VERKINTO Titolo Paĝoj Jaro Urbo Eldonejo Pluaj eldonoj
SENTIS, Henri Urso 83p 1906 Presa Esperantista Societo
VALLIENNE, Henri Kastelo de Prelongo 515p 1907 Paris Hachette
VALLIENNE, Henri Ĉu li? 447p 1908 Paris Hachette Literatura Mondo 1938
LUYKEN, Heinrich August Paŭlo Debenham 228p 1912 Londono / Genčve British Esperanto Assoc. / Universala Esperantia Librejo 2a eld. Iltis 1990
MERCHANT, John Tri Angloj alilande 95p 1912 Sheffield Northend BEA 1922 k 1931
LUYKEN, Heinrich August Mirinda amo 295p 1913 Londono British Esperanto Assoc.
TAGULO (HYAMS, H.B.) Nova sento 156p 1915 London British Esperanto Assoc. Iltis 1990
SINNOTTE, Edith Alleyne Lilio 194p 1918 London Brita Esperantista Asocio
ARGUS (ELLERSIEK, Friedrich Wilhelm) Pro kio? 157p 1920 Berlin Ellersiek
LUYKEN, Heinrich August Stranga heredaĵo 319p 1922 Leipzig Hirt, Esperanto-Fako
BULTHUIS, Hindrik Jan Idoj de Orfeo 542p 1923 Den Haag Bulthuis
FORGE, Jean (FETHKE, Jan) Abismoj 150p 1923 Leipzig Hirt, Esperanto-Fako Fondumo Esperanto 1973
SENTIS, Henri Blua kardo 140p 1923 Grenoble Allier
FORGE, Jean (FETHKE, Jan) Saltego trans jarmiloj 196p 1924 Leipzig Hirt, Esperanto-Fako Fondumo Esperanto 1975
LUYKEN, Heinrich August Pro Iŝtar 304p 1924 Leipzig Hirt, Esperanto-Fako
BAGHY, Julio (Gyula) Viktimoj 162p 1925 Budapest Hungara Esperanto-Instituto HESL 1930, Bleier 1934, TK 1971, Fenikso 1991
BULTHUIS, Hindrik Jan Jozef kaj la edzino de Potifar 188p 1926 Horrem bei Köln Heroldo de Esperanto
JUNG, Theo (Theodor August Karl Heinrich ) Landoj de l' fantazio 323p 1927 Horrem bei Köln Heroldo de Esperanto
BULTHUIS, Hindrik Jan La vila mano 300p 1928 s-Gravenhage Ykema Pro Esperanto 1991
BAGHY, Julio (Gyula) Hura! 411p 1930 Budapest Literatura Mondo Represo HEF 1986
SCHWARTZ, Raymond Anni kaj Montmartre 126p 1930 Paris Solsona Represo Dansk Esp-Forlag 1974
STURMER, Kenelm Ralph Creuzé Por recenzo! 64p 1930 London The E. Publishing Co.
BAGHY, Julio (Gyula) Printempo en la aŭtuno 113p 1931 Köln Heroldo de Esperanto Represo Dansk Esp-Forlag 1972
FORGE, Jean (FETHKE, Jan) Mr Tot aĉetas mil okulojn 242p 1931 Budapest Literatura Mondo 2a eld. 1934, Fondumo Esperanto 1974
BOATMAN, Douglas P. La nekonata konato 121p 1932 Köln Heroldo de Esperanto Kehlet 1977
ENGHOLM, Stellan Homoj sur la tero 201p 1932 Budapest Literatura Mondo Régulo, 1963
BAGHY, Julio (Gyula) Paŭlo Paal (Verdaj Donkiĥotoj) 175p 1933 Budapest Szalay Pro Esperanto 1996
BAGHY, Julio (Gyula) Sur sanga tero 264p 1933 Budapest Szalay 2a eld. 1933, Represo TK 1971, Fenikso 1991
VARANKIN, Vladimir Valentinoviĉ Metropoliteno 200p 1933 Amsterdam Ekrelo TK 1977, Sezonoj 1992, Progreso 1992
ADAMSON, Hendrik Auli 86p 1934 Budapest Literatura Mondo
ENGHOLM, Stellan Infanoj en Torento 114p 1934 Budapest Literatura Mondo Eldona Societo Esperanto 1946, Represo Dansk Esperanto-Forlag 1972
WEINHENGST, Hans Turstrato 4 176p 1934 Budapest Literatura Mondo Iltis 1988
MEYE, Richard La longa vojo 140p 1935 Köln Heroldo de Esperanto Pro Esperanto 1990
BARTELMES, Norbert Juneca ardo 119p 1936 Paris SAT
EMBA (BARANYAI, Imre) Maria kaj la grupo 180p 1936 Budapest Literatura Mondo Pro Esperanto, 1990
BAGHY, Julio (Gyula) La verda koro 97p 1937 Budapest Nederlandaj geamikoj de la aŭtoro Nederlandaj amikoj 1937, 1947, 1954, Represo 1962, Fondumo Esp 1969
BARTELMES, Norbert Vartejoj 129p 1938 Paris SAT
BULTHUIS, Hindrik Jan Inferio 147p 1938 [Den Haag] Internacia Cseh-Instituto de Esperanto Represo Pro Esperanto 1990
ENGHOLM, Stellan Infanoj en Torento, dua parto 144p 1939 Stockholm Eldona Societo Esperanto (Junuloj en Torento) Dansk Esperanto-Forlag 1972
EGERRUP, Hans L. D-ro Dorner 208p 1945 Ĺbyhřj Dansk Esperanto-Forlag
DENG, Huijin = Huijin, Deng = Jinquan Kies kulpo 208p post 1945 Shashi, Hubei Deng Huijin
ENGHOLM, Stellan Vivo vokas 180p 1946 Stockholm Eldona Societo Esperanto
LINDQVIST, Carl Ferio kun la morto 70p 1948 Ĺbyhřj Dansk Esperanto-Forlag 2a eldono 1962
SAYERS, James Invito al ĉielo 205p 1949 München Ziegler
ROSSETTI, Cezaro Kredu min, sinjorino! 278p 1950 Scheweningen Heroldo de Esperanto SAT 1974, Edistudio 1990
MATTOS, Geraldo La nigra spartako 75p 1955 Curitiba Esperantista Libro-Instituto Fonto 1986
SZATHMÁRI, Sándor Vojaĝo al Kazohinio 315p 1958 Paris SAT Represo 1998
SZILÁGYI, Ferenc Tiel okazis : aŭ mistero minora 120p 1958 Kopenhago Eldonejo Koko Iltis 1982
ZHIVANOVICH, Stevan S. (ŽIVANOVIĆ) La sonorilo de Bled 112p 1959 Beograd Mauchna Knjiga
LINTON, Kenneth G. Kanako el Kananam 200p 1960 Rickmansworth The E Publ. Co. Dua eld. dulingva angla-Esperanta, Trafford 2004
RIBILLARD, Jean Vivo kaj opinioj de Majstro M'Saud 143p 1963 La Laguna J. Régulo Iltis 1994
SCHWARTZ, Raymond Kiel akvo de l' rivero 487p 1963 La Laguna Régulo Represo Dansk Esperanto-Forlag 1977, Iltis 1987, Edistudio 1991
ŜVARC, Teo (Schwartz / Soros, Tivadar) Maskerado ĉirkaŭ la morto 247p 1965 La Laguna Régulo 2a eld. UEA 2001
THORAEUS-EKSTRÖM, Margit Brilo de Fantomo 71p 1967 Ĺbyhřj Dansk Esperanto-Forlag
BEAUCAIRE, Louis El la vivo de Bervala sentaŭgulo 135p 1974 La Laguna J. Régulo
LORJAK (MAHÉ, Jacques-Louis) Neologisme 88p 1975 Helsinki Fondumo Esperanto
LORJAK (MAHÉ, Jacques-Louis) Transe 153p 1976 Helsinki Fondumo Esperanto
MIYAMOTO, Masao Naskitaj sur la ruino 146p 1976 Oosaka Librejo Pirato
OKA, Kazuta Matenruĝo/ la juneco en la
tridekaj jaroj
191p 1976 Kioto L'Omnibuso
VALANO, Johán (PIRON, Claude) Ĉu vi kuiras ĉine? 135p 1976 Ĺbyhřj Dansk Esperanto-Forlag IEM 1996
VERLOREN VAN THEMAAT, Willem A. La Akvariinfanoj 64p 1976 Lelystad
ROSBACH, Johan Hammond Fianĉo de l' sorto 192p 1977 Ĺbyhřj Dansk Esperanto-Forlag
FRANCIS, John Islay La granda kaldrono 592p 1978 Antverpeno/ La Laguna Stafeto
LORJAK (MAHÉ, Jacques-Louis) Retoj 207p 1978 Helsinki Fondumo Esperanto Felietone en Franca Esperantisto 1946
VALANO, Johán (PIRON, Claude) Ĉu li bremsis sufiĉe? 128p 1978 Antverpeno / La Laguna Stafeto
BOATMAN, Douglas P. Kara diablino 112p 1979 Antverpeno / La Laguna Stafeto
SEKELJ, Tibor Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo 94p 1979 Antverpeno / La Laguna Stafeto UEA 1994
LÓPEZ LUNA, Anastasio Doktoro Bovoro 102p 1980 Buenos Aires Amigos de López Luna
OTTO, Elsa Joĉjo, la amiketo 94p 1980 s-Gravenhage Internacia Esperanto-Instituto Internacia Esperanto-Instituto 1985
VALANO, Johán (PIRON, Claude) Ĉu li venis trakosme? 144p 1980 Antverpeno / La Laguna Stafeto
LORJAK (MAHÉ, Jacques-Louis) Regulus 340p 1981 Ascoli Piceno Gabrielli
PIČ, Karolo La Litomiŝla tombejo 276p 1981 Saarbrücken Iltis-Eld.
VINÁŘ, Valdemar La skandalo pro Jozefo 68p 1981 Praha Ĉeĥa Esperanto-Asocio 2a eld. Kava-Pech, 2002. 88 paĝoj., ilustrita.
BALANO, Johán (PIRON, Claude) Ĉu ŝi mortu tra-fike? 92p 1982 Antverpeno / La Laguna Stafeto
FRANCIS, John Islay Misio sen alveno 159p 1982 Antverpeno / La Laguna Stafeto
NEMERE, István La fermita urbo 128p 1982 Budapeŝto Hungara Esperanto-Asocio
VALANO, Johán (PIRON, Claude) Ĉu ni kunvenis vane? 180p 1982 Antverpeno / La Laguna Stafeto
DORVAL, Deck Jaĥto veturas for... kaj
veturigas la morton
190p 1983 Antverpeno Flandra Esperanto-Ligo
NEMERE, István La blinda birdo 118p 1983 Budapest Hungara Esperanto-Asocio
NEMERE, István Sur kampo granita 127p 1983 Budapest Hungara Esperanto-Asocio
PIČ, Karolo La mortsonorilo de Chamblay 249p 1983 Saarbrücken Iltis-Eld.
LORJAK (MAHÉ, Jacques-Louis) Eŭlalia 187p 1984 Budapest Hungara Esperanto-Asocio
MIYAMOTO, Masao La morta suito 169p 1984 L'Omnibuso Kioto
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi La Ora Pozidono 68p 1984 Budapest Hungara Esperanto-Asocio
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi Maja pluvo 94p 1984 Chapecó Eld. Fonto
NEMERE, István Febro 131p 1984 Budapest Hungara Esperanto-Asocio
NEMERE, István La monto 166p 1984 Budapest Hungara Esperanto-Asocio
ŠTIMEC, Spomenka Ombro sur interna pejzaĝo 142p 1984 Pizo Edistudio 2a eldono 1996
TÓFALVI, Éva / KNÍCHAL, Oldřich Kiuj semas plorante... 107p 1984 Rotterdam Universala Esperanto-Asocio
NEMERE, István La alta akvo 129p 1985 Budapest Hungara Esperanto-Asocio
VALANO, Johán (PIRON, Claude) Ili kaptis Elzan! 100p 1985 Chapecó Eld. Fonto 3a eld. 2000
LÓPEZ LUNA, Anastasio Varsovio 1887 75p 1986 Laroque Timbaut Cercle Espérantiste de l'Agenais "Laute!" / SAT Eld. Doksu 1994
LORJAK (MAHÉ, Jacques-Louis) Mariagnes 120p 1986 Budapest Hungara Esperanto-Asocio
TAVANTI, Corrado Varmas en Romo 185p 1986 Genčve / La Chaux-de-Fonds / Barcelona / Milano Kooperativo de Literatura Foiro
DORVAL, Deck / DECLERCK, Christian Kazinski venas tro malfrue 176p 1987 Antverpeno Flandra Esperanto-Ligo
KNÍCHAL, Oldřich Adiaŭ, Kuzko! 88p 1987 Budapest Hungara Esperanto-Asocio
LARBAR, Sara Karuseloj 117p 1987 [Chapecó Fonto]
NEMERE, István Serĉu mian sonĝon 171p 1987 Budapest Hungara Esperanto-Asocio
NEMERE, István Terra 151p 1987 Budapest Hungara Esperanto-Asocio
PIČ, Karolo Klaĉejo 188p 1987 Saarbrücken Iltis-Eld.
STEELE, Trevor Sed nur fragmento 448p 1987 Chapecó Eld. Fonto
VAHA, Blazio (WACHA, Balázs) Adolesko 248p 1987 Budapest Oy Mendoservo Ak / Hungara Esperanto-Asocio
AUSTIN, Manjo (Mary) Vojaĝoj finiĝas, amantoj kuniĝas 128p 1988 Antverpeno Flandra Esperanto-Ligo
BUBENIČ, Stan Sub cirkotendo 195p 1988 Hago Internacia Esperanto-Instituto
DORVAL, Deck / DECLERCK, Christian Nigra magio 216p 1988 Antverpeno Flandra Esperanto-Ligo
ELGO, Serĝo (LAGRANGE, Georges) Ŝia lasta poŝtkarto 225p 1988 La Chaux-de-Fonds Kooperativo de Literatura Foiro 2a eld. IEM 2002
MOIRAND, Daniel Murdo en Esperantujo 173p 1988 Antwerpen Flandra Esperanto-Ligo
NEMERE, István Dum vi estis kun ni 165p 1988 Hyvinkää / Budapest Oy Mendoservo Ak / Hungara Esperanto-Asocio
NEMERE, István Vivi estas danĝere 159p 1988 Budapest Hungara Esperanto-Asocio
AUSTIN, Manjo (Mary) Insulo de revoj 95p 1989 Pizo Edistudio
LORJAK (MAHÉ, Jacques-Louis) Kromosomoj 152p 1989 Antverpeno Flandra Esperanto-Ligo
NEMERE, István Vi povas morti nur dufoje 183p 1989 Budapest Hungara Esperanto-Asocio
DORVAL, Deck Urd Hadda murdita! 196p 1990 Antverpeno Flandra Esperanto-Ligo
KURODA, Masayuki Animo drivas 196p 1990 Toyonaka-si Japana Esperanta Librokooperativo
MATTHIAS, Ulrich Fajron sentas mi interne 100p 1990 Vieno Pro Esperanto
TAVANTI, Corrado / ERTL, István Tiu Toskana Septembro 138p 1990 Budapeŝto Hungara Esperanto-Asocio
GATES, Ronald Cecil La septaga murdenigmo 75p 1991 Antwerpen Flandra Esperanto-Ligo
PIRON, Claude La kisa malsano 78p 1991 Vieno Pro Esperanto
ROSBACH, Johan Hammond Unumane 126p 1991 Oslo Esperantoforlaget
ELGO, Serĝo (LAGRANGE, Georges) La nokto de la ezoko 171p 1992 Prilly Kooperativo de Literatura Foiro
NEMERE, István Pigre pasas la nokto 151p 1992 Eld. Fenikso
BRONŜTEJN, Mikaelo Oni ne pafas en Jamburg 132p 1993 Moskvo Impeto
GATES, Ronald Cecil Kolera afero 88p 1993 Antwerpen Flandra Esperanto-Ligo
ŜIRJAEV, Ivan Genadieviĉ La nova vivo 78p 1993 Vieno Pro Esperanto verkita ĉ. 1920
GATES, Ronald Cecil Morto de sciencisto 83p 1994 Antwerpen Flandra Esperanto-Ligo
NEMERE, István Nesto de viperoj 181p 1994 Moskvo Impeto
STEELE, Trevor Apenaŭ papilioj en Bergen-Belsen 148p 1994 Vieno Pro Esperanto
ELGO, Serĝo (LAGRANGE, Georges) La floroj de l' krepusko 168p 1995 Prilly Kooperativo de Literatura Foiro
GUSTAFSSON, Karl-Gustaf La instruema komputilo 84p 1995 Skövde Eld. Al-fab-et-o
ŜIRJAEV, Ivan Genadieviĉ Sen titolo 336p 1995 Vieno Pro Esperanto verkita ĉ. 1900
URBANOVÁ, Eli Hetajro dancas 327p 1995 Chapecó Fonto
SEABRA, Manuel de La armeoj de Paluzie 198p 1996 Vieno IEM
ŠTIMEC, Spomenka Tena 104p 1996 Vieno Pro Esperanto
TORNADO B. (TOKAREV, Boris Vladimiroviĉ) Ardes 179p 1996 Moskvo Impeto
DEIJ, Leendert C Aminda 103p 1997 Prilly Kooperativo de Literatura Foiro
GATES, Ronald Cecil La vidvino kaj la profesoro 132p 1997 Vieno IEM = Internacia Esperanto-Muzeo
JOHANSSON, Sten Falĉita kiel fojno 76p 1997 Skövde Eld. Al-fab-et-o
JOHANSSON, Sten Mistero ĉe nigra lago 80p 1997 Skövde Eld. Al-fab-et-o
MÄHRTI, Paula (pseŭd.) La manto 182p 1997 Chapecó Eld. Fonto
PIČ, Karolo Ordeno de verkistoj 382p 1997 Saarbrücken Iltis-Eld.
VALANO, Johán (PIRON, Claude) Tien 142p 1997 Vieno IEM
BERVELING, Gerrit Fadenoj de l' amo 98p 1998 Chapecó Fonto
PICASSO, Marco La tunelo 171p 1998 La Chaux-de-Fonds Kooperativo de Literatura Foiro
STĹHLBERG, Sabira Durankulak 78p 1998 Varna Bambu
JOHANSSON, Sten Trans maro kaj morto 80p 1999 Skövde Eld. Al-fab-et-o
LÖWENSTEIN, Anna La ŝtona urbo 356p 1999 Antwerpen Flandra Esperanto-Ligo
NEMERE, István Serĉu, kaj vi trovos 71p 1999 Skövde Eld. Al-fab-et-o
BAYS, Gersi Alfredo La profeto el Pedras 240p 2000 Chapecó Fonto
COOL, Gerard  Sava la savontino  20+228p  2000  Pazarĝik   Belloprint 
ELGO, Serĝo (LAGRANGE, Georges) Surklifa 214p 2000 Vieno IEM
STEELE, Trevor Neniu ajn papilio 337p 2000 Vieno IEM
COOL, Gerard La misio de Sava 175p 2001 Pazarĝik E-societo "Radio"
JOHANSSON, Sten Dis! 135p 2001 Antverpeno Flandra Esperanto-Ligo
JOHANSSON, Sten Neĝo kaŝas nur... 79p 2001 Skövde Eld. Al-fab-et-o
NEMERE, István Vizito sur la Teron 168p 2001 Moskvo Impeto
SEABRA, Manuel de La tago kiam Jesuo perfidis
Judason
135p 2001 Vieno IEM
STEELE, Trevor La fotoalbumo Unua volumo 366p 2001 Vieno IEM
de ZILAH, Eugčne Kaj kiu pravas. Memorspertoj 360p 2002 Vieno Pro Esperanto
DECLERCK, Christian R. A. Tarokoj kaj epokoj 655p 2002 Antverpeno Flandra Esperanto-Ligo
MALLIA, Carmel Ĉielarka Estonto 111p 2002 Berkeley Bero
NEMERE, István Krias la silento 177p 2002 Berkeley Bero
ŠTIMEC, Spomenka Tilla.  179p 2002 Pisa Edistudio
COOL, Gerard   La homaro post 5040 jaro   209p  2003  Pazarĝik   E-societo "Radio"
JOHANSSON, Sten Memor' mortiga 80p 2003 Skövde Eld. Al-fab-et-o
MONTAGUT, Abel La enigmo de l' ar@neo 279p 2003 Vieno IEM
BRONŜTEJN, Mikaelo Dek tagoj de kapitano Postnikov. Kun 8-paĝa fotaro. 334p 2004 Tiĥvin 2a eld. reviziita kaj korektita, Impeto, Moskvo, 2010.
FRANCIS, John Islay La kastelo de vitro. Ilustrita de Francisco L Veuthey 197p 2004 Rotterdam UEA
NORDENSTORM, Leif Arne, la ĉefido. Rakonto el la
vikinga epoko
112p 2005 Dobřichovice Kava-Pech
STEELE, Trevor La fotoalbumo Dua volumo 165p 2005 Vieno IEM
GATES, Ronald Cecil Mortiga ekskurso 112p 2006 Antwerpen Flandra Esperanto-Ligo
SIPOVIĈ, Valerij   Sekreto de la patrino   110p  2006  Moskvo   Impeto
STEELE, Trevor Kaj staros tre alte 293p 2006 Vieno IEM
ŠTIMEC, Spomenka Hodler en Mostar.  105p 2006 Pisa Edistudio
PIRON, Claude Dio, psiĉjo kaj mi 173p 2007 Vieno IEM
SEABRA, Manuel de Ĉu vi konas Blaise Cendrars? 86p 2007 Vieno IEM
DECLERCK, Christian R. A.  Spitaj - kiel hidrargo   208p  2008  Antverpeno   Flandra Esperanto-Ligo
LÖWENSTEIN, Anna Morto de artisto  624p 2008 Antwerpen Flandra Esperanto-Ligo
NEMERE, István Vismar 191p 2008 Moskvo Impeto / Eŭropa Jura Universitato Justo 
NEMERE, István Jesa 184p 2009 Moskvo Impeto / Eŭropa Jura Universitato Justo 
NEMERE, István   Serpentoj en la puto   184p  2009  Kaliningrado   Sezonoj
SEABRA, Manuel de   Malamu vin, unu la alian   223p  2009  Novjorko   Mondial
STEELE, Trevor   Kvazaŭ ĉio dependus de mi   344p  2009  Antwerpen   FEL
BRONŜTEJN, Mikaelo   Urbo Goblinsk   304 p  2010  Moskvo   Impeto
NOVEMBRO, Eduardo   Liberaj tempoj. Rakonto pri la ĉiutaga laborista vivo.   123p  2010  Estremoz   La Karavelo 
OTIRA, Darik   Vojaĝo al kuniĝo Konfesoj de seksobsedito   364p  2010  Novjorko   Mondial 
STEELE, Trevor   Flugi kun kakatuoj   256p  2010  Antwerpen   FEL 
de ZILAH, Eugčne   La princo ĉe la hunoj   619p 2011  Novjorko   Mondial
ELGO, Serĝo (LAGRANGE, Georges)   La aliulo   218p  2011  Paris   SAT
FRANCIS, John Islay   Kronprincedzino   189p  2011  Antverpeno   FEL 
STEELE, Trevor  Paradizo ŝtelita 333p 2012  Antverpeno   FEL 
ZECCHIN, Armando   La homo kiu ne sukcesis trompi sin mem   437p  2012    UECI 
JOHANSSON, Sten   Marina   188p  2013  Novjorko   Mondial 
SIGMOND, Júlia & RODIN, Sen   Libazar' kaj Tero   451 p  2013  Novjorko   Mondial
GATES, Ronald Cecil   Briĝo kun veneno   92p  2014  Antwerpen   Flandra Esperanto-Ligo
CONTERNO GUGLIELMINETTI, Clelia   Ho, tomboj de l' prapatroj   172p  2015  Bad Bellingen   Edition Iltis
JOHANSSON, Sten   Skabio   177p  2015  Novjorko   Mondial
STEELE, Trevor   Dio ne havas eklezion   168p  2015  Antwerpen   FEL
BRONŜTEJN, Mikaelo   Mi stelojn jungis al revado   564 p  2016  Moskvo   Impeto
STEELE, Trevor   Amo inter ruinoj   230p  2016  Antwerpen   FEL
JOHANSSON, Sten   El ombro de l’ tempo   196p  2017  Novjorko   Mondial
GATES, Ronald Cecil   Murdo en la teatro   152p  2017  Antwerpen   Flandra Esperanto-Ligo
JOHANSSON, Sten   Marina ĉe la limo   232p  2018  Novjorko   Mondial
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi   La enigma trezoro   64 p.  2018  Đurđevac   Dokumenta E-Centro
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi   Averto pri murdo   100p  2018  Partizánske   Espero, Slovakio
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi   Murdo en la parko   78p  2018    Libero, Belgio
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi   Serenaj matenoj  96p 2018    Libera, Belgio
DECLERCK, Christian R. A.   Kvin kverkoj kaj la sekvo   372p  2019  Antverpeno   Flandra Esperanto-Ligo
JOHANSSON, Sten   Ne eblas aplaŭdi unumane   161p  2019  Novjorko   Mondial
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi   Amo kaj malamo   111p  2019  
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi   Ne serĉu la murdiston   98p  2019    Libera, Belgio
STEELE, Trevor   La fotoalbumo fermiĝas Tria volumo  2019  Antwerpen   Flandra Esperanto-Ligo
TÓFALVI, Éva   La liberiĝo    2019    Akvila & Priscilla
JOHANSSON, Sten   Sesdek ok   186p  2020  Novjorko   Mondial
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi   Sekreta taglibro   124p  2020    Libera, Belgio
MODEST, Julian = MIHALKOV, Georgi   Tra la padoj de la vivo   102p  2020    Libera, Belgio
STEELE, Trevor   Paulus fondinto   124p  2020  Antwerpen   FEL
VAN DE VELDE, Lode   Aspiroj   241p  2020    Libera