Marto 2018

Al Torento de Stellan Engholm

Stellan Engholm (1899 - 1960) estas svedo, kiu esperantistiĝis en 1920. Li iĝis talenta Esperanta verkisto, instruisto, propagandisto de Esperanto, eminenta tradukisto de svedaj verkoj, kunlaboranto de "Literatura mondo", fondinto de "Malgranda revuo". Al liaj originale verkitaj romanoj apartenas Al Torento (1930), Homoj sur la Tero (1932), Infanoj en Torento (1934), Vivo vokas (1946).

Engholm verkis sian unuan Esperantan libron Al Torento (1930), kiam li estis tridekjara juna homo. Al Torento apartenas al la fama Torento-trilogio en Esperanto, kiu estis verkita de Engholm ene de kvin jaroj. Li mem konsciis, ke laŭ sia problemaro kaj antaŭsignita panoramo de socia vivo la verko devus esti romano, sed ĝi rezultis ĉirkaŭ centpaĝa libro, kiu cetere tuj iĝis rimarkinda evento en la tiutempa Esperanta literaturo.

La ĉefprotagonisto junulo Karlo, arbarhakisto kaj filo de farmisto el malgranda arbara bieno, estis premita inter montoj, senfinaj arbaroj, senlumaj nigraj noktoj kaj ĉiutaga sendanka kaj malprofita laborado. Li serĉis vojon al pli interesa, pli luma mondo, kies unua etapo iĝis por li apuda industria urbeto Torento. Karlo, sciavida, rezonema, analizema knabo, konsciiĝis pri la reala vivo ne nur de propraj observoj sed ankaŭ de kontaktoj kaj konversacioj kun diversaj homoj, inter kiuj estis laboristoj, socialistoj, individuistoj, komunistoj, de legado de libroj kaj gazetoj, de sia propra laborista sperto en granda uzino. Kiam li familiariĝis en ĉi tiu brua kaj brilanta industria mondo, li malkovris malantaŭ la luma fasado pliajn problemojn, li strebis identigi sin en homamaso kaj trovi avanta?ojn de tia vivmaniero.

Paralele la aŭtoro prezentas alian teman linion de la verko - la amon de Karlo al Enjo, knabino el Torento. La unuaj junulaj amsentoj iĝis por Karlo granda travivaĵo kaj samtempe defio, postulanta de li internan animstreĉadon kaj akcepton de tre maturaj seriozaj decidoj.

La aŭtora stilo estas laŭdinde plezuriga pro sia eleganteco, la lingvaĵo estas simpla kaj trafa. Ne evitu ĉi tiun libron!

Vlostano (Rusio)

 

Reen al:

Al Torento Stellan Engholm Listo de ĉiuj recenzoj Ĉefpaĝo originala literaturo