSSON, Sten ; Skabio ; 177p ; psikologia romano ; 2015; Novjorko ; Mondial

JOHANSSON, Sten ; El ombro de l’ tempo ; 196p ; psikologia romano ; 2017; Novjorko ; Mondial

JOHANSSON, Sten ; Marina ĉe la limo ; 232p ; psikologia kaj politika romano ; 2018; Novjorko ; Mondial

JOHANSSON, Sten ; Ne eblas aplaŭdi unumane ; 161p ; psikologia romano ; 2019; Novjorko ; Mondial

JOHANSSON, Sten ; Sesdek ok ; 186p ; psikologia kaj politika romano ; 2020 ; Novjorko ; Mondial

JUNG, Theo (Theodor August Karl Heinrich ) ; Landoj de l' fantazio ; 323p ; utopia ; 1927; Horrem bei Köln ; Heroldo de Esperanto

 

KNÍCHAL, Oldřich ; Adiaŭ, Kuzko! ; 88p ; socia, politika ; 1987; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio

KURODA, Masayuki ; Animo drivas ; 196p ; socia, psikologia ; 1990; Toyonaka-si ; Japana Esperanta Librokooperativo

 

LARBAR, Sara ; Karuseloj ; 117p ; psikologia, pri amo ; 1987; [Chapecó ; Fonto] ; 2ª eldono [ilustrita] ; la aŭtoro ; 2015 ; bitlibro (pdf) libere elŝutebla ; 3ª eld. minilibro (7x5cm) Esprima, Sanpaŭlo, 2019.

LINDQVIST, Carl ; Ferio kun la morto ; 70p ; krimromano ; 1948; Åbyhøj ; Dansk Esperanto-Forlag ; 2a eldono 1962

LINTON, Kenneth G. ; Kanako el Kananam ; 200p ; vojaĝpriskribo ; 1960; Rickmansworth ; The E Publ. Co. ; Dua eld. dulingva angla-Esperanta, Trafford 2004

LÓPEZ LUNA, Anastasio ; Doktoro Bovoro ; 102p ; biografio? ; 1980; Buenos Aires ; Amigos de López Luna

LÓPEZ LUNA, Anastasio ; Varsovio 1887 ; 75p ; ; 1986; Laroque Timbaut ; Cercle Espérantiste de l'Agenais "Laŭte!" / SAT ; Eld. Doksu 1994

LORJAK (MAHÉ, Jacques-Louis) ; Neologisme ; 88p ; satira ; 1975; Helsinki ; Fondumo Esperanto

LORJAK (MAHÉ, Jacques-Louis) ; Transe ; 153p ; mistera, fantasta ; 1976; Helsinki ; Fondumo Esperanto

LORJAK (MAHÉ, Jacques-Louis) ; Retoj ; 207p ; mistera krimromano ; 1978; Helsinki ; Fondumo Esperanto ; Felietone en Franca Esperantisto 1946

LORJAK (MAHÉ, Jacques-Louis) ; Regulus ; 340p ; historia krimromano ; 1981; Ascoli Piceno ; Gabrielli

LORJAK (MAHÉ, Jacques-Louis) ; Eŭlalia ; 187p ; humura ; 1984; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio

LORJAK (MAHÉ, Jacques-Louis) ; Mariagnes ; 120p ; humura, amara amromano ; 1986; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio

LORJAK (MAHÉ, Jacques-Louis) ; Kromosomoj ; 152p ; romano burleska, distra ; 1989; Antverpeno ; Flandra Esperanto-Ligo

LÖWENSTEIN, Anna ; La ŝtona urbo ; 356p ; historia ; 1999; Antwerpen ; Flandra Esperanto-Ligo

LÖWENSTEIN, Anna ; Morto de artisto ; 624p ; historia ; 2008 ; Antwerpen ; Flandra Esperanto-Ligo

LUYKEN, Heinrich August ; Paŭlo Debenham ; 228p ; ; 1912; Londono / Genève ; British Esperanto Assoc. / Universala Esperantia Librejo ; 2a eld. Iltis 1990

LUYKEN, Heinrich August ; Mirinda amo ; 295p ; ; 1913; Londono ; British Esperanto Assoc.

LUYKEN, Heinrich August ; Stranga heredaĵo ; 319p ; ; 1922; Leipzig ; Hirt, Esperanto-Fako

LUYKEN, Heinrich August ; Pro Iŝtar ; 304p ; historia ; 1924; Leipzig ; Hirt, Esperanto-Fako

 

MÄHRTI, Paula (pseŭd.) ; La manto ; 182p ; kalumnia pseŭdobiografio ; 1997; Chapecó ; Eld. Fonto

MALLIA, Carmel ; Ĉielarka Estonto ; 111p ; historia; 2002; Berkeley ; Bero

MATTOS, Geraldo ; La nigra spartako ; 75p ; ; 1955; Curitiba ; Esperantista Libro-Instituto ; Fonto 1986

MATTHIAS, Ulrich ; Fajron sentas mi interne ; 100p ; morala, pri evoluo de junulo, movada ; 1990; Vieno ; Pro Esperanto ; 2a eld. esprima.com.br, Sanpaŭlo, 2018

MERCHANT, John ; Tri Angloj alilande ; 95p ; ; 1912; Sheffield ; Northend ; BEA 1922 k 1931

MEYE, Richard ; La longa vojo ; 140p ; romantika, komplika intrigo ; 1935; Köln ; Heroldo de Esperanto ; Pro Esperanto 1990

MIYAMOTO, Masao ; Naskitaj sur la ruino ; ; socia, membiografia, historia ; 1976; librejo Pirato ;

MIYAMOTO, Masao ; La morta suito ; 169p ; biografia, politika ; 1984; L'Omnibuso ; Kioto

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; La Ora Pozidono ; 68p ; ; 1984; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; Maja pluvo ; 94p ; amromaneto ; 1984 ; Chapecó ; Eld. Fonto

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; La enigma trezoro ; 64 p. ; romano por adoleskuloj ; 2018 ; Đurđevac ; Dokumenta E-Centro

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; Averto pri murdo ; 100p ; krimromano ; 2018 ; Partizánske ; Espero, Slovakio

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; Murdo en la parko ; 78p ; krimromano ; 2018 ; ; Libera, Belgio

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; Serenaj matenoj ; 96p ; krimromano ; 2018 ; ; Libera, Belgio

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; Amo kaj malamo ; 111p ; krimromano ; 2019 ; ;

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; Ne serĉu la murdiston ; 98p ; krimromano ; 2019 ; ; Libera, Belgio

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; Tra la padoj de la vivo ; 102p ; ; 2020 ; ; Libera, Belgio

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; Sekreta taglibro ; 124p ; ; 2020 ; ; Libera, Belgio

MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi ; Atenco ; 112p ; pri spionoj ; 2021 ; ; Libera, Belgio

MOIRAND, Daniel ; Murdo en Esperantujo ; 173p ; krimromano ; 1988; Antwerpen ; Flandra Esperanto-Ligo

MONTAGUT, Abel ; La enigmo de l' ar@neo ; 279p ; retmesaĝa romano ; 2003; Vieno; IEM

 

NEMERE, István ; La fermita urbo ; 128p ; scienc-fikcia ; 1982; Budapeŝto ; Hungara Esperanto-Asocio

NEMERE, István ; Sur kampo granita ; 127p ; socia, morala, pri militkrimo ; 1983; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio

NEMERE, István ; La blinda birdo ; 118p ; pri rasismo ; 1983; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio

NEMERE, István ; Febro ; 131p ; am- kaj krimromano ; 1984; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio

NEMERE, István ; La monto ; 166p ; utopia ; 1984; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio

NEMERE, István ; La alta akvo ; 129p ; psikologia, pri naturprotekto ; 1985; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio

NEMERE, István ; Serĉu mian sonĝon ; 171p ; pri terorismo ; 1987; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio

NEMERE, István ; Terra ; 151p ; utopia ; 1987; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio

NEMERE, István ; Dum vi estis kun ni ; 165p ; socia, morala (eŭtanazio) ; 1988; Hyvinkää / Budapest ; Oy Mendoservo Ak / Hungara Esperanto-Asocio

NEMERE, István ; Vivi estas danĝere ; 159p ; agenta romano ; 1988; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio

NEMERE, István ; Vi povas morti nur dufoje ; 183p ; agenta romano ; 1989; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio

NEMERE, István ; Pigre pasas la nokto ; 151p ; am- kaj krimromano ; 1992; ; Eld. Fenikso

NEMERE, István ; Nesto de viperoj ; 181p ; krimromano ; 1994; Moskvo ; Impeto

NEMERE, István ; Serĉu, kaj vi trovos ; 71p ; krimromaneto ; 1999; Skövde ; Eld. Al-fab-et-o

NEMERE, István ; Vizito sur la Teron ; 168p ; sciencfikcia ; 2001; Moskvo ; Impeto

NEMERE, István ; Krias la silento ; 177p ; psikologia ; 2002; Berkeley ; Bero

NEMERE, István ; Vismar ; 191p ; Ĉu povas naskiĝi vera amikeco inter homo kaj besto? ; 2008 ; Moskvo ; Impeto / Eŭropa Jura Universitato Justo

NEMERE, István ; Jesa ; 184p ; Jesuo revenas kiel virino. ; 2009 ; Moskvo ; Impeto / Eŭropa Jura Universitato Justo ; 2-a eld. Nyíregyháza, 2019, E-Asocio "Verda Stelo"

NEMERE, István ; Serpentoj en la puto ; 184p ; Pri terorismo ; 2009 ; Kaliningrado ; Sezonoj

NORDENSTORM, Leif ; Arne, la ĉefido. Rakonto el la vikinga epoko ; 112p ; infanromaneto ; 2005; Dobřichovice ; Kava-Pech ; 3-a eld. Kava-Pech 2019

NOVEMBRO, Eduardo ; Liberaj tempoj. Rakonto pri la ĉiutaga laborista vivo. ; 123p ; dokumento pri Portugalio sub la faŝisma reĝimo ; 2010; Estremoz ; La Karavelo ; 2a eld. 2018

 

OKA, Kazuta ; Matenruĝo/ la juneco en la tridekaj jaroj ; 191 p. ; socia, historia ; 1976; L'Omnibuso ; Kioto

OTIRA, Darik ; Vojaĝo al kuniĝo Konfesoj de seksobsedito ; 364p ; Erotika originala romano kies intrigo disvolviĝas parte en Esperantujo ; 2010 ; Novjorko ; Mondial

OTTO, Elsa ; Joĉjo, la amiketo ; 98p ; ; 1980; ; ; Internacia Esperanto-Instituto 1985

 

PICASSO, Marco ; La tunelo ; 171p ; ; 1998; La Chaux-de-Fonds ; Kooperativo de Literatura Foiro

PIČ, Karolo ; La Litomiŝla tombejo ; 276p ; sekse kaj lingve aparta avangardaĵo ; 1981; Saarbrücken; Iltis-Eld.

PIČ, Karolo ; La mortsonorilo de Chamblay ; 249p ; krimromano "gotika" ; 1983; Saarbrücken; Iltis-Eld.

PIČ, Karolo ; Klaĉejo ; 188p ; priseksa ; 1987; Saarbrücken ; Iltis-Eld.

PIČ, Karolo ; Ordeno de verkistoj ; 382p ; ; 1997; Saarbrücken; Iltis-Eld.

PIRON, Claude ; Dio, psiĉjo kaj mi ; 173p ; 2007 ; Vieno ; IEM

PIRON, Claude ; La kisa malsano ; 78p ; 1991; Vieno ; Pro Esperanto

 

RIBILLARD, Jean ; Vivo kaj opinioj de Majstro M'Saud ; 143p ; milde satira ; 1963; La Laguna ; J. Régulo ; Iltis 1994

ROSBACH, Johan Hammond ; Fianĉo de l' sorto ; 192p ; psikologia, morala ; 1977; Åbyhøj ; Dansk Esperanto-Forlag

ROSBACH, Johan Hammond ; Unumane ; 126p ; ; 1991; Oslo ; Esperantoforlaget

ROSSETTI, Cezaro ; Kredu min, sinjorino! ; 278p ; distra, socia, membiografia ; 1950; Scheweningen ; Heroldo de Esperanto ; SAT 1974, Edistudio 1990

 

SAYERS, James ; Invito al ĉielo ; 205p ; religia, utopia ; 1949; München ; Ziegler

SCHWARTZ, Raymond ; Anni kaj Montmartre ; 126p ; romantika ; 1930; Paris ; Solsona ; Represo Dansk Esp-Forlag 1974

SCHWARTZ, Raymond ; Kiel akvo de l' rivero ; 487p ; socia ; 1963; La Laguna ; Régulo ; Represo Dansk Esperanto-Forlag 1977, Iltis 1987, Edistudio 1991

SEABRA, Manuel de ; La armeoj de Paluzie ; 198p ; familia kroniko ; 1996; Vieno ; IEM

SEABRA, Manuel de ; La tago kiam Jesuo perfidis Judason ; 135p ; historia, novperspektiva ; 2001; Vieno ; IEM

SEABRA, Manuel de ; Ĉu vi konas Blaise Cendrars? ; 86p ; ; 2007 ; Vieno ; IEM

SEABRA, Manuel de ; Malamu vin, unu la alian ; 223p ; mozaika, certagrade aŭtobiografia ; 2009; Novjorko ; Mondial

SEKELJ, Tibor ; Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo ; 94p ; porjunula ; 1979; Antverpeno / La Laguna ; Stafeto ; UEA 1994

SENTIS, Henri ; Urso. ; ; ; 83 p. ; Paris ; 1906 ; Presa Esperantista Societo

SENTIS, Henri ; Blua kardo ; 140p ; ; 1923; Grenoble ; Allier

SIGMOND, Júlia & RODIN, Sen ; Libazar' kaj Tero ; 451 p ; ; 2013 ; Novjorko ; Mondial

SINNOTTE, Edith Alleyne ; Lilio ; 194p ; socia, morala ; 1918; London ; Brita Esperantista Asocio

SIPOVIĈ, Valerij ; Sekreto de la patrino ; 110p ; historia ; 2006 ; Moskvo ; Impeto

STÅHLBERG, Sabira ; Durankulak ; 78p ; fantasta ; 1998; Varna ; Bambu

STEELE, Trevor ; Sed nur fragmento ; 448p ; historia, etnografia, socia ; 1987; Chapecó ; Eld. Fonto ; 2a eld. 2012 ; 3a eld. Mondial 2020

STEELE, Trevor ; Apenaŭ papilioj en Bergen-Belsen ; 148p ; socia, homrilata ; 1994; Vieno ; Pro Esperanto

STEELE, Trevor ; Neniu ajn papilio ; 337p ; socia, homrilata ; 2000; Vieno ; IEM

STEELE, Trevor ; La fotoalbumo Unua volumo ; 366p ; familia kroniko ; 2001; Vieno ; IEM

STEELE, Trevor ; La fotoalbumo Dua volumo ; 165p ; familia kroniko ; 2005; Vieno ; IEM

STEELE, Trevor ; La fotoalbumo fermiĝas "Apendico" ; 77 p ; familia kroniko ; 2019; Antwerpen ; Flandra Esperanto-Ligo

STEELE, Trevor ; Kaj staros tre alte ; 293p ; inspirita de la vivo de Jesuo ; 2006 ; Vieno ; IEM

STEELE, Trevor ; Kvazaŭ ĉio dependus de mi ; 344p ; historia ; 2009 ; Antwerpen ; FEL

STEELE, Trevor ; Flugi kun kakatuoj ; 256p ; historia ; 2010 ; Antwerpen ; FEL

STEELE, Trevor ; Paradizo ŝtelita ; 333p ; historia ; 2012 ; Antwerpen ; FEL

STEELE, Trevor ; Dio ne havas eklezion ; 168p ; religia ; 2015 ; Antwerpen ; FEL

STEELE, Trevor ; Amo inter ruinoj ; 230p ; ; 2016 ; Antwerpen ; FEL

STEELE, Trevor ; Paulus fondinto ; 124p ; ; 2020 ; Antwerpen ; FEL

STURMER, Kenelm Ralph Creuzé ; Por recenzo! ; 64p ; ; 1930; London ; The E. Publishing Co.

SZATHMÁRI, Sándor ; Vojaĝo al Kazohinio ; 315p ; satira, malutopia ; 1958; Paris ; SAT ; Represo 1998

SZILÁGYI, Ferenc ; Tiel okazis : aŭ mistero minora ; 120p ; krimromano psikologia ; 1958; Kopenhago ; Eldonejo Koko ; Iltis 1982

 

ŜIRJAEV, Ivan Genadieviĉ ; La nova vivo ; 78p ; morala, psikologia ; 1993; Vieno ; Pro Esperanto ; verkita ĉ. 1920

ŜIRJAEV, Ivan Genadieviĉ ; Sen titolo ; 336p ; movada ; 1995; Vieno ; Pro Esperanto ; verkita ĉ. 1900

ŠTIMEC, Spomenka ; Ombro sur interna pejzaĝo ; 142p ; homrilata, membiografia ; 1984; Pizo ; Edistudio ; 2a eldono 1996

ŠTIMEC, Spomenka ; Tena ; 104p ; familia kroniko ; 1996; Vieno ; Pro Esperanto

ŠTIMEC, Spomenka ; Tilla Romano pri la vivo de la austri-hungara aktorino Tilla Durieux. Kun fotoj.; 179p ; Edistudio ; Pisa, 2002

ŠTIMEC, Spomenka ; Hodler en Mostar Originala romano kun historia fono, ĉirkaŭ du malaperintaj pentraĵoj de Ferdinand Hodler, la patro de Hector Hodler.; 105p ; Edistudio ; Pisa, 2006

ŜVARC, Teo (Schwartz, Teo / Soros, Tivadar) ; Maskerado ĉirkaŭ la morto ; 247p ; ; 1965; La Laguna ; Régulo ; 2a eld. UEA 2001

 

TAGULO (HYAMS, H.B.) ; Nova sento ; 156p ; filozofia, utopia ; 1915; London ; British Esperanto Assoc. ; Iltis 1990

TAVANTI, Corrado ; Varmas en Romo ; 185p ; krimromano ; 1986; Genève / La Chaux-de-Fonds / Barcelona / Milano ; Kooperativo de Literatura Foiro

TAVANTI, Corrado / ERTL, István ; Tiu Toskana Septembro ; 138p ; krimromano ; 1990; Budapeŝto ; Hungara Esperanto-Asocio

THORAEUS-EKSTRÖM, Margit ; Brilo de Fantomo ; 71p ; amromano ; 1967; Åbyhøj ; Dansk Esperanto-Forlag

TÓFALVY, Éva ; La liberiĝo ; 233p ; historia, politika ; 2019; Budapest ; Akvila & Priscilla

TÓFALVI, Éva / KNÍCHAL, Oldřich ; Kiuj semas plorante... ; 107p ; psikologia, politika, movada, Premio Raymond Schwartz 1980 ; 1984; Rotterdam ; Universala Esperanto-Asocio

TORNADO B. (TOKAREV, Boris Vladimiroviĉ) ; Ardes ; 179p ; sciencfikcia ; 1996; Moskvo ; Impeto

 

URBANOVÁ, Eli ; Hetajro dancas ; 327p ; membiografia, homrilata ; 1995; Chapecó ; Fonto

 

VAHA, Blazio (WACHA, Balázs) ; Adolesko ; 248p ; psikologia, pri evoluo de junulo ; 1987; Budapest ; Oy Mendoservo Ak / Hungara Esperanto-Asocio

VALANO, Johán (PIRON, Claude) ; Ĉu vi kuiras ĉine? ; 135p ; krimromano ; 1976; Åbyhøj ; Dansk Esperanto-Forlag ; IEM 1996

VALANO, Johán (PIRON, Claude) ; Ĉu li bremsis sufiĉe? ; 128p ; krimromano ; 1978; Antverpeno / La Laguna ; Stafeto

VALANO, Johán (PIRON, Claude) ; Ĉu li venis trakosme? ; 144p ; krimromano ; 1980; Antverpeno / La Laguna ; Stafeto

VALANO, Johán (PIRON, Claude) ; Ĉu ni kunvenis vane? ; 180p ; krimromano ; 1982; Antverpeno / La Laguna ; Stafeto

VALANO, Johán (PIRON, Claude) ; Ili kaptis Elzan! ; 100p ; facila ; 1985; Chapecó ; Eld. Fonto ; 3a eld. 2000

VALANO, Johán (PIRON, Claude) ; Tien ; 142p ; psikologia ; 1997; Vieno ; IEM

VALLIENNE, Henri ; Kastelo de Prelongo ; 515p ; historia ; 1907; Paris ; Hachette

VALLIENNE, Henri ; Ĉu li? ; 447p ; ; 1908 ; Paris ; Hachette ; Literatura Mondo 1938

VAN DE VELDE, Lode ; Aspiroj ; 241p ; ; 2020 ; ; Libera

VARANKIN, Vladimir Valentinoviĉ ; Metropoliteno ; 200p ; socia, politika ; 1933; Amsterdam ; Ekrelo ; TK 1977, Sezonoj 1992, Progreso 1992

VERLOREN VAN THEMAAT, Willem A. ; La Akvariinfanoj ; 64p ; idea, pri abortigoj ; 1976; Lelystad ;

VINÁŘ, Valdemar ; La skandalo pro Jozefo ; 1981; 2a eld. Kava-Pech, 2002. 88 paĝoj., ilustrita.

 

WEINHENGST, Hans ; Turstrato 4 ; 176p ; socia ; 1934; Budapest ; Literatura Mondo ; Iltis 1988

 

ZECCHIN, Armando ; La homo kiu ne sukcesis trompi sin mem ; 437p ; romanforma membiografio ; 2012; ; UECI

ZHIVANOVICH, Stevan S. (ŽIVANOVIĆ) ; La sonorilo de Bled ; 112p ; ; 1959; Beograd ; Mauchna Knjiga

de ZILAH, Eugène ; Kaj kiu pravas ; Memorspertoj ; Ilustraĵoj de Jean-Pierre Cavelan ; 360 p. ; 2002 ; Vieno; Pro Esperanto

de ZILAH, Eugène ; La princo ĉe la hunoj ; historia ; 619 p. ; 2011 ; Novjorko ; Mondial
Sten Johansson     Retpoŝto