TTT-ejo de UEA

Eta formato por granda voĉo

Poemoj de Armand Su. Komp. Hu Guozhu, Shi Chengtai. Pekino: Ĉina Esperanto-Eldonejo, 1992. 158p. 18cm. 5,40 gld.

La komenco de ĉi tiu postmorta kolekto konsistas el junaĝaj kaj ro- mantikaj poemoj. Amo kaj printempo profunde trakuras la poeman fluon; feliĉo, ebriiĝo pro amo kaj doloro iras man-en-mane, kun surprize leĝera kaj facila, sed tre flua kaj impresa lingvaĵo. Oni rapide ricevas la impreson ke temas pri supraĵa verkado de puberulo, sed la romantika verkstilo ĉina stampas sian influon videble en la bildojn kiujn li prezentas. La lasta ĉapitro konfirmas la impreson: tie Su reverkis ĉinajn fabelojn poezie en Esperanto, starante kun ambaŭ piedoj sur la ĉina tero sed kun la kapo en la mondo.

Se la poemaro finiĝus post "Miaj junaj kantoj", mi facilanime povus diri ke la tuto neniun spuron lasis ĉe mi. Tamen la posta parto, "Buntaj konfetoj", montras ke Armand Su havis pli da profundo en sia animo. Li same leĝere, sed kun pli da matureco, verkas klasikstile pri impresoj, pri la admirata kulturo eŭropa, pri la ĉiutaga vivo de ĉino . . . La parto "Ĵuroj" des pli evoluigas lian personan voĉon, kaj jen aperas la Esperanto-vivo per omaĝoj kaj leteroj poeziaj al tutmonda kolegaro, la pli komplikaj kaj pli longaj poemoj, la starpunktoj porpaca kaj idealisma. Tio ĉi kulminas en la poemoj de la antaŭlasta ĉapitro, verkitaj dum la kultura revolucio kiam (en 1968) "li estis arestita pro sia Esp-poezia verkado" (Shi Chengtai). Tiuj ĉi poemoj plej trafas kaj plej dolorigas en sia simpleco, esprimante kion multaj spertis dum la kultura revolucio, sed ankaŭ la personan voĉon, kiu nun aŭdeblas plej klare.

Kiel tuto, la poemaro estas tre reprezenta por la verkado de Armand Su – tre eta formato por granda voĉo iom preteratentata en la E-literaturo.

Sabira Ståhlberg (Germanio)

 

Reen al:

: Poemoj Armand Su Listo de recenzoj en revuo Esperanto Ĉefpaĝo originala literaturo