Hodler en Mostar

Paŭlo S. Viana (Lorena-SP)

Spomenka Štimec: Hodler en Mostar. Pisa, Edistudio 2006.

“Hodler en Mostar” (Eldonejo Edistudio, 2006) estas kurioza, ĉarma romano – kiel oni devus nepre esperi de talenta aŭtoro kia estas la kroata Spomenka Stimec. Kio plej impresas en la rakonto esta mem gia konstrukoncepto.

Kiam oni komencas la legadon, oni tuj eksupozas, ke gi temas pri la vivo de la prestiĝa svisa pentristo Ferdinand Hodler (1853-1918). Post kelkaj paĝoj aperas la figuro de lia filo, la adoleskanta Hector Hodler (1887-1920), kaj la leganto tuj ekkonjektas, ke ĉi tiu grava persono en la historio de Esperanto okupos la ĉefan rolon. Sed ankaŭ tio ne okazas. Fakte, Augustine, la granda amo de la artisto, minacas akapari la panoramon de la rakonto, sed ankaŭ ŝi tuj poste malaperas.

Restas sur la tuta historiolinio la modelino Jeanne, kiu aperis jam en la unuaj pagoj de la libro: ŝi montrigas la reala protagonisto. Post kunvivado kun la pentristo, ŝi dum la tuta rakonto estas sekvata de la leganto, eĉ post du aliaj edziniĝoj. La romano fine montras sian intencon. Per rapidaj, delikataj scenoj, ĝi montras la iradon de bela sentema virino, en la komenco de la 20-a jarcento, en mondo tiam trapasanta multajn drastajn ŝanĝojn. Si eliras el la rafinita centra Europo, transiras al Usono kaj poste al Bosnio-Hercegovino. Por akompani la edzojn, ŝi devas travivi sentojn jen de fiero, jen de kolero, jen de senprotekteco, jen de strangeco. Postvivas en ŝi tiu virino origine pariza, kun propra rigardo al la mondo.

Per la legado de ĉi tiu verko oni alvenas al la konscio, ke ne la homo kondukas la vivon, sed flosas en gi kvazaŭ eta senpilota barko en vasta maro. Homa tasko estas teni la spiriton ekvilibra kaj, se eble, konservi sencon en la vivoirado.

Spomenka Stimec (1949), senkonteste grava aŭtoro en la Esperanta Kulturo, produktis unu plian sukan verkon. Ŝi estas ankaŭ tradukisto, instruisto kaj aktive laboris por la Esperantlingva Verkista AsocioI(EVA). Ŝia plej konata verko estas la bonega “Ombro Sur Interna Pejzago” (1984), sed ŝia tuta literatura verkaro estas impona. Ŝia stilo estas moderna, vigla, flua kaj natura.

“Hodler en Mostar” estas vere leginda libro.

 

Reen al:

Hodler en Mostar Spomenka Štimec Ĉefpaĝo originala literaturo