Vikinga rakonto

Fonto: Esperanta Finnlando 1/2006

La kovrilo de la libreto montras vikingan drakoŝipon kun blankruĝa velo kaj vikingojn starantajn sur la bordo, kun glavoj, lancoj kaj ŝildoj enmane. Oni preskaŭ aŭdas ilian interparoladon, en kiu miksiĝas scivolemo, suspektoj, sindefendemo kaj aventuremo. Militon oni volas eviti. Ĝuste tia estas la rakonto. Temas pri la 9a jarcento en Nordio kaj pri novaj ideoj en la homa menso. La seriozaj kernaj ideoj estas la iom-post-ioma alveno de kristanismo kaj la traktado de la sklavoj. Ĉu ĉefido kaj sklavido rajtas amikiĝi? Tiun kernon ĉirkaŭas priskribado de ĉiutagaĵoj kaj ludoj travivitaj de kreskanta knabo. La lingvaĵo estas simpla, senerara, kaj la dekkvino de malpli konataj vortoj uzitaj en la verkado estas klarigataj librofine, same la historia kaj fikcia fonoj de la verko. Leif Nordenstorm mem havas kvin infanojn, tial li bone scias , kion rakonti al junaj legantoj.

Saliko [Raita Pyhälä]

 

 

Reen al:

Arne, la ĉefido Leif Nordenstorm Ĉefpaĝo originala literaturo